ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ

แชร์กระทู้นี้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการ โรงงานยาสูบ 

1 ความรู้เกี่ยวกับโรงงานยาสูบ
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับโรงงานยาสูบ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบภาษาไทย
7 แนวข้อสอบความถนัดด้านมิติสัมพันธ์
8 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ


ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

Line@

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +mp3 พรบ.ระเบียบงานสารบัญ  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho ออมทรัพย์

รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ https://www.facebook.com/testthai1/
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ก.    www.thaitobacco.com            ค. www.thaitobacco.or.th  
ข.    www.thaitobacco.co.th            ง. www.thaitobacco.go.th
2.    โรงงานยาสูบตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    คลองเตย                    ค. สายไหม
ข.    จตุจักร                    ง. สาทร
3.    ใครคือผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ  คนปัจจุบัน
ก.    นายปัญญา  พนมวัลย์            ค. นายวุฒิ  อนันบุญฑริก
ข.    นายต่อศักดิ์  โชติมงคล            ง. นายอลงกต  เจริญภักดี    
4.    รองผู้อำนวยการโรงงานยาสูบมีกี่คน
ก.    1  คน                    ค. 3  คน
ข.    2  คน                    ง. 4  คน
5.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของโรงงานยาสูบ
ก.    Tobacco  Monopoly
ข.    Monopoly  Tobacco
ค.    Department of  Tobacco  Monopoly
ง.    Department of Consular Affairs
6.    โรงงานยาสูบก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    16 เมษายน  2482                ค.  18 เมษายน  2482
ข.    17 เมษายน  2482                ง.   19 เมษายน  2482
7.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของโรงงานยาสูบ
ก.    ดำรงไว้ซึ่งการเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตยาสูบ
ข.    เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยทั้งในและนอกประเทศ
ค.    เป็นองค์กรระดับนำในธุรกิจยาสูบที่มีประสิทธิภาพ
ง.    เป็นองค์กรระดับนำในธุรกิจยาสูบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่ธุรกิจอื่น
8.    ข้อใด คือพันธกิจของโรงงานยาสูบ
ก.    ดำเนินมาตรการ/โครงการป้องกันปัญหาการติดยาเสพติด
ข.    ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตยาสูบให้กับประชาชนภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ค.    นำนวัตกรรมในการผลิตยาสูบไปใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น
ง.    เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น
9.    ข้อใดคือค่านิยมของโรงงานยาสูบ
ก.    ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นลูกค้า เห็นคุณค่าบุคลากร
ข.    ทำงานเป็นทีม  มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ค.    มุ่งมั่นซื่อสัตย์  เห็นคุณค่าบุคลากร
ง.    ทำงานเป็นทีม  มุ่งเน้นจริยธรรม
10.    โรงงานยาสูบสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม                ค. กระทรวงการคลัง        
ข. กระทรวงพาณิชย์                ง. กระทรวงสาธารณสุข
11.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงการคลัง
ก.    www.mfa.go.th                ค. www.mof.go.th
ข.    www.mol.go.th                ง. www.moph.go.th
12.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ปัจจุบันคือใคร
ก.  ดร.สุรพงษ์   โตวิจักษณ์ชัยกุล            ค. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง        
ข.  นายประดิษฐ สินธวณรงค์            ง. นายสรวงศ์ เทียนทอง
13.    ปลัดกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์            ค. นายอารีพงศ์   ภู่ชอุ่ม
ข.    นายสีหศักดิ์   พวงเกตุแก้ว            ง. นายโสภณ เมฆธน
14.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงการคลัง
ก.    Ministry of  Defense
ข.    Ministry of Foreign Affairs
ค.    Ministry of Finance
ง.    Ministry of Agriculture and Cooperatives
15.    กระทรวงการคลัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.ใด
ก.    14  เมษายน  2418                ค. 16  เมษายน  2418
ข.    15  เมษายน  2418                ง. 17  เมษายน  2418
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

โรงงานยาสูบ เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน หลายอัตรา ระดับต้น-ระดับสูง (4 – 13 พ.ย. 2556)


