ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล (ปก.ผู้ช่วยพยาบาล) หลักสูตร 1 ปี ทุกมหาลัย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล (ปก.ผู้ช่วยพยาบาล) หลักสูตร 1 ปี ทุกมหาลัย

แชร์กระทู้นี้

ข้อสอบความถนัดทางการเรียนวิชาการพยาบาล

1. ส่วนประกอบของเลือดที่มีอยู่ในปริมาณสูงสุดคืออะไร

ก. น้ำ

ข. เกล็ดเลือด

ค. เม็ดเลือดขาว

ง. เม็ดเลือดแดง

2. หลอดเลือดดำมีลิ้นกั้นภายในเพื่ออะไร

ก. กั้นไม่ให้เลือดไหลปนกัน

ข. ปรับความดันเลือดให้คงที่

ค. กันไม่ให้เลือดไหลย้อนทาง

ง. โบกให้เลือดไหลไปทางเดียวกัน

3. เลือดแดงกับเลือดดำนั้นแตกต่างกันที่ตรงไหนบ้าง

ก. ปริมาณยูเรีย

ข. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ค. ปริมาณออกซิเจน อาหาร ของเสีย

ง. ถูกทุกข้อ

4. เลือดจากร่างกายจะเข้าสู่หัวใจที่ใด

ก. ห้องบนขวา

ข. ห้องบนซ้าย

ค. ห้องล่างขวา

ง. ห้องล่างซ้าย

5. โปรตีนที่ย่อยแล้วเป็นกรดอะมิโน อยู่ที่ไหนในเลือด

ก. พลาสมา . เกล็ดเลือด

. เม็ดเลือดแดง . เม็ดเลือดขาว

 

 

6. เม็ดเลือดแดงของคนวัยผู้ใหญ่สร้างที่ไหน

ก. ตับ

ข. ม้าม

ค. ไขกระดูก

ง. ตับ

7. เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่อะไร

ก. ลำเลียงน้ำ

ข. ลำเลียงอาหาร

ค. ป้องกันเชื้อโรค

ง. เลือดตกตะกอน

8. ถ้ามีเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยไปเกิดโรคอะไร

ก. ภูมิแพ้

ข. โลหิตจาง

ค. อาหารเป็นพิษ

ง. เลือดตกตะกอน

9. เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียส แต่ก็จัดเป็นอะไร

ก. เซลล์

ข. น้ำเลือด

ค. พลาสมา

ง. เกล็ดเลือด

10. สารในเลือดที่มีหน้าที่นำออกซิเจนคืออะไร

ก. พลาสมา

ข. เกล็ดเลือด

ค. เฮโมโกลบิน

ง. ไฟบริโนเจน

11. หลอดเลือดอะไรที่ผนังบางมากประกอบด้วยเซลล์ชั้นเดียว

ก. หลอดเลือดดำ

ข. หลอดเลือดฝอย

ค. หลอดน้ำเหลือง

ง. หลอดเลือดแดง

 

12. เกล็ดเลือดช่วยให้เลือดแข็งตัวในกรณีใด

ก. เลือดจางเกินไป

ข. เลือดออกมีบาดแผล

ค. เลือดขาดวิตามินเค

ง. เลือดขาดเม็ดโลหิตขาว

13. การนับปริมาณอะไรในเลือดที่บอกให้ทราบว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้น

ก. น้ำตาล

ข. เกล็ดเลือด

ค. เม็ดเลือดขาว

ง. เม็ดเลือดแดง

14. ในเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตรจะมีเม็ดเลือดแดงประมาณเท่าใด 

ก. 5 พันเม็ด

ข. 5 ล้านเม็ด

ค. 5 แสนเม็ด

ง. 5 หมื่นเม็ด

15. ชีพจรในผู้ใหญ่จะเต้นกี่ครั้งต่อนาทีในภาวะปกติ

ก. 72 ครั้ง

ข. 100 ครั้ง

ค. 120 ครั้ง

ง. 125 ครั้ง

16. นักเรียนอ่านพบคำว่า การแพร่ มาหลายครั้งแล้ว เช่น ก๊าซออกซิเจนแพร่ เข้าสู่เส้นเลือดฝอย คำว่า แพร่ นี้มีความหมายอย่างไร ถ้ามีการแพร่ของสารเกิดขึ้น

ก. จากบริเวณที่มีสารมากไปสู่บริเวณที่มีสารอยู่น้อย

ข. จากบริเวณที่มีสารอยู่น้อย ไปสู่บริเวณที่มีสารอยู่มาก

ค. จากบริเวณที่มีสารขนาดใหญ่ไปสู่บริเวณที่มีสารขนาดเล็ก

ง. จากบริเวณที่มีสารขนาดเล็กไปสู่บริเวณที่มีสารขนาดใหญ่

 17. การหายใจเขียนเป็นสมการได้

 C6  H12 O 6 + O2 H2O + C2O  + พลังงาน

 ในสมการนั้น  CO2 และ H2O คืออะไรตามลำดับ

ก. น้ำและก๊าซออกซิเจน

ข. น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ค. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ

ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน

18. ปริมาณความเข้มข้นของอะไรในเลือดที่กำหนดอัตราเร็วของการหายใจ

ก. ไอน้ำ

ข. ก๊าซออกซิเจน

ค. ก๊าซไนโตรเจน

ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

19. เครื่องบินเมื่อบินในระดับสูง นักบินจะหายใจไม่สะดวก เพราะอะไร

ก. ที่ระดับสูงมีไอน้ำน้อย

ข. ที่ระดับสูงมีออกซิเจนน้อย

ค. ที่ระดับสูงมีฝุ่นละอองมาก

ง. ที่ระดับสูงมีคาร์บอนไดออกไซด์มาก

20. เมื่อเป่าลมหายใจลงในน้ำปูนใส น้ำปูนใสจะขุ่นแสดงว่าลมหายใจออกมีอะไร

ก. ก๊าซมีเทน

ข. ก๊าซออกซิเจน

ค. ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์

ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

21. เมื่อนำลมหายใจออกมาตรวจวิเคราะห์จะพบว่าลมหายใจออกไม่ใช่จะมีแต่ก๊าซ

 คาร์บอนไดออกไซด์ ยังมีก๊าซอะไรออกมาด้วย

ก. ออกซิเจน,ไนโตรเจน

ข. คาร์บอนไดซัลไฟด์,ไอน้ำ

ค. คาร์บอนมอนอกไซด์,ไอน้ำ

ง. คาร์บอนมอนอกไซด์,แอมโนเมีย

 22. นักดำน้ำจะต้องโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ำหลังจากดำไปประมาณ 2 นาที เพราะเหตุใด

ก. สำลักน้ำ

ข. เพื่อให้ตาชินกับแสง

ค. เพื่อรับก๊าซออกซิเจนไปชดเชย

ง. เพื่อนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งไป

23. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อรวมกับน้ำจะได้อะไร

ก. กรดเกลือ

ข. กรดแอซิติก

ค. กรดซัลฟุริก

ง. กรดคาร์บอนิก

24. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ที่ผ่านการหายใจมาแล้ว ส่วนใหญ่มากับอะไรในเส้นเลือดฝอย

ก. พลาสมา

ข. เม็ดเลือดขาว

ค. เม็ดเลือดแดง

ง. เม็ดน้ำเหลือง

25. เพราะเหตุใดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ของเสียจากการหายใจที่เซลล์) จึงไม่มากับพลาสมา

 ทั้งหมด

ก. เพราะพลาสมาเข้มข้นเกินไป

ข. เพราะพลาสมาไม่มีน้ำมากพอ

ค. เพราะก๊าซดังกล่าวไม่ละลายน้ำ

ง. เพราะจะทำให้เกิดกรดเป็นอันตราย

26.  การไหลเวียนของเลือดผ่านไตเป็นอย่างไร

. เส้นเลือดแดงใหญ่ - ไต - เส้นเลือดดำใหญ่

ข. เส้นเลือดดำใหญ่ - ไต เส้นเลือดแดงใหญ่

ค. เส้นเลือดดำใหญ่ เส้นเลือดแดงใหญ่ ไต

ง. เส้นเลือดแดงใหญ่ - เส้นเลือดดำใหญ่ ไต

27.  ร่างกาย จะดูดสารกลับคืนในกรณีต้องการใช้สารนั้น การดูดสารกลับคืนนี้เกิดตอนไหน

ก. ตอนเป็นเลือด

ข. ก่อนผ่านหน่วยไต

ค. ผ่านหน่วยไตมาแล้วมาถึงท่อหน่วยไต

ง. ตอนเป็นน้ำปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ

28. ปริมาณสารในปัสสาวะเกิดขึ้นจาก การกรองที่หน่วยไตและอะไรอีกอย่างหนึ่ง เมื่อผ่านการกรองแล้ว

ก. การย่อย

ข. การดื่มน้ำ

ค. การเติมน้ำ

ง. การดูดกลับคืน

29. หน่วยไตสามารถกรองสารโปรตีนออกจาดกเลือดได้ 20 กรัม ต่อ 100 cm3 แต่ในน้ำปัสสาวะกลับไม่มีสารโปรตีน สารดังกล่าวหายไปไหน

ก. ทำปฏิกิริยาหมดไป

ข. ถูกนำไปทิ้งทางอื่น

ค. ถูกดูดกลับคืนเข้าในเลือด

ง. สลายตัวกลายเป็นคาร์บอเนต

30. การตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ จะใช้สารอะไรตรวจได้

ก. ใช้วิธีเผาหาตะกอน

ข. สารละลายเบเนดิกต์

ค. สารละลายแอมโมเนีย

ง. ใช้สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล (ปก.ผู้ช่วยพยาบาล) หลักสูตร 1 ปี ทุกมหาลัย ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
1. คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์
3. ภาษาไทย
4. สังคมศึกษา
5. อังกฤษ
6.ความถนัดทางการเรียนวิชาการพยาบาล


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
amornrunt ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบยากไหมค่ะ
ประมาณไหน
amornrunt ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
มีเป็นหนังสือขายไหมค่ะ
แล้วจะซื้อที่ไหนได้บ้าง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้