เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบตำรวจภูธรภาค 7 และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ภ.7 และ บช.ส.) --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบตำรวจ 2558 -> แนวข้อสอบตำรวจภูธรภาค 7 และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ภ.7 และ บช.ส.) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2013-01-23 15:08

แนวข้อสอบตำรวจภูธรภาค 7 และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ภ.7 และ บช.ส.)

รายละเอียดการสมัครสอบ

ตำรวจภูธรภาค 7 และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ภ.7 และ บช.ส.)

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ ภ.7 และ บช.ส.

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

      - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

- แนวข้อสอบจรยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบเก่าพลตำรวจ ปี 2555


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2013-01-23 15:09
22.    การป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเล่นอินเตอร์เน็ต  ข้อใดเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด
ก. ตั้งรหัสผ่านที่จำได้ยากและเปลี่ยนบ่อยๆ          ข. ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสและอัพเดทเสมอ
ค. เลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุด    ง. หมั่นลบไฟล์ขยะทิ้งเสมอ
ตอบข้อ ข. ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสและอัพเดทเสมอ
23.    ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก.    ประธาน 1 คน  รองประธาน 1 คน  ตุลาการ 7 คน
ข.    ประธาน 1 คน  ตุลาการ 12 คน
ค.    ตุลาการ 9 คน
ง.    ประธาน 1 คน  ตุลาการ 8 คน
ตอบข้อ ง. ประธาน 1 คน  ตุลาการ 8 คน
24.    คำว่า “พอเพียง  พอประมาณ  มีภูมิคุ้มกัน”  ตรงกับข้อใด
ก. ไม่ประมาท                                       ข. รู้จักตนเอง
ค.ทางสายกลาง                                  ง. พอมีพอกิน
ตอบ   ค.ทางสายกลาง                              
25.    ยาเสพติดมี 5 ประเภท  ยาบ้าจัดอยู่ในประเภทใด
ก. ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง              ข. ยาเสพติดให้โทษทั่วไป
ค. ยาเสพติดประเภท 5                              ง. ยาเสพติดประเภท 5 แต่มีส่วนผสม(ข)บางส่วน            
ตอบข้อ   ก. ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง              
26.    จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
ถ้า     นักเรียน : ตำรวจ
ก.    โรงเรียน  :  ครู
ข.    ครู  :  โรงพัก
ค.    โรงเรียน  :  โรงพัก
ง.    โรงเรียน  :  ผู้ร้าย
ตอบข้อ ค. โรงเรียน  :  โรงพัก
27.    เครือข่ายอินเตอร์เน็ตข้อใดที่สัญญาณใกล้ที่สุด
ก. MAN                              ข. WAN
ค. PAN                                ง. LAN
ตอบข้อ  ง. LAN
28.    ตารางเซต
A    B    C    A U B    A ∩ C
40    20    35    20    75
จากตาราง A∩B-C เป็นเท่าไหร่
ก. 15                  ข. 20
ค. 25                   ง. 30
ตอบข้อ ค. 25
29.    สำนวนสุภาษิตข้อใดไม่เข้าพวก
ก. เข็นครกขึ้นภูเขา                            ข. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
ค. งมเข็มในมหาสมุทร                       ง. ช้าๆได้พร้าเล่มงาม
ตอบข้อ ง. ช้าๆได้พร้าเล่มงาม
30.    โยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน  โอกาสที่จะได้ 7 มีเท่าไหร่
ก. 1/8                                 ข. 1/6
ค. ¼                                   ง. 1/10
ตอบข้อ ข. 1/6 อธิบายคือ มี (1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1) มี 6 วิธี ใน 36 วิธี คือ  6/36 = 1/6
31.    บุคคลใดที่มีโอกาสได้รับสัญชาติไทย
ก.    นางเขียวเป็นคนเชื้อชาติไทยแต่ไปคลอดลูกที่เวียดนาม
ข.    นางแก้วอพยพเข้าประเทศไทยและคลอดลูก
ค.    ลิซ่ามาจากประเทศฝรั่งเศส มาเที่ยวเมืองไทยพร้อมลูกๆ
ง.    นางโรสมาแต่งงานกับสามีคนไทย แล้วกลับประเทศออสเตเลีย
ตอบข้อ ก. นางเขียวเป็นคนเชื้อชาติไทยแต่ไปคลอดลูกที่เวียดนาม
32.     จากลำดับเลข 1, 4,9,16,25...... จงเติมตัวเลขในช่องว่าง
ก. 30                                             ข. 32
ค. 36                                              ง. 39
ตอบ  ข้อ ค. 36 วิธีคิด 1*1=1 2*2=4 3*3=9 4*4=16 5*5=25 6*6=36
33.    คำที่มีความหมายเหมือนคำว่า humid คือข้อใด
ก. hydro                                        ข. Hydrate
ค. hyper                                        ง. Moist
ตอบข้อ ง. Moist เพราะแปลว่าชื้นเหมือนกัน
34.    1=1
1+3+5=9
1+3+5+7=16
1+3+5+7+...+A=121
1+3+5+7+...+49=B
ถ้านำA+Bจะมีค่าเท่าไร
ก. 646                                        ข. 546
ค. 664                                        ค. 564
ตอบ  ข้อก.646    โดยA=21,B=625
        จากสูตร((ต+ป)*ท)/2
       *ท= ((ป - ต)/2)+1)
35.    1  4   9   16   25  ……
ก.    36                        ข. 38
ค.    48                        ง.  50
ตอบ   ก. 36    
คิดจาก 1+3  4+5   9+7   16+9   25+11...36
36.    0.5 0.25 0.125 _______
ก. 0.0250                                         ข. 0.0500
ค. 0.0625                                         ง. 0.0125
ตอบ ค. 0.0625 วิธีคิด ห่างกัน (0.5x0.5) = 0.25 (0.25x0.5) = 0.125 (0.125x0.5) = 0.062
37.    จากสมการ -x^2+6x=9 จงหาคำตอบของX
ก. 3                                                ข. 4
ค. 5                                                ง. 6
ตอบข้อ ก. 3 วิธีทำใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ -x^2+6x-9     = 0
                                                                     -1(x^2-6x+9)  = 0
                                                                     (x-3)(x-3)       = 0
                                                                                      X   = 3
38.    สินค้าราคา 500 บ. ขายไป 400 บ. คิดเป็นส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 10%                                         ข. 20%
ค. 25%                                          ง. 30%
ตอบ    ข้อ ข. 20% วิธีคิด 500-400=100
                                    100x100= 10000
            แล้วหารทุน 500               10000= 20%
39.    เว็บไซด์ที่หน่วยงานของรัฐใช้  จะลงท้ายด้วยอักษรข้อใด
ก. .co.th                              ข. .ac.th
ค. .or.th                               ง. .go.th
ตอบ ข้อ ง. .go.th เช่น กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th
40.    คำว่า พุทธชยันตี  มีกี่พยางค์
ก. 4                                      ข. 5
ค. 6                                       ง. 7
ตอบข้อ ข. อ่านว่า พุด-ทะ-ชะ-ยัน-ตี
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบตำรวจภูธรภาค 7 และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ภ.7 และ บช.ส.) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.011009 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us