ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ toeic ศูนย์สอบ toeic แนวข้อสอบ toeic สอน toeic
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ toeic ศูนย์สอบ toeic แนวข้อสอบ toeic สอน toeic

แชร์กระทู้นี้

  1. ศึกษาภาษาอังกฤษตามหัวข้อต่างๆ ตามที่ได้แนะนำไว้ในหัวข้อที่ 10 ไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือข้อมูลทางอินเทอร์เต็ตที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ก็ควรฟังวิทยุ หรือชมรายการทีวีที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะช่วยได้มาก ที่สำคัญคืออ่านตำราที่ใช้เป็นคู่มือในการสอบ TOEIC ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านขายหนังสือทั่วไป
  2. ต้องเข้าใจรูปแบบของคำถามในแต่ละส่วน และเข้าใจคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดว่าให้ทำอะไรบ้าง ซึ่งก็ดูได้จากคู่มือสำหรับผู้สอบ(Examinee Handbook) ซึ่งทางศูนย์ TOEIC จะแจกให้ฟรี หรือไม่ก็ดาวน์โหลดจากเวปไซต์ของ ETS ได้โดยตรงที่ [url]www.ets.org/toeic[/url] ก็ได้เหมือนกัน
  3. แบ่งเวลาทำข้อสอบให้เหมาะสม อย่าเสียเวลาอ่านข้อใดข้อหนึ่งนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ 1 ซึ่งเกี่ยวกับการฟัง ถ้าทำไม่ทันให้เตรียมทำข้อใหม่เลยอย่าเสียเวลาเดา และในส่วนที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับการอ่านก็เช่นกัน อย่าเสียเวลาทำข้อใดข้อหนึ่งนาน เพราะมีข้อความให้เราอ่านหลากหลาย ทั้งที่ยากและง่ายปนกันไป
  4. อย่าตื่นเต้นจนเกินไป ก่อนวันสอบควรพักผ่อนให้เพียงพอและควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลานัดหมาย ควรมีเวลาพักผ่อนอิริยาบทก่อนเข้าห้องสอบ โดยเฉพาะอย่าางยิ่งในส่วนของการฟัง ต้องมีสมาธิ ถ้าจิตใจไม่แน่วแน่อาจฟังคำถามไม่รู้เรื่องเลยก็ได้
  5. ฝึกฟังสำเนียงทั้งที่เป็นสำเนียงอังกฤษและอเมริกันให้ชิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำเนียงอเมริกันต้องฟังให้ชินและสร้างความคุ้นเคยให้มาก มิฉะนั้นจะทำข้อสอบในส่วนที่เกี่ยวกับการฟังไม่ค่อยได้ หรือได้ไม่ดีพอ
  6. การสอบ TOEIC ไม่มีการวัดว่าสอบได้หรือสอบตก ถ้าไม่พอใจกับคะแนนที่ได้ก็ขอสอบใหม่ได้อีก ไม่มีข้อจำกัดว่าสอบได้แค่กี่ครั้ง แต่ถ้าขอสอบใหม่ก็จะเจอข้อสอบชุดใหม่อีก วิธีที่ดีถ้า้จะขอสอบใหม่ ก็ควรเตรียมตัวให้มากกว่าเดิมอีก เพราะมิฉะนั้นก็จะเสียเงินเปล่า โดยที่คะแนนก็ได้ไม่แตกต่งจากครั้งแรกๆมากนัก
  7. เนื่องจากข้อสอบ TOEIC มาจากที่หลากหลายจึุงมีทั้งยากง่ายบ้างปนกันไป สำหรับผู้ที่เตรียมตัวพร้อม และฝึกฝนมาดี ก็อาจจะรู้สึุกว่าง่ายมากกว่ายาก ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่ค่อยพร้อมก็อาจจะพบว่าข้อสอบยากมาก แต่ถึงอย่างไรการเรียนภาษาก็มีการพัฒนาได้ ควรทำตัวให้สบายและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ ก็จะทำให้เรามีกำลังใจ และไม่รู้สึกว่าเป็นภาระแต่อย่างใดเลย

1. Our human resources department will help you acclimate to the San Francisco area __________ your arrival there.

(A) when
(B) while
(C) upon
(D) if

2. For being the top ________ real estate saleswoman of the quarter, Susan Miller received the accolades of her manager

(A) produce
(B) production
(C) produced
(D) producing

3. Your accommodations at the Pan-Pacific Hotel in Vancouver __________ been confirmed for two nights.

(A) having
(B) has
(C) have
(D) have to

4. President Smith’s ________ assistant will accompany her on her trip to New York this week.

(A) executing
(B) executive
(C) execution
(D) executable

5. ________ John accomplished little as production supervisor,he was fired.