โรงงานยาสูบ เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: หลายอัตรา ระดับต้น-ระดับสูง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  • อายุไม่เกิน 40 ปี
วิธีการสมัครงานพนักงาน โรงงานยาสูบ :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 13 พ.ย. 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 15 หรือ 22 ธ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ:   2556
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
 เว็บไซต์ โรงงานยาสูบ คลิกที่นี่
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ต้นยาสูบ” ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509ได้ชัดเจนที่สุด
ก. พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)
ข. ต้นยาสูบเมื่อบ่มด้วยแดดแล้วใบเป็นสีน้ำตาล
ค. ต้นยาสูบที่ปลูกในประเทศไทยมาแต่ดั้งเดิม และเมื่อบ่มด้วยแดดแล้วใบเป็นสีน้ำตาล
ง. ถูกทุกข้อ
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ 2557 ข้อสอบโรงงานยาสูบ
ข้อที่ 2. “บุหรี่ซิกาแรต” คือ
ก. ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
ข. ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
ค. ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ
ง. ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว
ข้อที่ 3. ตามมาตราที่ 5บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. อธิบดีกรมสรรพสามิต
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายกรัฐมนตรี
ข้อที่ 4. ตามมาตราที่ 5 ในกรณียาเส้นที่ทำในราชอาณาจักรต้องเสียค่าแสตมป์ยาสูบอย่างไร
ก. ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ข. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ
ค. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ง. ให้ถือตามภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ข้อที่ 5. จากข้อที่ 4ในกรณียาเส้นหรือยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเสียค่าแสตมป์ยาสูบอย่างไร
ก. ให้ถือตามราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมยาสูบ
ข. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ
ค. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
ง. ให้ถือราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของยาเส้นหรือยาสูบ บวกด้วยอากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นฯ
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ 2557 ข้อสอบโรงงานยาสูบ
ข้อที่ 6. ในกรณีที่เจ้าพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสียอากรขาเข้าใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ให้ถือราคานั้นเป็นราคายาเส้นหรือยาสูบในการคำนวณ…………………???
ก. ราคา ซี.ไอ.เอฟ.
ข. ราคาอากรแสตมป์ยาสูบ
ค. ราคาภาษียาสูบ
ง. ราคากลาง
ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 7 ผู้ใดทำการเพาะปลูกต้นยาสูบ ต้องได้รับอนุญาตจาก………..
ก. เจ้าพนักงาน
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. นายอำเภอในท้องที่
ง. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกขึ้นไป
ข้อที่ 8. จากข้อที่ 7 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้จะสิ้นอายุเมื่อใด
ก. ครบกำหนด1ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
ข. ครบกำหนด 2ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
ค. ครบกำหนด 3ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
ง. ครบกำหนด 4ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต
ข้อที่ 9. ตามมาตราที่ 8 ห้ามไม่ให้เพาะปลูกต้นยาสูบจำหน่ายใบยาสดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก……………
ก. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
ข. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายอำเภอในท้องที่
ง. ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกขึ้นไป
ข้อที่ 10. การประกอบอุตสาหกรรมบุหรี่ซิกาแรตเป็นการผูกขาดของ……….
ก. รัฐบาล
ข. บริษัทจากต่างประเทศ
ค. บริษัทที่ได้รับสัมปทาน
ง. ผิดทุกข้อ
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
((NEW แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ)) ฟรี ข้อสอบโรงงานยาสูบ นิติศาสตร์  พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบโรงงานยาสูบ สอบโรงงานยาสูบ ปี 2556 ชุดที่ 1
หนังสือโรงงานยาสูบ,ข้อสอบ โรงงานยาสูบ download,ข้อสอบ โรงงานยาสูบ,ข้อสอบโรงงานยาสูบ,แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ
5.จงหาตัวหารร่วมที่มากที่สุดที่จะหาร  456  และ  103  แล้วเหลือเศษ  8  และ  5  ตามลำดับ
ก.  6                                       ข.  8                      
ค.  14                                     ง.  19
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ฟรี ข้อสอบโรงงานยาสูบ
เฉลยข้อ  ค. แนวคิด จากหลักการตัวตั้ง  =  ตัวหาร  x  ผลลัพธ์  +  เศษ
ดังนั้ตัวหาร  x  ผลลัพธ์  =  ตัวตั้ง  -  เศษ
จะได้  456 – 8  =  448   103  -  5  =  98
ตัวหารร่วมมากของ  448  และ  98  ซึ่งเท่ากับ  14                                                
จะเห็นว่า  456  หารด้วย  14  จะเหลือเศษ  8  และ  103  หารด้วย  14  จะเหลือเศษ  5
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ฟรี ข้อสอบโรงงานยาสูบ
6.รากที่สองของ  123  มีค่าอยู่ระหว่างเท่าใด
ก.  11  ถึง  12           ข.  12  ถึง  13              
ค.  13  ถึง  14           ง.  14  ถึง  15
รากที่สองของ  144  เท่ากับ  12
จะเห็นว่ารากที่สองของ  123  อยู่ระหว่างรากที่สองของ  121  และ  รากที่สองของ  144
ดังนั้น  รากที่สองของ  123  อยู่ระหว่าง  11  และ  12
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ ฟรี ข้อสอบโรงงานยาสูบ
7.ผลบวกของเลขสองจำนวนเรียงกันเป็น 133 จำนวนน้อยเป็นเท่าไร                                                
ก. 66                                    ข. 76                            
ค. 86                                   ง.96        
                                                        
