ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : VCD+MP3 ติวเก็งข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น (อปท.) ใช้สอบทั่วประเทศ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

VCD+MP3 ติวเก็งข้อสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น (อปท.) ใช้สอบทั่วประเทศ

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-04-29)

DVD เตรียมสอบท้องถิ่น ที่กำลังเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก

แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน

VCD/MP3 ติวสอบท้องถิ่น ใช้สอบทั่วประเทศ
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด 
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว 
สอบถามรายละเอียดที่  

Line : testthai1

 
แผ่น DVD ประกอบด้วย
VCD การเตรียมตัวสอบ
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
MP3 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 
MP3 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล
MP3 พระราชบัญญัติเทศบาล
MP3 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
MP3 พรบ.บริหารราชการเมืองพัทยา


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 247 หน้า 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 

แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 

แนวข้อสอบช่างโยธา 

แนวข้อสอบช่างสำรวจ 

และตำแหน่งอื่นๆ 


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 

แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ 

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า 

แนวข้อสอบนายช่างโยธา 

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ 

และตำแหน่งอื่นๆ 


แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 

แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 

แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 

แนวข้อสอบนิติกร 

แนวข้อสอบบุคลากร 

แนวข้อสอบวิศวโยธา 

แนวข้อสอบสถาปนิก 

แนวข้อสอบสันทนาการ 


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

หนังสือ 1 เล่ม + MP3  ราคา 679  บาท

VCD ติวสอบ กพ. ราคา 2500 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
•    ข้อสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม  ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ
1. หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
    -  คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
    -  มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน
3. คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 คน
4.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน
5.  ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ จำนวน 12 คน
6. มีหัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
7. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
    - หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.  ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล?
    -  จำนวน 35 %
9 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการกู้เงินจากองค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร?
    -  ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
10.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นอะไร?
    -  พ.ศ.2545-  2549 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง
11.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
    -  เทศบาล
12.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน?
    -  สุขาภิบาล
13.  ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
    -  คณะผู้บริหารท้องถิ่น
14.  กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
    -  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด
15.   ตามกฏหมายใครมีอำนาจในการยุบอบต.?
    -  ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ
      16. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
    - 6 คน

17. อำนาจหน้าที่ใดที่อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
    -  การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
18.  ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?
    - พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
19.  ข้อใดไม่ใช่รายได้ของอบต.
    - ภาษีการค้า
20. คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
    - ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
21.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่มที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ใช้เมื่อปี พ.ศ.อะไร
    - 2525
22.  วัน  อบต. วันที่เท่าไร ?
    - 2 มีนาคม ของทุกปี
23. รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย?
    - ฉบับที่ 16
24.  รัฐบาลปลดหนี้ IMFเมื่อวันที่เท่าไร?
    -  31 กรกฎาคม 2546
25.  การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
    - การแบ่งอำนาจ
26. องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
    - คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
27.  ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัยของข้าราชการ
    - ให้ออก
28.  อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
    -  กฏหมายมหาชน
29.  ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
    - 1,000 บาท
30.  ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
    - กพ.
31.  หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
    - กพร.
32.  แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
    - แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
•    ข้อสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล เทศบาล อบจ. ที่ ม.ราม  ออกให้ใช้สอบทั่วประเทศ

? หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
++คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
? ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
++.มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน
++.คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 คน
++.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน
++.ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ จำนวน 12 คน
++.มีหัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
? ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
++หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
? ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล?
++จำนวน 35 %
? หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการกู้เงินจากองค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร?
++ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
? แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นอะไร?
++พ.ศ.++2545++2549 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง
? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2475?
++เทศบาล
? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน?
++สุขาภิบาล
? ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
++คณะผู้บริหารท้องถิ่น
? กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
++ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด
? ตามกฏหมายใครมีอำนาจในการยุบอบต.?
++ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ
? อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
++6 คน
? อำนาจหน้าที่ใดที่อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
++การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
? ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?
++พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
? ข้อใดไม่ใช่รายได้ของอบต.
++ภาษีการค้า
? คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
++ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
? พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่มที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ใช้เมื่อปี พ.ศ.อะไร
++2525
? วัน  อบต. วันที่เท่าไร ?
++2 มีนาคม ของทุกปี
? รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ.2540 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย?
++ฉบับที่ 16
? รัฐบาลปลดหนี้ IMFเมื่อวันที่เท่าไร?
31 กรกฎาคม 2546
? การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
++การแบ่งอำนาจ
? องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
++คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
? ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัยของข้าราชการ
++ให้ออก
? อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
++กฏหมายมหาชน
? ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
++1,000 บาท
? ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
++กพ.
? หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ.ศ.2545
++กพร.
? แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
++แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
? กชช.2 ค คืออะไร?
++ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน
? พัสดุ คืออะไร?
++วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
? ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
++ค่าใช้สอย
? ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย จำนวน เท่าไร?
++75 แห่ง
? ปัจจุบันมีอบต.ในประเทศไทย จำนวนกี่แห่ง?
++6,737 อบต.++++++++++++++ให้ตรวจสอบคำตอบจากกรมส่งเสริมฯใหม่ให้เป็นปัจจุบัน
? คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
++การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ
? การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนในลักษณะใด?
++รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1:งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
    ก. ข้อบังคับ        ข. ระเบียบ
    ค.ข้อบัญญัติ        ง. พระราชบัญญัติ
2.  ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
    ก.  กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
    ข.  แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
    ค.  ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
     ง.  ถูกทุกข้อ
3.  ข้อใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
    ก.  กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
    ข.  แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
    ค.  ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
     ง.  ถูกทุกข้อ
4.  ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร
    ก.  ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
    ข. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
    ค. นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
    ง. นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใ ช้ไปพลางก่อน
5.  บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
    ก.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
    ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ
6.  ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
    ก.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ    2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
    ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
7.  ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
    ก.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ        ข.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว
    ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ       ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
8.  ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน
    ก. ค่าครุภัณฑ์    ข.  งบลงทุน
    ค. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ง. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
9.  ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
    ก.  อำเภอ    ข. เทศบาล
    ค. องค์การบริหารส่วนตำบล    ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
10. งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น
    ก. พระราชบัญญัติ          ข. ข้อบัญญัติ
    ค. ระเบียบ    ง. ข้อบัญญัติ
11. บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    ก.  ประธานกรรมการบริหาร    ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    
    ค.นายอำเภอ    ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
12. องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น
    ก.  ราชการส่วนท้องถิ่น    ข. ราชการส่วนภูมิภาค
    ค. องค์กรอิสระ    ง. ราชการส่วนกลาง
13.  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
    ก. 1 ปี    ข. 2 ปี
    ค.  3 ปี    ง. 4 ปี
14.  ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน
    ก.  4 คน    ข.  6 คน
    ค. 10 คน    ง.  12 คน
15.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
    ก.  กรุงเทพมหานครฯ    ข.  สำนักนายกรัฐมนตรี
    ค. กระทรวง ทบวง    ง. กรม
16. ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
    ก. นายอำเภอ    ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
    ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    ง. อธิบดีกรมการปกครอง
17.  ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี
    ก. นายอำเภอ           ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. ประธานกรรมการบริหาร
18.  ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
    ก. ภาษีบำรุงท้องที่    ข. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    ค. ภาษีสรรพสามิต    ง. ถูกทุกข้อ
19.  การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่สามารถขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาติจากใคร
    ก. นายอำเภอ    ข.  ประธานสภา อบต.
    ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง.  อธิบดีกรมการปกครอง
20. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    ก.  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล
    ข. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล
