ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น

แชร์กระทู้นี้


ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ ภาค ก. อบต. ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี้
ขอขอบคุณ อยากให้สอบได้

1. ทุ่งมะขามหย่อง คือโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด

 . ความยากจนของประชาชน . ความสามัคคี ของประชาชน

 . ลดปัญหาน้ำท่วม และแก้ปัญหาความแห้งแล้ง . ไม่มีข้อถูก

2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน คือ

ก. นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา ค. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร

ข. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ ง. นายนายสุรชัย ขันอาสา

3. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ

ก. นายโรเบริ์ต โซลิค  ค. นายบัน คี มุน

ข. นายเบน เบอร์นานกี้ ง. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย

4. การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ ของพระมหากษัตริย์ไทยเรียกว่าอะไร

ก. พยุหยาตราสถลมารค ค. พยุหยาตราสาชลมารค

ข. พยุหยาตราชลมารค ง. พยุหยาตราธารายมารค

5. เรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับเพื่อเปิดโครงการของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2555 มีชื่อว่า

 ก. เรืออังสมา ค. เรือหลวงจักรีนฤเบศร

ข. เรืออังสนา ง. เรือสนานัง

6. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีอักษรย่อว่า

ก. อปท.  ค. กส.ท.

ข. สถ.  ง. กปถ.

7. ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันคือคือ

ก. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร

ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ ง. นายแก้วสรร อติโพธิ

8. ใครเป็นผู้เสนอ พรบ.ปรองดองแห่งชาติ จนทำให้รัฐสภามีปัญหาในปัจจุบัน

ก. นายปองพล อดิเรกสาร  ค. นายบรรหาร ศิลปอาชา

ข. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ง. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

9. ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ

ก. รัฐมนตรี  ค. ปลัดกระทรวง

ข. อธิบดี ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

10. บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 ข. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อใดคือวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (
Vision)

ก. การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ค. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา

 ข. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

ง. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท. เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

11. เมืองหลวงใหม่ของพม่าล่าสุด คือ

ก. เนปิดอว์  ค. ย่างกุ้ง

 ข. มัณฑะเลย์ ง. เปียงมะนา

12. ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

ก. อำเภอ  ค. เทศบาล

 ข. องค์การบริหารส่วนตำบล ง. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

13. สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ประเทศใด

ก. ฟิลิปปินส์  ค. มาเลเซีย

 ข. อินโดนีเซีย ง. ไทย

 สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้