ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมทางหลวง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 12 กันยายน 2561 )
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมทางหลวง รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 12 กันยายน 2561 )

แชร์กระทู้นี้ประกาศรับสมัคร

17สิงหาคม2561

รายละเอียด

กรมทางหลวง

2/486ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400
เอกสารต้นฉบับ:ข้าราชการโดยวิธี:สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง:นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน:11,500บาท
ประเภท:ทั่วไประดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง:10ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ตามเอกสารปวส.
ตามเอกสารอนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ:คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างและ
2.เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่าของสำนักงานก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(คะแนนเต็ม200คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานโดยวิธีสอบข้อเขียนมีรายละเอียดดังนี้


สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(คะแนนเต็ม200คะแนน)
1วิชาความรู้ด้านเทคนิควิศวกรรมงานทาง
1)ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการทาง
2)ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุปฐพีกลศาสตร์และคอนกรีตเทคโนโลยี
3)ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
4)ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้างในงานวิศวกรรมการทาง
2วิชาความรู้ด้านเทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง
ตามเอกสารความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาการบริหารงานก่อสร้างการตรวจงานก่อสร้างกฎหมายและสัญญาก่อสร้างเทคนิคก่อสร้างและการปฏิบัติงานก่อสร้าง
การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(คะแนนเต็ม100คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติจรรยาข้าราชการคุณธรรมจริยธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้นและรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทั้งนี้กรมทางหลวงกำหนดให้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อนและเมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้วจึงจะเป็นผู้มีรายชื่อเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป
ทักษะ/สมรรถนะ:ตามเอกสาร
เงื่อนไข:ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร:วันพฤหัสบดีที่23สิงหาคมพ.ศ.2561ถึงวันพุธที่12กันยายนพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25756
สั่งซื้อแนวข้อสอบที่                                   

ส่งไฟล์ทางอีเมล์ สั่งซื้อมาที่  โทร 061-1476494   Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ 399 บาท   ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท  ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ


หรือแจ้งที่อยู่มาที่
โทร 061-1476494  
Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
รายละเอียดที่ www.ไปสอบ.com
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้