เวอร์ชันเต็ม: [-- สื่อการเรียนแผน+CAI+วิจัย+โครงงาน กระทรวงศึกษาธิการกับงบประมาณปี 55 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน VCD CAI -> สื่อการเรียนแผน+CAI+วิจัย+โครงงาน กระทรวงศึกษาธิการกับงบประมาณปี 55 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-02-24 11:39

สื่อการเรียนแผน+CAI+วิจัย+โครงงาน กระทรวงศึกษาธิการกับงบประมาณปี 55


 

ร้าน ไดมอนคลับตั้งอยู่เลขที่  3/51   ต.ศิลาถ. มิตรภาพ  อ. เมือง  จ. ขอนแก่น  โทร   085-0127724 สอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่
 http://www.tutor-home.net

decho.by@hotmail.com   

 

ราคาแผ่นละ  285 บาท

จำนวนน้อยกว่า 100 แผ่นแผ่นละ  285 บาท

จำนวนมากกว่า 100 แผ่นลด 30%

จำนวนมากกว่า 1,000 แผ่นลด 50%

จำนวนมากกว่า 5,000 แผ่นลด 60%

จำนวนมากกว่า 10,000 แผ่นลด 70%

สั่งขั้นต่ำ 10 แผ่นขึ้นไป


สาระคณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.1-ป.6

CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.1                   (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.2                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.3                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.4                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.5                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.6                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

 ข้อสอบ และ แบบทดสอบ

CD - ROM ชุดรวมข้อสอบ ป.1

CD - ROM ชุดรวมข้อสอบ ป.2

CD- ROM ชุดรวมข้อสอบ  ป.แผ่นที่ 2      ( คณิต, วิทย์, สุข, ศิลปะ )

CD - ROM ชุดรวมข้อสอบ ป.4

CD - ROM ชุดรวมข้อสอบ ป.5

CD- ROM ชุดรวมข้อสอบ  ป.แผ่นที่ 2   ( คณิต, วิทย์, สุข, ศิลป์ )

CD-ROM เก็งข้อสอบ   NT คณิตศาสตร์  ป.6

วิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.1-ป.6

CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 1                   (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 2                   (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 3                   (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 4                   (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 5                   (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 6                   (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 6    ( 5  E )

ภาษาไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.1-ป.6

CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ป.1    ( แผน+วิจัย+โครงงาน )

CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ป.2    ( แผน+วิจัย+โครงงาน )

CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ป.3    ( แผน+วิจัย+โครงงาน )

CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ป.4    ( แผน+วิจัย+โครงงาน )

CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ป.5    ( แผน+วิจัย+โครงงาน )

CD-ROM  Backward Design  ภาษาไทย  ป.6    ( แผน+วิจัย+โครงงาน )

                                                                                      สังคมศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.1-ป.6

CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป.1                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป.2                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 3                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 4                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 5                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 6                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

                                                                                   ภาษาต่างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.1-ป.6

CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.1             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.2             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.3             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.4             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.5             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.6             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)

 เวอร์ชันเต็ม: [-- สื่อการเรียนแผน+CAI+วิจัย+โครงงาน กระทรวงศึกษาธิการกับงบประมาณปี 55 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.030607 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us