ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. สพม.ที่กำลังเปิดสอบทุกเขต
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพฐ. สพม.ที่กำลังเปิดสอบทุกเขต

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2012-07-16)

1. สำนักนายกรัฐมนตรี  เทียบได้กับส่วนราชการใด

ก. กระทรวง

ข. ทบวง

ค. กรม

ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ก. 
กระทรวง

2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก. เขตเทศบาล

ข. อำเภอ

ค. เขตเมืองพัทยา

ง. ชุมชน

ตอบ       ข. 
อำเภอ

3. องค์ประกอบคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(กกศ.) มาจากที่ใด

ก. โดยตำแหน่ง

ข. โดยการแต่งตั้ง

ค. โดยการเลือกตั้ง

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง. 
ถูกทุกข้อ

4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คือใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข. รัฐมนตรีว่าการกะรทรวงการคลัง

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ตอบ       ค. 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

               

5. ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งองค์ประกอบคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ง. นายกรัฐมนตรี

ตอบ       ก. 
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
   

6. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร

ก. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ 

ข. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

ค. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

ง. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

จ. ตอบค. 
นายวรวัจน์
เอื้ออภิญญกุล
  5  สิงหาคม 2554

7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ก. รัฐสภาครู

ข. สภาครู

ค. รัฐสภา

ง. คุรุสภา

ตอบ       ง. 
คุรุสภา

8. ฐานะของคุรุสภาคือ

ก. นิติบุคคลภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ข. นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ค. นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงยุติธรรม

ง. นิติบุคคลสังกัดข้าราชการพลเรือนฝ่ายรัฐสภา

ตอบ       ข. 
นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

 

9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

ก. ลูกจ้างชั่วคราว

ข. ผู้สนับสนุนการศึกษา

ค. นักวิชาการ

ง. นักการภารโรง

ตอบ       ข. 
ผู้สนับสนุนการศึกษา

10. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ก. คขบ.

ข. กขบ.

ค. คกข.

ง. กคศ.

ตอบ       ง. 
กคศ.

11. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด

ก. ความรับผิดชอบ

ข. คุณภาพปริมาณ

ค. ความยากง่ายของงาน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง. 
ถูกทุกข้อ

12. ส่วนราชการๆ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด

ก. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ข. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการครู

ง. คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

ตอบ       ข. 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

13. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.
2546

ก. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ข. การบริหารราชการจังหวัด

ค. การบริหารราชการระดับประเทศ

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ       ก. 
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

14. การเสนอนบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติ
และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รองนายกรัฐมนตรี

ค. คณะรัฐมนตรี

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ       ค. 
คณะรัฐมนตรี

15. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถือว่าเป็น

ก. ข้าราชการสายอำนวยการ

ข. ข้าราชการประจำ

ค. ข้าราชการพลเรือน

ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญ


อบ       ง. 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ใหม่ล่าสุด ทุกเขตพื้นที่ 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

เนื้อหาประกอปด้วย 

แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบภาษาไทย 
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
katekate ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดเลย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดนครราชสีมา

แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดตาก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดตราด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.  จังหวัดสงขลา

รายละเอียดที่ http://www.testthai1.comสั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

geenan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. ข้อใดคือกฎหมายสำหรับการบริหารงานบุคคล

. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. พรบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา

2. ข้อใดเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนภูมิภาค

. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานศึกษา

. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนท้องถิ่น

. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

3. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล

. กรมที่ดิน . จังหวัดนครราชสีมา

. อำเภอโนนไทย . อบต.ไทยเจริญ

4. สพฐ. คือส่วนราชการใด

. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)เป็นหน่วยงานอยู่ใน ส่วนราชการใดตามระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ

. ส่วนกลาง . ส่วนภูมิภาค

. ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา . ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

 

6. มีหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. กระทรวงศึกษาธิการ

. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. สถานศึกษาหรือโรงเรียน

7. ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่แห่ง

. 175 แห่ง  . 178 แห่ง

. 256 แห่ง  . 295 แห่ง

8. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือ

. งานบริหารงานบุคคล . กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

. ฝ่ายนิเทศการศึกษา . กลุ่มงานแผนและนโยบาย

ถูกทุกข้อ

9. ส่วนราชการตามข้อ 8 มีบทบาทในเรื่องใด

. การเจ้าหน้าที่ 
. การส่งเสริมกิจการนักเรียน

. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

10. องค์คณะบริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมด

กี่คณะ

. 1 คณะ . 2 คณะ

. 3 คณะ . 4 คณะ

11. ....เขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหาร

งานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน

. 9 คน . 12 คน

. 15 คน . 27 คน

12. องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. คุรุสภา . กระทรวงศึกษาธิการ

. ... . ....

13. องค์คณะบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

. ....เขตพื้นที่การศึกษา

. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่

. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

14. ใครเป็นประธาน ก...

. ผู้ทรงคุณวุฒิ

. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

. รองนายกรัฐมนตรีที่นายยกรัฐมนตรีมอบหมาย

. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

15. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

. ครูผู้ช่วย . ครู

. ผู้อำนวยการสถานศึกษา . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3

16. ผู้มีหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

. ผู้อำนวยการสถานศึกษา . ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา . .... เขตพื้นที่การศึกษา

17. ผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสพท.

