ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก

แชร์กระทู้นี้

1. ส่วนประกอบของเลือดที่มีอยู่ในปริมาณสูงสุดคืออะไร


ก. น้ำ


ข. เกล็ดเลือด


ค. เม็ดเลือดขาว


ง. เม็ดเลือดแดง



ตอบข้อ ก. น้ำ



2. หลอดเลือดดำมีลิ้นกั้นภายในเพื่ออะไร



ก. กั้นไม่ให้เลือดไหลปนกัน



ข. ปรับความดันเลือดให้คงที่



ค. กันไม่ให้เลือดไหลย้อนทาง



ง. โบกให้เลือดไหลไปทางเดียวกัน



ตอบข้อ ค. กันไม่ให้เลือดไหลย้อนทาง



3. เลือดแดงกับเลือดดำนั้นแตกต่างกันที่ตรงไหนบ้าง



ก. ปริมาณยูเรีย



ข. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



ค. ปริมาณออกซิเจน อาหาร ของเสีย



ง. ถูกทุกข้อ



ตอบข้อ ข. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



4. เลือดจากร่างกายจะเข้าสู่หัวใจที่ใด



ก. ห้องบนขวา



ข. ห้องบนซ้าย



ค. ห้องล่างขวา



ง. ห้องล่างซ้าย



ตอบข้อ ก. ห้องบนขวา



5. โปรตีนที่ย่อยแล้วเป็นกรดอะมิโน
อยู่ที่ไหนในเลือด



ก. พลาสมา . เกล็ดเลือด



. เม็ดเลือดแดง . เม็ดเลือดขาว



ตอบข้อ ข. เกล็ดเลือด



6. เม็ดเลือดแดงของคนวัยผู้ใหญ่สร้างที่ไหน



ก. ตับ



ข. ม้าม



ค. ไขกระดูก



ง. ตับ



ตอบข้อ ค. ไขกระดูก



7. เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่อะไร



ก. ลำเลียงน้ำ



ข. ลำเลียงอาหาร



ค. ป้องกันเชื้อโรค



ง. เลือดตกตะกอน



ตอบข้อ ค.
ป้องกันเชื้อโรค



8. ถ้ามีเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยไปเกิดโรคอะไร



ก. ภูมิแพ้



ข. โลหิตจาง



ค. อาหารเป็นพิษ



ง. เลือดตกตะกอน



ตอบข้อ ข. โลหิตจาง



9. เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียส แต่ก็จัดเป็นอะไร



ก. เซลล์



ข. น้ำเลือด



ค. พลาสมา



ง. เกล็ดเลือด



ตอบข้อ ก. เซลล์



10. สารในเลือดที่มีหน้าที่นำออกซิเจนคืออะไร



ก. พลาสมา



ข. เกล็ดเลือด



ค. เฮโมโกลบิน



ง. ไฟบริโนเจน



ตอบข้อ ค. เฮโมโกลบิน



11. หลอดเลือดอะไรที่ผนังบางมากประกอบด้วยเซลล์ชั้นเดียว



ก. หลอดเลือดดำ



ข. หลอดเลือดฝอย



ค. หลอดน้ำเหลือง



ง. หลอดเลือดแดง



ตอบข้อ ข.
หลอดเลือดฝอย



12. เกล็ดเลือดช่วยให้เลือดแข็งตัวในกรณีใด



ก. เลือดจางเกินไป



ข. เลือดออกมีบาดแผล



ค. เลือดขาดวิตามินเค



ง. เลือดขาดเม็ดโลหิตขาว



ตอบข้อ ข.
เลือดออกมีบาดแผล



13. การนับปริมาณอะไรในเลือดที่บอกให้ทราบว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้น



ก. น้ำตาล



ข. เกล็ดเลือด



ค. เม็ดเลือดขาว



ง. เม็ดเลือดแดง



ตอบข้อ ค.
เม็ดเลือดขาว



14. ในเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตรจะมีเม็ดเลือดแดงประมาณเท่าใด 



