เวอร์ชันเต็ม: [-- โปรแกรมยอดนิยมที่สุดในการเผาแผ่น Nero Multimedia Suite เวอร์ชั่นล่าสุด ตัวเต็ม --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจกฟรีโปรแกรมเด็ดๆๆ น่าสนใจ -> โปรแกรมยอดนิยมที่สุดในการเผาแผ่น Nero Multimedia Suite เวอร์ชั่นล่าสุด ตัวเต็ม [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

teamfortalk 2011-03-02 20:16

โปรแกรมยอดนิยมที่สุดในการเผาแผ่น Nero Multimedia Suite เวอร์ชั่นล่าสุด ตัวเต็ม

โปรแกรมยอดนิยมที่สุดในการเผาแผ่น Nero Multimedia Suite เวอร์ชั่นล่าสุด ตัวเต็ม

[img][url=http://upload.armuay.com/img/2011-02-22/00-02-57_0.81939.jpg%5b/img%5d%5b/url]http://upload.armuay.com/img/2011-02-22/00-02-57_0.81939.jpg[/img][/url]


Features

- Direct access to all features from the project launcher

- High Definition format support

- Xbox 360 and PlayStation 3 streaming features

- Blu-ray Disc and HD DVD burning support

- SecurDisc data protection support

- Copy a disc with just one click

- Graphics optimized for Windows Vista

- Continual free updates

Applications of the Nero

Nero Mobile is an impressive media suite that provides a central repository forvarious media files, thereby turning smartphones and personal digitalassistants (PDAs) into a powerful mobile media center.

Nero Home combines TV and the recording of TV channels with the playback ofDVDVideos and audio/video files in one easy-to-use interface.

The powerful burning software Nero Burning ROM allows you to burn your data,music titles, and videos to disc.

Nero Scout is a database program that creates a database from all media fileson your computer so that it is indexed, cataloged, and made available for otherNero Suite programs.

Nero Search is a search wizard that allows you to search for files on yourcomputer quickly and easily.

Nero StartSmart is the user-friendly command center of the Nero Suite.

Nero Express provides all the performance and efficiency of Nero Burning ROMwith a simplified user interface.

Nero Vision is a program for recording, editing, and burning films and slideshows with an extremely user-friendly interface.

Nero Recode allows you to copy non-copy-protected DVD-Videos to DVD and in thisway archive them.

Nero WaveEditor allows you to record pieces of music, edit the correspondingaudio files, for example using various filters and sound optimization methods,and finally burn them using Nero Burning ROM or Nero Express.

Nero SoundTrax is the professional application for the production of audio CDs.Instead of simply compiling audio files into a playlist for a CD as before, youcan now mix or change the contents of the audio files.

Nero CoverDesigner allows you to design covers, booklets, and labels.

Nero ShowTime allows you to play all digital recordings  with excellent picture and sound quality.

Nero PhotoSnap allows you to edit photos and improve their quality usingvarious optimization options.

Nero PhotoSnap Viewer allows you to display image and photo files and searchfor them in image directories.

Nero MediaHome allows you to stream TV, videos, music, and pictures on UPnP(Universal Plug and Play) capable devices

InCD, the packet writing application, allows you to format CDs/DVDs so thatthey can be used as diskettes.

Nero BackItUp allows you to back up and restore data easy and conveniently,thereby providing a cost-effective means of archiving to CD/DVD, external harddrives, FTP servers,or a LAN.

Nero Tools contain Nero Product Setup, Nero BurnRights, Nero ImageDrive, NeroDisc-Speed, Nero DriveSpeed, and Nero InfoTool.

Nero Sipps allows you to add the functions of a high-feature Internet telephoneto your computer.

 

 

Downlod Nero Multimedia Suite Ver 10.5.10500

มีทั้งหมด 4 part ต้องโหลดทุกตัว

http://www.duckload.com/dl/FDDk2

http://www.duckload.com/dl/CqDk2

http://www.duckload.com/dl/6KDk2

http://www.duckload.com/dl/F9Dk2

 

http://upload.armuay.com/2011-02-22_00-02-57_0.81939.jpg

 เวอร์ชันเต็ม: [-- โปรแกรมยอดนิยมที่สุดในการเผาแผ่น Nero Multimedia Suite เวอร์ชั่นล่าสุด ตัวเต็ม --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.017659 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us