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ....เขตพื้นที่การศึกษา

. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ...ศเขตพื้นที่การศึกษา

18. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร 3 ใน สพท.จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่นานเท่าใด

. 3 เดือน . 6 เดือน

. 1 ปี . 2 ปี

19. การไปดำรงตำแหน่งเดิมในส่วนราชการเดียวกัน

. การย้าย . การโอน

. การไปช่วยราชการ . การเปลี่ยนตำแหน่ง

20. ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ระเบียบ . กติกา

. วินัย  . จรรยาบรรณ

21. ไม่ใช่วินัยร้ายแรงสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ . ซื้อขายตำแหน่ง

. รับจ้างทำผลงานราชการ . ขาดราชการ

22. ไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ตักเตือน . ภาคทัณฑ์

. ตัดเงินเดือน . ลดขั้นเงินเดือน

23. ผู้มีอำนาจลงโทษบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. หัวหน้ากลุ่ม หรือ ฝ่าย

. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. .... เขตพื้นที่การศึกษา

24. เมื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รับเงินเดือนตาม

ข้อใด

. ครูผู้ช่วย  . อันดับค..1

. อันดับ ค..2 . ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

25. หน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล

. กระทรวง . กรม

. อำเภอ . อบจ.

26. เงินเดือนตามบัญชอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ3 . เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 4

. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 . เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 10

27. เป้าหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด

. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  . ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า . เกิดสัมฤทธิผลต่อภารกิจ

28. หลักกฎหมายจัดอยู่ในหลักธรรมมาภิบาลข้อใด

. หลักนิติธรรม . หลักคุณธรรม

. หลักการมีส่วนร่วม . หลักความคุ้มค่า

29. หลักธรรมมาภิบาลมีกี่ประการ

. 4 ประการ . 5 ประการ

. 6 ประการ . 7 ประการ

30. ตามระบบการจัดองค์กรของรัฐประเทศไทยฝ่ายใดมีหน้าที่ออกกฎหมาย

. ฝ่ายนิติบัญญัติ . ฝ่ายบริหาร

. ฝ่ายตุลาการ . คณะรัฐมนตรี

31. ศาลที่มีหน้าที่พิจารณาคดีทางการปกครอง

. ศาลยุติธรรม . ศาลปกครอง

. ศาลทหาร . ศาลรัฐธรรมนูญ

 

 

32. ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานทางการปกครอง

. โรงเรียน . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค . มูลนิธิร่วมกตัญญู

33. กรณีที่ผู้เสียหายสามารถฟ้องศาลปกครอง ไม่ได้

. ถูกละเมิดโดยหน่วยงานราชการ

. ถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

. ถูกละเมิดโดยเอกชน

. หน่วยงานราชการเพิกเฉยหรือละเลยต่อการร้องขอ

34. ข้อใดเป็นคำสั่งทางการปกครอง

. คำสั่งลงโทษทางวินัย . สัญญาซื้อจ้าง

. กฎ . หนังสือสั่งการ

35. คำสั่งทางการปกครองมีผลเมื่อใด

. เมื่ออกคำสั่ง . เมื่อส่งคำสั่ง

. เมื่อรับทราบคำสั่ง . เมื่อได้รับแจ้ง

36. หากเอกชนจะฟ้องหน่วยงานจะต้องยื่นต่อศาลปกครองภายในกี่วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้อง

คดี

. 15 วัน . 30 วัน

. 60 วัน . 90 วัน

37. กรณีไม่พอใจผลการพิจารณาตามข้อ 36 จะต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน

. 15 วัน . 30 วัน

. 60 วัน . 90 วัน

38. ผลของคำสั่งทางการปกครองที่ทำให้คำสั่งนั้นสิ้นผล

. สั่งการ . ยกเลิก

. เพิกถอน . แก้ไข

39. หากเจ้าหน้าที่รัฐทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแต่เป็นกระทำการละเมิดต่อเอกชน เอกชนผู้เสียหาย

จะต้องฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ใด

. เจ้าหน้าที่ . ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

. กระทรวงเจ้าสังกัด . กระทรวงการคลัง

40. หากส่วนราชการต้องจ่ายค่าเสียหายต่อเอกชนกรณีละเมิดและหน่วยงานราชการต้องไล่เบี้ยจาก

เจ้าหน้าที่ได้กรณีใด

. ความผิดชัดแจ้ง . ปฏิบัติตามหน้าที่

. ไม่มีเจตนาหรือจงใจ . ประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง

41. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่ ได้แก่

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. หัวหน้ากลุ่มหรือฝ่าย

42. ไม่ใช่ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ส่งเสริมการจัดการศึกษา . ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

. นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา . ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา

43. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา

. การบริหารงานบุคคล . ส่งเสริมการจัดการศึกษา

. ส่งเสริมการศึกษาเอกชน . ตรวจสอบภายใน

44. ส่วนราชการใดที่กำหนดใหม่ให้มีทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. การบริหารงานบุคคล . ส่งเสริมการจัดการศึกษา

. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน . ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

45. กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาใดมีจำนวนมากที่สุด

. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา . ศึกษานิเทศก์

. เจ้าหน้าที่ธุรการ . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

46. บุคลากรทางการศึกษาอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีทุกส่วนราชการ

. เจ้าพนักงานธุรการ . เจ้าหน้าที่ธุรการ

. บุคลากร . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

47. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

. ผอ. สพท. . รอง ผอ.สพท.

. ศึกษานิเทศก์ . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

48. อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นในส่วนราชการใดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาก

ที่สุด

. อำนวยการ . บุคคล

. นโยบายและแผน . ส่งเสริมการจัดการศึกษา

49. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีมากที่สุดในสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา

. เจ้าหน้าที่ธุรการ . บุคลากร

. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน . นักวิชาการศึกษา

50. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กำหนดไว้ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 800 คนขึ้นไป

. เจ้าหน้าที่ธุรการ . เจ้าพนักงานธุรการ

. เจ้าหน้าที่พัสดุ . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

23mn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
ananya-pong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุงค่ะ


yo_0807 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอคุณครับ
kanrawee.r ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้เฉลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
moobinn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ................
ppp255411 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอข้อสอบ
khonseket ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้