ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบสายงานสัสดี ยศ.ทบ สัญญาบัตร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบสายงานสัสดี ยศ.ทบ สัญญาบัตร

แชร์กระทู้นี้

เอกสารแนวข้อสอบสายงานสัสดี ยศ.ทบ สัญญาบัตรใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศิลธรรม
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม และการทหาร
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ. 2497
- วิชากฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
- วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.. 2497 

1. `ทหารกองเกิน' หมายความว่า

ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่  18 ปีบริบูรณ์และยังไม่ถึง   35  ปีบริบูรณ์ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่
20 ปีบริบูรณ์และยังไม่ถึง   30   ปีบริบูรณ์ค. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่  20 ปีบริบูรณ์และยังไม่ถึง  35  ปีบริบูรณ์ง. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่
18 ปีบริบูรณ์และยังไม่ถึง  30   ปีบริบูรณ์ตอบ  ง. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18
ปีบริบูรณ์และยังไม่ถึง  30   ปีบริบูรณ์`ทหารกองเกิน' หมายความว่า ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา
16 หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา 18 แล้ว'2. ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจำ
การ และได้เข้ารับราชการในกองประจำ การจนกว่าจะได้ปลด  เรียกว่าก. ทหารกองเกิน                                                              ค. ทหารกองหนุนประเภทที่ 1ข. ทหารกองประจำการ                                                  ง.ทหารกองหนุนประเภทที่ 2ตอบ   ข. ทหารกองประจำการ- `ทหารกองหนุนประเภทที่ 1'
หมายความว่า ทหารที่ปลดจากกองประจำ การ โดยรับราชการในกองประจำ
การจนครบกำ หนด หรือทหารกองเกินซึ่งสำ
เร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
และได้ขึ้นทะเบียนกองประจำ การแล้วปลดเป็นกองหนุนตามพระราชบัญญัตินี้-  `ทหารกองหนุนประเภทที่
2
' หมายความว่า ทหารที่ปลดจากกองเกินตามมาตรา 39 หรือ  ปลดจากกองประจำ การตามมาตรา 403. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ  พ้นราชการทหารประเภทที่
1


ก. ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่าง
ๆ จนครบกำหนดในระหว่างรับราชการหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ข. ทหารที่มีอายุสี่สิบหกปีบริบูรณ์แล้วหรือทหารกองเกินค. นายทหารสัญญาบัตรที่ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศง. ถูกทุกข้อตอบ    ก.ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่าง ๆ จนครบกำหนดในระหว่างรับราชการหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้`พ้นราชการทหารประเภทที่ 1' หมายความว่า ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่าง
ๆ จนครบกำหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ในระหว่างรับราชการตามพระราชบัญญัตินี้4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ  พ้นราชการทหารประเภทที่
2ก. ทหารกองหนุนประเภทที่
2 ที่มีอายุสี่สิบหกปีบริบูรณ์แล้วหรือทหารกองเกินข. ทหารกองหนุนประเภทที่
2 ซึ่งพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคอันไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ในระหว่างรับราชการทหารค. นายทหารสัญญาบัตรที่ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศง. ถูกทุกข้อตอบ    ง. ถูกทุกข้อ`พ้นราชการทหารประเภทที่
2' หมายความว่า ทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ที่มีอายุสี่สิบหกปีบริบูรณ์แล้วหรือทหารกองเกิน
หรือทหารกองหนุนประเภทที่
2 ซึ่งพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคอันไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ในระหว่างรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้
หรือนายทหารสัญญาบัตรที่ถูกปลดโดยถูกถอดหรือออกจากยศ5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลงบัญชีทหารกองเกินก. บุคคลซึ่งบิดายังมีชีวิตอยู่ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่บิดาหรือมารดาหมีภูมิลำเนาข. ถ้าบุคคลนั้นไม่ปรากฏภูมิลำ
เนาก็ให้ลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ที่พบตัวบุคคลนั้นค. เมื่อได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้วให้ถือว่าผู้นั้นมีภูมิลำ
เนาทหารอยู่ในท้องที่อำ เภอที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินง. ถูกทุกข้อตอบ    ง. ถูกทุกข้อ6. ทหารกองเกินเมื่อต้องเข้ากองประจำการจะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการมีกำหนดระยะเวลาเท่าใดก. 1  ปี                                                                                 ค.  ปีข. 6  เดือน                                                                          ง.  ตามความสมัครใจตอบ   ค.  ปี7. ผู้ซึ่งมีคุณวุฒิพิเศษหรือเมื่อมีกรณีพิเศษจะให้รับราชการทหารกองประจำการระยะเวลาเท่าใดก. น้อยกว่า  1  ปี                                                                               ค.  1 ปีข. น้อยกว่า  2  ปี                                                                               ง. ไม่มีข้อใดถูกตอบ    ข. น้อยกว่า  2  ปี    8. ทหารกองประจำ การเมื่ออยู่ในกองประจำ
การจนครบกำหนดแล้วให้ปลดเป็นก. ทหารกองหนุนประเภทที่1                                      ค. ทหารกองเกินข. ทหารกองหนุนประเภทที่2                                      ง. ไม่มีข้อใดถูกตอบ   ก. ทหารกองหนุนประเภทที่1             9. ทหารกองหนุนประเภทที่1 มีกี่ชั้นก. ชั้นเดียว                                                                         ค. 3 ชั้นข. 2  ชั้น                                                                             ง. 4 ชั้นตอบ   ค. 3 ชั้น10. กองหนุนชั้นที่  1 มีระยะเวลากี่ปีก. 8  ปี                                                                                 ค.  6  ปีข. 10  ปี                                                                              ง.  7  ปีตอบ  ง. 7  ปี

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้