(A) Even though
(B) In spite of
(C) While
(D) Because

6. It was quite an accomplishment to turn the company around in such ________.

(A) time a short
(B) short, a time
(C) time a short
(D) a short time

7. Talks have broken off because the two companies have been unable ________ an accord.

(A) to reach
(B) reaching
(C) reach
(D) they reached

8. According to our records, your checking account is $123.00 ________ as of this morning.

(A) overdrawn
(B) overdrawing
(C) was overdrawn
(D) to overdraw

9. You ________ an accountant calculate your taxes and complete your return.

(A) should let
(B) can
(C) could have been
(D) might need

10. Should you decide to take our money market ________ account, interest will accrue at a rate of 4.5% per year.

(A) to check
(B) check
(C) checking
(D) checked

TOEIC TEST MASTER CDROM

11. She has yet to achieve her goal ________ the company on sound financial footing.

(A) by putting
(B) with putting
(C) of putting
(D) on putting

12. William’s ________ of accomplishment within the company is only exceeded by his record of service to the community.

(A) record
(B) recorded
(C) recording
(D) records

13. Pacific Gas and Electric refused to acknowledge receiving our letter ________ complaint.

(A) by
(B) of
(C) in
(D) to

14. Mr. Young is a business acquaintance whom I met at our annual convention ________ year.

(A) past
(B) passed
(C) prior
(D) last

15. Dutch Telecom is reportedly seeking to acquire VoiceStream Technologies for ________ fifty billion dollars.

(A) some
(B) any
(C) much
(D) many

16. AOL’s acquisition of Time Warner was accomplished mainly as a result of selling shares in ________ company.

(A) their
(B) it’s
(C) its
(D) they’re a

17. As of Mr. Jones’ ________ from the company, Janet Jackson has been appointed acting head of the Trust Division.

(A) dismissive
(B) dismiss
(C) dismissal
(D) dismissed

18. You may activate your credit card by calling 1-800-888-0002 at any ________ 24 hours a day.

(A) timing
(B) times
(C) time
(D) timer
19. According to actuarial calculations, the average male born in the United States has a life ________ of 74 years.

(A) expectation
(B) expectancy
(C) expecting
(D) expect

20. To become the CEO of a corporation, one must ________ extraordinary business acumen and aggressive leadership skills.

(A) possess
(B) possessed
(C) have possessing
(D) have been possessed

21. We cannot count on ________ changing their negotiating position because their response to our latest offer was adamant.

(A) they are
(B) them
(C) their
(D) that they

22. The addendum to the agreement has yet to be formulated but ________ crucial points which must be worded carefully.

(A) include
(B) includes
(C) including
(D) its including

23. Please note that the address which is listed on our business card has been changed ________ 512 Valencia Avenue.

(A) in
(B) on
(C) by
(D) to

24. I would like to send this letter by ________ return receipt so that the addressee will have to sign for it.

(A) certify
(B) certification
(C) certifiable
(D) certified

25. ________ our program this afternoon, the meeting will be adjourned promptly at 5:00 p.m.

(A) In accordance by
(B) To accord with
(C) According to
(D) Accord in

สนใจโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ TOEIC  และเอกสารแนวข้อสอบ TOEIC  ที่ออกบ่อยๆๆ

DVD รวมข้อสอบ TOEIC MP3 ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ใฃ้เปิดอ่านใน ipad มือถือ ฟังในรถยนต์

ประกอบด้วย 
- โปรแกรมฝึกทำข้อสอบ TOEIC

เทคนิคพิชิต TOEIC พร้อมเฉลยข้อสอบ 900 ข้อ
- แนวข้อสอบ TOEIC พร้อมเฉลย

- TOEIC 8 partTest พร้อม E-Book และ MP3


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์เป็นแผ่น DVD  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่   
decho.by@hotmail.com

