ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : DVD คอร์สติวสอบตำรวจประทวนและชั้นสัญญาบัตร บุคคลภายนอก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

DVD คอร์สติวสอบตำรวจประทวนและชั้นสัญญาบัตร บุคคลภายนอก

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2012-07-16)
DVD เตรียมสอบตำรวจที่กำลังเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน

VCD/MP3 ติวสอบนายสิบตำรวจ 
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด 
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
แผ่น DVD ประกอบด้วย
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
VCD ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
VCD 

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

MP3 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
MP3 

สังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม

MP3 กฏหมายที่ประชาชนควรรู้
หนังสือรวมแนวข้อสอบเก่า


หนังสือประกอบด้วย
*รับประกันคุณภาพ*    
สอบถามรายละเอียดที่  

Line ID : testthai1

ราคาชุดละ 2,500 บาท / จัดส่งถึงที่...
คอร์ส DVD
 ชุดเตรียม+ หนังสือแนวข้อสอบตำรวจ 


DVD เตรียมสอบตำรวจที่กำลังเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน

VCD/MP3 ติวสอบตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร บุคคลภายนอก
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด 
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
แผ่น DVD ประกอบด้วย
VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เลขอนุกรม
- เงื่อนไขทางภาษา
- โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
- อุปมา-อุปมัยเบื้องต้น
VCD ภาษาไทย
- การใช้ภาษา
- ความเข้าใจภาษา
VCD ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
MP3 ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
MP3 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
MP3 พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหนังสือประกอบด้วย
*รับประกันคุณภาพ*    
สอบถามรายละเอียดที่  

Line : testthai1

ราคาชุดละ 2,500 บาท / จัดส่งถึงที่...
คอร์ส DVD
 ชุดเตรียม+ หนังสือแนวข้อสอบตำรวจ (เลือกตามสาขาที่สอบ)


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร บุคคลภายนอก 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรก. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
 รอง สว.ทำหน้าที่นิติกร
        รอง สว.ทำหน้าที่บัญชี การเงินและบัญชีฯ
        รอง สว.ทำหน้าที่ประมวลผล
        รอง สว.ทำหน้าที่บริการการศึกษา
        กลุ่มตำแหน่ นักวิทยาศาสตร์
 สายปราบปราม

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 


สายอำนวยการและสนับสนุน

การ
สอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ธุรการ)
ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน


วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๑.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย

๑.๑ ความสามารถทั่วไป จำนวน ๒๐ ข้อ

๑.๒ ภาษาไทย จำนวน ๒๐ ข้อ

๒.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน) ประกอบด้วย

๒.๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ ข้อ

๒.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖

และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จำนวน ๒๐ ข้อ

๒.๓ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒๐ ข้อ

๒.๔ สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม จำนวน ๒๐ ข้อ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

 สายป้องกันและปราบปราม

การ
คัดเลือกบคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.)


การ
คัดเลือกบคคลภายนอก ผู้เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ
(ทหารเกณฑ์) และมีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตอนปลาย (ม.๖)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่าเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน


วิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที

๑. ความสามารถทั่วไป จำนวน ๒๕ ข้อ

๒. ภาษาไทย จำนวน ๒๕ ข้อ

๓. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๒๕ ข้อ

๔. เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น จำนวน ๒๕ ข้อ

๕. จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน ๒๐ ข้อ
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 1

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 2

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 3

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 4

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 5

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 6

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 7

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 8

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 9

 

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 1

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 2

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 3

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 4

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 5

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 6

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 7

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 8

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 9

 

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 1

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 2

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 3

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 4

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 5

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 6

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 7

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 8

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 9


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
wi5566 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 


Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
TH


MicrosoftInternetExplorer4

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>


ติวสอบ ตำรวจจังหวัดนครพนม
 


ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสกลนคร 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดมุกดาหาร 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอุบลราชธานี 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดหนองคาย 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอำนาจเจริญ 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดหนองบัวลำภู 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดศรีสะเกษ 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอุดรธานี 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดยโสธร 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดเลย 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดร้อยเอ็ด 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดมหาสารคาม 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสุรินทร์ 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดขอนแก่น 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์ 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดชัยภูมิ 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดนครราชสีมา 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัด-เชียงราย 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดพะเยา 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดลำพูน 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดน่าน 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดลำปาง 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดแพร่ 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดตาก 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดพิษณุโลก 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดกำแพงเพชร 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดพิจิตร 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดนครสวรรค์ 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอุทัยธานี 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดชัยนาท 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดลพบุรี 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสิงห์บุรี 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดปราจีนบุรี 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสระบุรี 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดนครนายก 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอ่างทอง 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดราชบุรี 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสุพรรณบุรี 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอยุธยา 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสมุทรสงคราม 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสมุทรสาคร 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสระแก้ว 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดตราด 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดจันทบุรี 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดระยอง 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดชลบุรี 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดเพชรบุรี 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดชุมพร 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดระนอง 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดพังงา 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดกระบี่ 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดตรัง 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดพัทลุง 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดภูเก็ต 

ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสงขลา


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comenjoy888 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ  

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
      - แนวข้อสอบเก่า
สายอำนวยการและสนับสนุน ปี 2555

 

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

      - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

- แนวข้อสอบจรยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 

แนวข้อสอบสายป้องกันและปราบปราม ปี 2555สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

zolonoplay ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุง ครับ
pokpak
lingnoi_21 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
ady ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณรับ
spzrg49594 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
cheap air max
The Men's Lofa by MBT just is not only snug as part of your ft - it's genuinely therapeutic. Producing utilization of the creative techniques that retrains one's body in correct posture and activates the correct muscle groups,air max,cheap air max,air max 95, this slip-on shoe presents you a full new experience with reference to strolling. Stylish sufficient for operate,nike air max,nike air max,cheap air max, this pattern has all-day ease and comfort and ease that also offers you favorable long-term final results.
ยนต์ ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
2 กำลัง x +3เท่ากับ64 , x+5 เท่ากับเท่าไหร่ ช่วยตอบผมหน่อยขอด่วนนะคับ


รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้