เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน ให้โรงเรียนทั่วประเทศ งบไทยเข้มแข็ง (SP2) 2555 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน VCD CAI -> จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน ให้โรงเรียนทั่วประเทศ งบไทยเข้มแข็ง (SP2) 2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-02-24 11:41

จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน ให้โรงเรียนทั่วประเทศ งบไทยเข้มแข็ง (SP2) 2555

จำหน่าย ขาย สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ งบไทยเข้มแข็ง โรงเรียนทั่วประเทศ 

ราคาแผ่นละ  285 บาท

จำนวนน้อยกว่า 100 แผ่นแผ่นละ  285 บาท

จำนวนมากกว่า 100 แผ่นลด 30%

จำนวนมากกว่า 1,000 แผ่นลด 50%

จำนวนมากกว่า 5,000 แผ่นลด 60%

จำนวนมากกว่า 10,000 แผ่นลด 70%

สั่งขั้นต่ำ 10 แผ่นขึ้นไป
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ 
CD -ROM 
สาระภาษาไทย  ป.1 - ม.6                     
CD -ROM 
สาระภาษาต่างประเทศ  ป.1 - ม.6             
CD -ROM 
สาระคณิตศาสตร์  ป.1 - ม.6                     
CD -ROM 
สาระวิทยาศาสตร์  ป.1 - ม.6                   
CD -ROM 
สาระสังคมศึกษา ป.1 - ม.6                         
CD -ROM 
สาระสุขศึกษา ป.1 - ม.6                           
CD -ROM 
สาระศิลปะ  ป.1 - ม.6                               
CD -ROM 
สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.1 - ม.6       
CD -ROM 
สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.1 - ม.6     
CD -ROM 
สาระคอมพิวเตอร์  ป.1 - ม.6   
CD - ROM 
รายงานการใช้แผนจัดการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์กายภาพ   (ช่วงชั้นที่ 3-4)
CD - ROM 
รายงานการพัฒนา และการใช้เอกสาร  คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม  ม.5
CD - ROM 
วิจัยในชั้นเรียนด้วยตัวเอง (Power Point)
CD - ROM 
วิจัยภาษาต่างประเทศ ม. 4 - 6
CD - ROM 
วิจัยสำหรับผู้บริหาร
CD - ROM 
วิจัยคณิตศาสตร์  ม.4
CD - ROM 
วิจัยคณิตศาสตร์  ม.5
CD - ROM 
วิจัยคณิตศาสตร์  ม.6
CD - ROM 
สื่อใบงาน  ใบความรู้คณิตศาสตร์  ป.2  (2 ภาคเรียน)
CD - ROM 
สื่อใบงาน  ใบความรู้ภาษาไทย ป.3
CD - ROM 
สื่อใบงาน  ใบความรู้คณิตศาสตร์  ป.3
CD - ROM 
สื่อใบงาน  ใบความรู้ภาษาไทย   ป.4
CD - ROM 
สื่อใบงาน  ใบความรู้ภาษาต่างประเทศ  ป.4
CD - ROM 
สื่อใบงาน  ใบความรู้คณิตศาสตร์  ป.4
CD - ROM 
สื่อใบงาน  ใบความรู้การงานอาชีพ  ป.4
CD - ROM 
สื่อใบงาน  ใบความรู้การงานอาชีพ  ป.6
CD - ROM 
สื่อใบงาน  ใบความรู้วิทยาศาสตร์  ม.3
CAI 
ก.  ไก่ขับขาน
VCD 
ก. ไก่ขับขาน
CAI  ABC 
มหาสนุก
VCD ABC 
มหาสนุก
CAI   
ตัวเลขหรรษา
CAI 
ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 1
CAI 
ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 2
CAI 
ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 3
CAI 
ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 4
CAI 
ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 5
VCD 
ซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย  อ่าน เรียน เขียน เก่ง ชุดที่ 1
VCD 
ใบงานคณิตศาสตร์  ป.ชุดที่ 2
VCD 
ภาษาไทย  ป.ชุดที่1
VCD 
สังคมศึกษา  ป.1
VCD 
สังคมศึกษา  ป.2
VCD 
สังคมศึกษา  ป.3
VCD   
ภาษาต่างประเทศ  ป.ชุดที่ 1
VCD   
คณิตศาสตร์  ป.ชุดที่ 1
VCD   
คณิตศาสตร์  ป.ชุดที่ 2
VCD   
ภาษาต่างประเทศ  ป.ชุดที่  1
 
ใบราคาสิ้นค้าทั้งหมด    http://www.tutor-home.net/cai2.html           
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  http://www.tutor-home.net
โทร   085-0127724 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ decho.by@hotmail.com

เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน ให้โรงเรียนทั่วประเทศ งบไทยเข้มแข็ง (SP2) 2555 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.026516 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us