ติดต่อที่  085-0127724

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ที่ไปสอบมานะคับ

ทั้งหมด 200 ข้อ ส่วนแรก คือ การฟังเทปเสียงฝรั่งคุยกันเกี่ยวกับการนัดมาสัมภาษณ์ โฆษณาขายสินค้าด้วยเสียงผู้หญิง การคุยกันว่าออฟฟิศกำลังจะตกแต่งใหม่

ส่วน 2 คือ ตั้งแต่ข้อ 101-200 ทำเองด้วยการอ่านแล้วตอบ ต้องทำเร็วๆเพราะจะเหลือเวลาจากการฟังอีกชั่วโมงครึ่ง มีอีเมล์ธุรกิจถึง 13 ฉบับ หน้าละ 1 คู่ ถามจดหมายละ 5 ข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. Our human resources department will help you __________ to the San Francisco area upon your arrival there.

(A) acclimate
(B) accommodate
(C) accentuate
(D) accelerate

2. For being the top producing real estate saleswoman of the quarter, Susan Miller received the ________ of her manager.

(A) anxieties
(B) wishes
(C) dreams
(D) accolades

3. Your __________ at the Pan-Pacific Hotel in Vancouver have been confirmed for two nights.

(A) acceptances
(B) actualities
(C) accordance
(D) accommodations

4. President Smith's executive assistant will ________ her on her trip to New York this week.

(A) acquire
(B) accede
(C) acknowledge
(D) accompany

5. Because John ________ little as production supervisor, he was fired.

(A) refused
(B) witnessed
(C) accomplished
(D) retaliated

6. It was quite an ________ to turn the company around in such a short time.

(A) agglomeration
(B) accent
(C) aptitude
(D) accomplishment

7. Talks have broken off because the two companies have been unable to reach an ________.

(A) acceptance
(B) acquisition
(C) accord
(D) actuality

8. According to our records, your checking ________ is $123.00 overdrawn as of this morning.

(A) accumulation
(B) account
(C) accommodation
(D) acclaim

9. You should let an __________ calculate your taxes and complete your return.

(A) actor
(B) accountant
(C) adjuster
(D) adjutant

10. Should you decide to take our money market checking account, interest will ________ at a rate of 4.5% per year.

(A) accept
(B) account
(C) accord
(D) accrue

11. She has yet to _______ her goal of putting the company on sound financial footing.

(A) arrange
(B) achieve
(C) acquire
(D) aspire

12. William's record of ________ within the company is only exceeded by his record of service to the community.

(A) achievement
(B) distress
(C) proportion
(D) repugnance

13. Pacific Gas and Electric refused to ________ receiving our letter of complaint.

(A) accede
(B) accentuate
(C) acknowledge
(D) accredit

14. Mr. Young is a business ________ whom I met at our annual convention last year.

(A) acumen
(B) accelerator
(C) acquaintance
(D) acquisition

15. Dutch Telecom is reportedly seeking to ________ VoiceStream Technologies for some fifty billion dollars.

(A) acclaim
(B) acquit
(C) accord
(D) acquire
16. AOL's ________ of Time Warner was accomplished mainly as a result of selling shares in its company.

(A) accumulation
(B) acquisition
(C) acknowledgement
(D) accrual

17. As of Mr. Jones' dismissal from the company, Janet Jackson has been appointed ________ head of the Trust Division.

(A) acceding
(B) acting
(C) accostive
(D) accomplishing

18. You may ________ your credit card by calling 1-800-888-0002 at any time 24 hours a day.

(A) activate
(B) actualize
(C) accompany
(D) acclimate

19. According to ________ calculations, the average male born in the United States has a life expectancy of 74 years.

(A) acceptance
(B) actuarial
(C) acquisitive
(D) accountable

20. To become the CEO of a corporation, one must possess extraordinary business ________ and aggressive leadership skills.

(A) acknowledgement
(B) acumen
(C) acceleration
(D) activation

21. We cannot count on their changing their negotiating position because their response to our latest offer was ________.