เฉลยข้อ  ก. แนวคิด  สมมุติให้จำนวนหนึ่งเป็น X และอีกจำนวนหนึ่งเป็น X+1
ดังนั้น  X+(X+1)  =  133                                                    
2X+1        = 133                                                                
X     =      =   66
ข้อ 8. ถึง ข้อ 10  เป็นข้อสอบแบบอุปมาอุปไมยที่ใช้ภาษา
8.  น้ำพริก :   ผักจิ้ม   ลอดช่อง  :  ?                                                                                              
ก. ขนม                   ข. ถ้วย                     ค. หวาน            
ง. น้ำแข็ง                จ. น้ำกระทิ        
                                                    
เฉลย ข้อ จ. แนวคิด  น้ำพริกกับผักจิ้มเป็นของคู่กัน เช่นเดียวลอดช่องคู่กับน้ำกระทิ                                                          
9.  น้ำ :  กระหาย   ข้าว  :  ?                                                                                                            
ก.กิน                      ข. หิว                        
ค. อิ่ม                    ง. หุง                    จ. อยาก    
                                                          
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด  เวลาคนอยากดื่มน้ำเรียกว่ากระหาย แต่เมื่ออยากกินข้าวเรียกว่าหิว                                                                          
10. ท้องฟ้า  :  ดาว   :  ห้องสมุด ?                                                                                                        
ก.ตำรา                   ข. สมุด                      
ค. เอกสาร              ง. หนังสือ            จ. นักศึกษา                            
                           
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด  ในท้องฟ้ามีดาวเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับห้องสมุดมีหนังสืออยู่มาก                                            
ข้อ 11. ถึง ข้อ 13. จงเลือกคำที่กำหนดให้ เพื่อทำให้ได้ความมีความหมายดีที่สุด                                                                
11. วันอาทิตย์นี้เป็นวันเลือกตั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนไป........                                                          
ก. ทำบุญ                                     ข. ใช้สิทธิ์                        
ค. พักผ่อน                                   ง. ช่วยกันพัฒนาประเทศ        
                                      
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด  ใช้สิทธิ์ เป็นคำตอบที่ถูกต้อง                                                                                                
12. ใจเขา.........เหมือนกับ...........                                                                                                          
ก. แข็ง........สำลี                   ข. ดำ.........เพชร              
ค. กว้าง.......แม่น้ำ                 ง. ดี.......ฤาษี      
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด           กว้าง.......แม่น้ำ   เป็นคำตอบที่ถูกต้อง                                                                                                  
13. ถนนข้างหน้า..........เหมือนกับ ..........                                                                                              
ก. กว้างขวาง.....นักเลง              ข.  คดเคี้ยว.....งูเลื้อย        
ค.ว่างเปล่า.....ท้องทะเล             ง. ราบเรียบ....ลานบ้าน          
                          
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด  คดเคี้ยว............งูเลื้อย   เป็นคำตอบที่ถูกต้อง                                      
จากข้อ 14.ถึง ข้อ 15.  แบบสรุปความ                                                                                                                                                        
จงอ่านข้อความที่ให้ไว้ในตอนแรก แล้วคิคดูว่าจะต้องกล่าวอย่างไร ถึงจะถูกต้องสมเหตุสมผล                                                                                                                                                                              
14. การหยิบของก่อนได้รับอนุญาตเป็นกริยาของโจร  เพื่อนหยิบดินสอของฉันไปใช้ก่อนจะบอก ฉะนั้น                                                                                                                  
ก.เพื่อนทำกริยาเป็นโจร                                    ข.ฉันเคยหยิบของเพื่อน                                                    
ค.เพื่อนเป็นโจร                                                ง.เพื่อนถือเป็นกันเอง        
                                                     
