เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ นายร้อย จปร. นายสิบ ตำรวจ พยาบาล -> แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-12-22 17:49

แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก

1. ส่วนประกอบของเลือดที่มีอยู่ในปริมาณสูงสุดคืออะไร


ก. น้ำ


ข. เกล็ดเลือด


ค. เม็ดเลือดขาว


ง. เม็ดเลือดแดงตอบข้อ ก. น้ำ2. หลอดเลือดดำมีลิ้นกั้นภายในเพื่ออะไรก. กั้นไม่ให้เลือดไหลปนกันข. ปรับความดันเลือดให้คงที่ค. กันไม่ให้เลือดไหลย้อนทางง. โบกให้เลือดไหลไปทางเดียวกันตอบข้อ ค. กันไม่ให้เลือดไหลย้อนทาง3. เลือดแดงกับเลือดดำนั้นแตกต่างกันที่ตรงไหนบ้างก. ปริมาณยูเรียข. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค. ปริมาณออกซิเจน อาหาร ของเสียง. ถูกทุกข้อตอบข้อ ข. ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์4. เลือดจากร่างกายจะเข้าสู่หัวใจที่ใดก. ห้องบนขวาข. ห้องบนซ้ายค. ห้องล่างขวาง. ห้องล่างซ้ายตอบข้อ ก. ห้องบนขวา5. โปรตีนที่ย่อยแล้วเป็นกรดอะมิโน
อยู่ที่ไหนในเลือดก. พลาสมา . เกล็ดเลือด. เม็ดเลือดแดง . เม็ดเลือดขาวตอบข้อ ข. เกล็ดเลือด6. เม็ดเลือดแดงของคนวัยผู้ใหญ่สร้างที่ไหนก. ตับข. ม้ามค. ไขกระดูกง. ตับตอบข้อ ค. ไขกระดูก7. เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่อะไรก. ลำเลียงน้ำข. ลำเลียงอาหารค. ป้องกันเชื้อโรคง. เลือดตกตะกอนตอบข้อ ค.
ป้องกันเชื้อโรค8. ถ้ามีเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยไปเกิดโรคอะไรก. ภูมิแพ้ข. โลหิตจางค. อาหารเป็นพิษง. เลือดตกตะกอนตอบข้อ ข. โลหิตจาง9. เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียส แต่ก็จัดเป็นอะไรก. เซลล์ข. น้ำเลือดค. พลาสมาง. เกล็ดเลือดตอบข้อ ก. เซลล์10. สารในเลือดที่มีหน้าที่นำออกซิเจนคืออะไรก. พลาสมาข. เกล็ดเลือดค. เฮโมโกลบินง. ไฟบริโนเจนตอบข้อ ค. เฮโมโกลบิน11. หลอดเลือดอะไรที่ผนังบางมากประกอบด้วยเซลล์ชั้นเดียวก. หลอดเลือดดำข. หลอดเลือดฝอยค. หลอดน้ำเหลืองง. หลอดเลือดแดงตอบข้อ ข.
หลอดเลือดฝอย12. เกล็ดเลือดช่วยให้เลือดแข็งตัวในกรณีใดก. เลือดจางเกินไปข. เลือดออกมีบาดแผลค. เลือดขาดวิตามินเคง. เลือดขาดเม็ดโลหิตขาวตอบข้อ ข.
เลือดออกมีบาดแผล13. การนับปริมาณอะไรในเลือดที่บอกให้ทราบว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นก. น้ำตาลข. เกล็ดเลือดค. เม็ดเลือดขาวง. เม็ดเลือดแดงตอบข้อ ค.
เม็ดเลือดขาว14. ในเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตรจะมีเม็ดเลือดแดงประมาณเท่าใด ก. 5 พันเม็ดข. 5 ล้านเม็ดค. 5 แสนเม็ดง. 5 หมื่นเม็ดตอบข้อ ข. 5
ล้านเม็ด15. ชีพจรในผู้ใหญ่จะเต้นกี่ครั้งต่อนาทีในภาวะปกติก. 72 ครั้งข. 100 ครั้งค. 120 ครั้งง. 125 ครั้งตอบข้อ ก. 72 ครั้ง16. นักเรียนอ่านพบคำว่า การแพร่ มาหลายครั้งแล้ว
เช่น ก๊าซออกซิเจนแพร่ เข้าสู่เส้นเลือดฝอย คำว่า แพร่ นี้มีความหมายอย่างไร
ถ้ามีการแพร่ของสารเกิดขึ้นก. จากบริเวณที่มีสารมากไปสู่บริเวณที่มีสารอยู่น้อยข. จากบริเวณที่มีสารอยู่น้อย
ไปสู่บริเวณที่มีสารอยู่มากค. จากบริเวณที่มีสารขนาดใหญ่ไปสู่บริเวณที่มีสารขนาดเล็กง. จากบริเวณที่มีสารขนาดเล็กไปสู่บริเวณที่มีสารขนาดใหญ่ตอบข้อ ก. จากบริเวณที่มีสารมากไปสู่บริเวณที่มีสารอยู่น้อย17. การหายใจเขียนเป็นสมการได้o:allowincell="f">

 C6  H12 O 6 + O2 H2O + C2O + พลังงาน ในสมการนั้น  CO2 และ H2O คืออะไรตามลำดับก. น้ำและก๊าซออกซิเจนข. น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนตอบข้อ ค. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ18. ปริมาณความเข้มข้นของอะไรในเลือดที่กำหนดอัตราเร็วของการหายใจก. ไอน้ำข. ก๊าซออกซิเจนค. ก๊าซไนโตรเจนง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอบข้อ ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์19. เครื่องบินเมื่อบินในระดับสูง นักบินจะหายใจไม่สะดวก เพราะอะไรก. ที่ระดับสูงมีไอน้ำน้อยข. ที่ระดับสูงมีออกซิเจนน้อยค. ที่ระดับสูงมีฝุ่นละอองมากง. ที่ระดับสูงมีคาร์บอนไดออกไซด์มากตอบข้อ ง. ที่ระดับสูงมีคาร์บอนไดออกไซด์มาก20. เมื่อเป่าลมหายใจลงในน้ำปูนใส น้ำปูนใสจะขุ่นแสดงว่าลมหายใจออกมีอะไรก. ก๊าซมีเทนข. ก๊าซออกซิเจนค. ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอบข้อ ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์21. เมื่อนำลมหายใจออกมาตรวจวิเคราะห์จะพบว่าลมหายใจออกไม่ใช่จะมีแต่ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ยังมีก๊าซอะไรออกมาด้วยก. ออกซิเจน,ไนโตรเจนข. คาร์บอนไดซัลไฟด์,ไอน้ำค. คาร์บอนมอนอกไซด์,ไอน้ำง. คาร์บอนมอนอกไซด์,แอมโนเมียตอบข้อ ก. ออกซิเจน,ไนโตรเจน

กรมแพทย์ทหารบก ประกาศรับสมัครสอบราชการบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556


รายละเอียดคลิกที่นี่


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมแพทย์ทหารบก ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบภาษาไทย

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบวิชาแบบธรรมเนียมทหาร

- แนวข้อสอบวิชาชีพ (ผู้ช่วยพยาบาล)

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2013-04-05 13:12
111111111111

decho 2015-02-16 00:16
11111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.025039 second(s),query:3 Gzip enabled

You can contact us