(A) tentative
(B) adamant
(C) preliminary
(D) provisional

22. The ________ to the agreement has yet to be formulated but includes crucial points which must be worded carefully.

(A) adherent
(B) acknowledgement
(C) acquaintance
(D) addendum

23. Please note that the ________ which is listed on our business card has been changed to 512 Valencia Avenue.

(A) accord
(B) advancement
(C) advantage
(D) address

24. I would like to send this letter by certified return receipt so that the ________ will have to sign for it.

(A) addressee
(B) addendum
(C) accommodation
(D) accomplishment

25. According to our program this afternoon, the meeting will be ________ promptly at 5:00 p.m.

(A) accomplished
(B) adjourned
(C) acquired
(D) accrued

26. The ________ will be out to review your insurance claim and inspect the damage to your car at 10 a.m. on Monday.

(A) accruer
(B) acknowledger
(C) adjuster
(D) adjourner

27. If there is any problem with the ________ of these tests, it should be reported immediately to the supervising authority.

(A) administration
(B) adhesion
(C) advocacy
(D) addressee

28. We need to find a new ________ for the Human Resources Department who has experience in all sectors of our corporation.

(A) accompaniment
(B) acknowledgement
(C) adjuster
(D) administrator

29. With this credit card, you may obtain an ________ of up to $5000 at any of our branch locations.

(A) accumulation
(B) advance
(C) advice
(D) accomplishment
30. Due to ________ business conditions, the corporation has decided to postpone its hiring of new employees.

(A) admonished
(B) accomplished
(C) adverse
(D) actuarial

31. The ________ is for a technical writer who is fluent in both English and Chinese.

(A) acceleration
(B) advertisement
(C) acceptance
(D) accumulation

32. Because the _________ budget is so small this year, breakthroughs into new international markets will be minimal.

(A) advertising
(B) adjusting
(C) adamant
(D) administration

33. Following the ________ of her broker, Mrs. Tang has decided to diversify her investments into stocks and bonds.

(A) adjournment
(B) addendum
(C) advice
(D) activation

34. As an Amazon business _________, a company receives the benefit of the Amazon logo on its homepage.

(A) acknowledgement
(B) actuary
(C) affiliate
(D) addressee

35. We are able to state categorically that our response to your proposal is ________.

(A) actuarial
(B) absolute
(C) affirmative
(D) acting

36. Please ________ your signature on the line above the description "President of the Company."

(A) affix
(B) afford
(C) affect
(D) accept

37. Generous packages of stock options have created a class of ________ executives.

(A) affected
(B) affluent
(C) accruable
(D) accumulative

38. The company cannot ________ to ignore the volatility of the Nasdaq stock market.

(A) afflict
(B) accommodate
(C) acquire
(D) afford

39. The marketing ________ has proposed a three year campaign that focuses on television, radio, and internet advertising.

(A) advertisement
(B) acknowledgement
(C) agency
(D) aggression

40. For her role in selling the property, the real estate _________ received a ten percent commission.

(A) assistant
(B) affect
(C) acquisition
(D) agent

41. It is only through an ________ marketing strategy that the new company can hope to make a dent in the market.

(A) affirmed
(B) administrative
(C) activated
(D) aggressive

42. The final ________ is set to be signed on Friday at the law offices of Ernst, Rabin and Stravinsky.

(A) actuary
(B) acumen
(C) acquisition
(D) agreement

43. Because of continued ________ of money laundering, the banks of the Grand Cayman Islands have opened their books to auditors.

(A) allowances
(B) alliances
(C) alloys
(D) allegations

44. R.J. Reynolds, formerly a tobacco company, has formed ________ with various food producing companies in an effort to diversify.

(A) alternates
(B) alliances
(C) alterations
(D) alliterations

45. ________ in the fight against AT & T, Sprint and Vonage have attempted to broaden their market share.

(A) Allegations
(B) Alternatives
(C) Allies
(D) Acknowledgers

46. Cutbacks in research mean that ________ for the development end of our organization may exceed expectations.

(A) account
(B) allocation
(C) accord
(D) allowance

47. The ________ for personnel clothing is not limited to clothes worn on site.

(A) amalgamation
(B) alloy
(C) addressee
(D) allotment

48. The university travel ________ covers all lodging, food, and transportation expenses incurred by the university representative.

(A) alleviation
(B) allergy
(C) allowance
(D) allegation

49. Once the contract has been signed, it cannot be ________ except by mutual agreement of the signing parties.

(A) adjourned
(B) altered
(C) aspired
(D) allotted

50. Minister Smith's inability to attend the economic summit means that an ________ representative must be selected.

(A) alternate
(B) affluent
(C) actual
(D) accordant
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
0000000000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้