เฉลย ข้อ ง . แนวคิด เพราะเพื่อนไม่มีเจตนาลักทรัพย์                                                                                                          
15. เอสูงกว่าบี และ ซี แต่เตี้ยกว่าดี ดังนั้นใครสูงที่สุด
ก. เอ                                  ข. บี                                        
ค. ซี                                   ง. ดี
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด  ดีสูงที่สุด
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
16. At the dinner table, you want some salt but the salt shaker is right in front of your friend. You say to her, "............... ."
1.Don't use the salt. I need it too.                                  
2.Would you please pass the salt?    
3.You should not take all of the salt.                              
4.I would like some salt. Do you want some?
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สือสารมวลชน
คำตอบที่ถูกต้องคือ 2  คำอธิบาย Would you please pass the salt?  =  ช่วยส่งเกลือให้หน่อย                        
17.  Somchai asks for a stapler but you have a paper clip. You say to him, "............"
1.That's it.                          2.Will this do?                          
3.How is it?                        4.Here you are.  
คำตอบที่ถูกต้องคือ 2  คำอธิบาย  Will this do?  =  ใช้นี่แทนได้ไหม a stapler  =  ที่เย็บกระดาษ (แม็กซ์เย็บกระดาษ a paper clip  =  ที่หนีบกระดาษ                                                                                                  
18.  You want your boss to allow you to be away from the office next Monday to celebrate your house-warming party. You say, "............."
1.Let's take next Monday off.                                  2.May I take next Monday off?    
3.How about taking next Monday off?                      4.What's the matter with taking Monday off?  
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สือสารมวลชน
คำตอบที่ถูกต้องคือ 2 คำอธิบาย May I take Monday off?  =  ขออนุญาตหยุดวันจันทร์หน้าได้ไหมครับ          
19.  Pauline lost her luggage. She went to see the airlines officer. She said, "............. ."
1.I'd like to make a claim for my luggage                       2.I think my luggage is unattended  
3.I wonder how I get my luggage back                         4.I want to question you about my luggage  
คำตอบที่ถูกต้องคือ 1  คำอธิบาย I'd like to make a claim for my luggage.  =  ฉันจะมาแจ้งเรื่องความเสียของกระเป๋าเดินทาง to make a claim = รายงานความเสียหาย  
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สือสารมวลชน
20.  What is true about the Ear-Mate-63?
1.It is cheaper than other products of the same kind.    
2.It is more expensive but its quality is much better.  
3.It is about the same price but its quality is far better.  
4.It is about the same price and quality but it offers a better service.  
คำตอบที่ถูกต้องคือ 1 คำอธิบาย  It is cheaper than other products of the same kind.  =  ราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่นๆ  
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สือสารมวลชน
21.Which section in a magazine can you find this article?
1. social section                    2.international news          
3.advertisement                    4.entertainment  
คำตอบที่ถูกต้องคือ 3  คำอธิบาย  advertisement  =  โฆษณา    
22.   "Do unto others as you would have them do unto you."
What does this sentence mean? We should ........... .
1.be kind and forgiving to bad people                            2.try to understand other people's feelings  
3.  make the best of our dealings with others                 4.treat other people the way we want to be treated  
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4  คำอธิบาย  "Do unto others as you would have them do unto you."  =  จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ท่านต้องการให้เขาปฏิบัติต่อท่าน treat other people the way we want to be treated be kind and forgiving to bad people  =  จงเมตตาและให้อภัยคนเลว try to understand other people's feeling  =  พยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น make the best of our dealings with other  =  หากผลประโยชน์จากการทำธุรกิจกับคนอื่นให้
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สือสารมวลชน
23.  "Do unto others as you would have them do unto you."
What is the purpose of this saying?
1.to teach                              2.to command                      
3.to threaten                          4.to propagandize  
คำตอบที่ถูกต้องคือ 1  คำอธิบาย  to teach  =  สอน  to command  =  สั่ง to theraten  =  ข่มขู่
24.   Your friend invites you to a party. You would like to go but you're not sure if you can go.
So you say, "............. ."
1. I'm sorry I'm engaged                                                  2. That sounds good. I'd love to  
3. Let me check my schedule first                                    4. I'm afraid not. I'm very busy at the moment  
คำตอบที่ถูกต้องคือ 3 คำอธิบาย  Let me check my schedule first.  =  ฉันขอตรวจดูตารางเวลาก่อนว่าว่างหรือไม่  
25.  You are new in town and want to buy sone milk. You can ask someome on the road, "............?"
1.Do you drink milk today                                               2.Where is the milk section  
3.Can you get me some milk                                           4.How can I get to the nearest supermarket    
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4  คำอธิบาย  How can I get to the nearest supermarket?  =  ช่วยกรุณาบอกทางไปซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ที่สุด 
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
26.สัญลักษณ์อาเซียน คือ
ก.ต้นข้าวสีเขียว 10 ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิก 10 ประเทศ  
ข.ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
ค.ต้นข้าวสีทอง 10 ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
ง.ต้นข้าวสีขาว 10 ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิก 10 ประเทศ                                                        
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ รัฐศาสตร์ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบโรงงานยาสูบ
เฉลย ข้อ ข. แนวคิดต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิก 10 ประเทศ                          
27. มีตัวอักษร คำว่า asean  สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์และ สีเหลืองหมายถึงอะไร
ก. ความเจริญรุ่งเรือง            ข.ความสว่าง
ค.ความคิด                          ง.ความเจริญงอกงาม                  
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด ความเจริญรุ่งเรือง    
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ รัฐศาสตร์ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบโรงงานยาสูบ
28. อาเซียน+3 คือ                                                                                                                                
ก.ASEAN + สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  ประเทศลาว                                                    
ข.ASEAN + สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  ประเทศกัมพูชา                                                
ค.ASEAN + สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  ประเทศญี่ปุ่น                                                    
ง.ASEAN + สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  ประเทศไต้หวัน                                                
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด  ASEAN + สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  ประเทศญี่ปุ่น                        
29. อาเซียน+6 คือ
ก. ASEAN + สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  ประเทศญี่ปุ่นอินเดีย ออสเตรเลีย และเนเธอแลนด์                                        
ข. ASEAN + สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  ประเทศญี่ปุ่นอินเดีย ออสเตรเลีย และฮอลแลนด์ ค. ASEAN + สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  ประเทศญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ง. ASEAN + สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  ประเทศญี่ปุ่นอินเดีย ออสเตรเลีย และอินเดีย      
แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ รัฐศาสตร์ พร้อมเฉลย คู่มือเตรียมสอบโรงงานยาสูบ
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด ASEAN + สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  ประเทศญี่ปุ่นอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  
30.ข้อใดถูกต้อง
ก.รัฐสามารถกำหนดนโยบายเศรษฐกิจภายในรัฐโดยไม่คำนึงถึงระบบเศรษฐกิจโลก
ข.ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมกลายเป็นวิถีทางเศรษฐกิจของโลก
ค.รัฐไม่สามารถควงคุมการเคลื่อนย้ายการค้า  เงินทุนและการลงทุนได้
ง.การลงทุนทางตรงโดยต่างประเทศไม่ใช่ลักษณะของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
                                                                    