ก. 5 พันเม็ด



ข. 5 ล้านเม็ด



ค. 5 แสนเม็ด



ง. 5 หมื่นเม็ด



ตอบข้อ ข. 5
ล้านเม็ด



15. ชีพจรในผู้ใหญ่จะเต้นกี่ครั้งต่อนาทีในภาวะปกติ



ก. 72 ครั้ง



ข. 100 ครั้ง



ค. 120 ครั้ง



ง. 125 ครั้ง



ตอบข้อ ก. 72 ครั้ง



16. นักเรียนอ่านพบคำว่า การแพร่ มาหลายครั้งแล้ว
เช่น ก๊าซออกซิเจนแพร่ เข้าสู่เส้นเลือดฝอย คำว่า แพร่ นี้มีความหมายอย่างไร
ถ้ามีการแพร่ของสารเกิดขึ้น



ก. จากบริเวณที่มีสารมากไปสู่บริเวณที่มีสารอยู่น้อย



ข. จากบริเวณที่มีสารอยู่น้อย
ไปสู่บริเวณที่มีสารอยู่มาก



ค. จากบริเวณที่มีสารขนาดใหญ่ไปสู่บริเวณที่มีสารขนาดเล็ก



ง. จากบริเวณที่มีสารขนาดเล็กไปสู่บริเวณที่มีสารขนาดใหญ่



ตอบข้อ ก. จากบริเวณที่มีสารมากไปสู่บริเวณที่มีสารอยู่น้อย



17. การหายใจเขียนเป็นสมการได้



o:allowincell="f">

 C6  H12 O 6 + O2 H2O + C2O + พลังงาน



 ในสมการนั้น  CO2 และ H2O คืออะไรตามลำดับ



ก. น้ำและก๊าซออกซิเจน



ข. น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



ค. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ



ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน



ตอบข้อ ค. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ



18. ปริมาณความเข้มข้นของอะไรในเลือดที่กำหนดอัตราเร็วของการหายใจ



ก. ไอน้ำ



ข. ก๊าซออกซิเจน



ค. ก๊าซไนโตรเจน



ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



ตอบข้อ ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



19. เครื่องบินเมื่อบินในระดับสูง นักบินจะหายใจไม่สะดวก เพราะอะไร



ก. ที่ระดับสูงมีไอน้ำน้อย



ข. ที่ระดับสูงมีออกซิเจนน้อย



ค. ที่ระดับสูงมีฝุ่นละอองมาก



ง. ที่ระดับสูงมีคาร์บอนไดออกไซด์มาก



ตอบข้อ ง. ที่ระดับสูงมีคาร์บอนไดออกไซด์มาก



20. เมื่อเป่าลมหายใจลงในน้ำปูนใส น้ำปูนใสจะขุ่นแสดงว่าลมหายใจออกมีอะไร



ก. ก๊าซมีเทน



ข. ก๊าซออกซิเจน



ค. ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์



ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



ตอบข้อ ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



21. เมื่อนำลมหายใจออกมาตรวจวิเคราะห์จะพบว่าลมหายใจออกไม่ใช่จะมีแต่ก๊าซ



 คาร์บอนไดออกไซด์ ยังมีก๊าซอะไรออกมาด้วย



ก. ออกซิเจน,ไนโตรเจน



ข. คาร์บอนไดซัลไฟด์,ไอน้ำ



ค. คาร์บอนมอนอกไซด์,ไอน้ำ



ง. คาร์บอนมอนอกไซด์,แอมโนเมีย



ตอบข้อ ก. ออกซิเจน,ไนโตรเจน

กรมแพทย์ทหารบก ประกาศรับสมัครสอบราชการบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556


รายละเอียดคลิกที่นี่


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมแพทย์ทหารบก ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบภาษาไทย

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบวิชาแบบธรรมเนียมทหาร

- แนวข้อสอบวิชาชีพ (ผู้ช่วยพยาบาล)

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้