ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

แชร์กระทู้นี้

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ
.. 2542  มีกี่มาตรา

ก. 30  มาตรา                                                              ค. 35  มาตรา
ข. 
29  มาตรา                                                              ง.25  มาตรา
ตอบ   ข.29 มาตรา


2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.. 2542  ให้ไว้ ณ วันใด


ก. 
14ตุลาคม พ.. 2542                                          ค. 16 ตุลาคม พ.. 2542
ข. 
15ตุลาคม พ.. 2542                                          ง. 17 ตุลาคม พ.. 2542

ตอบ   ข. 15 ตุลาคม พ.. 2542

3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.. 2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
       ก. 
23ตุลาคม 2542                                                   ค. 25ตุลาคม 2542

ข. 24ตุลาคม 2542                                                   ง. 26ตุลาคม 2542

ตอบ   ง. 26 ตุลาคม 254
2
4. การดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. 
ผู้ว่าราชการจังหวัด                                              ง.นายอำเภอ

ตอบ   ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด


5. ถ้าเป็นการดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร


ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย


ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                              ง.นายอำเภอ

ตอบ   ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
6. 
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

       ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
       ค. 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
     ง. 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ตอบ   ข.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ที่ถูก  คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

7. คำร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

ก. ชื่อ ที่อยู่และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคนข. รายละเอียดของข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างใดจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป
ค. 
รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ง. 
ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ


8. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคำร้องให้ดำเนินการจัดส่งคำร้องไปให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในกี่วัน


ก. 7  วัน                                                                      ค. 30  วัน

       ข. 14  วัน                                                                    ง. 20  วัน

ตอบ   ก.7  วัน

9. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาตามคำร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกี่วัน

ก. 15  วัน                                                                    ค. 45  วัน

       ข. 30วัน                                                                    ง.  60  วัน

ตอบ   ข.30  วัน


10. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในกี่วัน
นับแต่วันที่ได้รับคำชี้แจงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


ก. 30  วัน                                                                    ค. 7  วัน


ข. 45  วัน                                                                    ง. 15  วัน

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้