เฉลย ข้อ ค.แนวคิดรัฐไม่สามารถควงคุมการเคลื่อนย้ายการค้า  เงินทุนและการลงทุนได้
ย่างชัดเจน
ก.อังกฤษ                                  ข.ชาวดัชท์                      
ค.ดินแดนทรานสวาล                 ง.เซซิล  โรด
เฉลย ข้อ ง.แนวคิด   เซซิล  โรด
34.สนธิสัญญาเบรสต์-ลิตทอฟ  ส่งผลให้ประเทศในข้อใดถอนตัวออกจากสงครามโลกครั้งที่  1  แม้ว่าสงครามจะยังไม่ยุติ
ก.ออสเตรเลีย                      ข.เยอรมนี                              
ค.แลตเวีย                           ง.รัสเซีย
เฉลย ข้อ ง.แนวคิด  รัสเซีย
35.ข้อใดต่อไปนี้คือคู่สงครามหลักในแนวรบย่านแปซิก
ก.อังกฤษ – ญี่ปุ่น                ข.ฝรั่งเศส – ญี่ปุ่น                    
ค.สหรัฐอเมริกา – ญี่ปุ่น       ง.อังกฤษ – จีน
เฉลย ข้อ ค.แนวคิดสหรัฐอเมริกา – ญี่ปุ่น
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
  
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้