    ค. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
    ง. ถูกทุกข้อ
21. ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่สมัย
    ก. 2 สมัย    ข. 3 สมัย
    ค. 4 สมัย    ง. 5 สมัย
22.  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ ลต้องมีอายุกี่ปี
    ก. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
    ข. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
    ค. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
    ง. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
23.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
    ก. ตกลงราคา    ข. สอบราคา
    ค. จ้างเหมาราคา    ง. ประกวดราคา
24. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวีธีตกลงราคาจะต้องมีวงเงินไม่เกินเท่าไร
    ก. 10,000  บาท    ข. 50,000  บาท
    ค. 100,000  บาท    ง. 500,000  บาท
25. ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
    ก. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    
    ข. ภาษีอากร
    ค. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด
    ง. ถูกทุกข้อ
26.   "หนังสือภายใน" หมายถึง
    ก. หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
    ข. หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
    ค. หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
    ง. ถูกทุกข้อ
27. ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
    ก. บันทึกข้อความ    ข. ข้อบังคับ
    ค. ประกาศ    ง. คำสั่ง
28. ลักษณะของผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีคือ
    ก. ผู้มีความรู้ภาษไทยดี    
    ข. ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณดี
    ค. ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานคล่องแคล่ว ว่องไว
    ง. ถูกทุกข้อ
29. ในงานสารบรรณ "หนังสือ" หมายถึง
    ก. หนังสือเรียน    ข. หนังสือราชการ
    ค. หนังสือนอกหลักสูตร    ง. หนังสือทุกประเภท
30.  บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนา จของกฎหมายเรียกว่าอะไร
    ก. คำสั่ง    ข. ข้อบังคับ
    ค. ระเบียบ    ง. กฎกระทรวง
31. บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทร าบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไ
    ก. แถลงการณ์    ข. ประกาศ
    ค. คำสั่ง     ง. ข่าว
32.  หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก คือ
    ก. หนังสือภายใน    
    ข. หนังสือภายนอก
    ค.  หนังสือประทับตรา    
    ง. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน
33.  การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร
    ก. เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด    ข. เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
    ค. เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ    ง. เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
34.  จุดประสงค์ที่สำคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบไว้ในที่เดียว กัน คือ
    ก.  ค้นหาเอกสารได้ทันท่วงที
    ข. เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยู่อย่างเป็นระเบียบ
    ค. เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ในแหล่งที่มีผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน
    ง.  ถูกทุกข้อ
35. จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด
    ก. ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด    ข. ถูกต้องตามสากลนิยม
    ค. เรียบร้อย    ง. สุภาพ
36. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
    ก. ตี    ข. ตบ
    ค. เตะ    ง. ต่อย
37. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
    ก. โต    ข. จิ๋ว
    ค. นิด    ง.เล็ก
38.  คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
    ก.ฉิ่ง    ข. ซอ
    ค. กลอง    ง. ระนาด
39. คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
    ก. มะขาม    ข. มะยม
    ค. มะปราง    ง. มะนาว
40. คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
    ก. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า    ข. ลิ้นกับฟัน
    ค. ขิงก็ราข่าก็แรง    ง. เกลือจิ้มเกลือ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดนครพนม
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดสกลนคร
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดมุกดาหาร
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดอุบลราชธานี
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดหนองคาย
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดอำนาจเจริญ
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดหนองบัวลำภู
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดศรีสะเกษ
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดอุดรธานี
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดยโสธร
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดเลย
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดกาฬสินธุ์
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดร้อยเอ็ด
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดมหาสารคาม
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดสุรินทร์
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดขอนแก่น
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดบุรีรัมย์
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดเพชรบูรณ์
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดชัยภูมิ
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดนครราชสีมา
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดเชียงใหม่
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัด-เชียงราย
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดพะเยา
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดลำพูน
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดน่าน
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดลำปาง
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดแพร่
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดอุตรดิตถ์
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดตาก
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดพิษณุโลก
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดกำแพงเพชร
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดพิจิตร
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดนครสวรรค์
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดอุทัยธานี
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดชัยนาท
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดลพบุรี
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดสิงห์บุรี
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดปราจีนบุรี
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดสระบุรี
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดนครนายก
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดอ่างทอง
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดราชบุรี
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดสุพรรณบุรี
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดอยุธยา
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดสมุทรสงคราม
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดสมุทรสาคร
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดสระแก้ว
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดตราด
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดจันทบุรี
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดระยอง
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดชลบุรี
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดเพชรบุรี
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดชุมพร
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดระนอง
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดพังงา
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดกระบี่
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดตรัง
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดพัทลุง
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดภูเก็ต
ติวสอบ ท้องถิ่น ภาค ก.จังหวัดสงขลา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้