เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> เตรียมสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

football 2011-02-02 09:52

เตรียมสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
- เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ. 2551
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบ พ. ร. บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.2506
แนวข้อสอบพระราบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี พศ.2546
- สรุป พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
- หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
- แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์

- สรุประเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ +MP3 พ. ร. บ. ราชทัณฑ์ ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
บิ๊กซีขอนแก่น 
decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com
decho 2013-12-17 12:35

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๕๐ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗


ตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
จำนวน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หมายเหตุ
๑. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

๒. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ)
๑๒๘ อัตรา


๒๒ อัตรา

-

การรับสมัครสอบแข่งขัน
วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
วัน เวลา รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสัมมนา ชั้น ๓ อาคารกรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี ๑ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบ/สรรหา เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
ลิงค์ประกาศ
ลิงค์เอกสารแนบ/ภาคผนวก
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

decho 2013-12-17 12:36
แนวข้อสอบ :  เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
1. ประเทศใดต่อไปนี้ไม่ได้ทำสนสนธิสัญญาโอนนักโทษกับประเทศไทย
ก.  ไนจีเรีย                    ข.   โปรตุเกส
ค.  ฟินแลนด์                    ง.   สเปน
ตอบข้อ  ก.  ไนจีเรีย
2. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีที่กรมราชทัณฑ์นำมาใช้ในงานราชการ
ก.  นำระบบ Smart card มาใช้กับผู้ต้องขังเพื่อปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน            
ข.   การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม  ( Call Center )
ค.  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Learning)    
ง.  การใช้ระบบแสงอินฟาเรด ตรวจจับความเคลื่อนไหว รอบกำแพงในเวลากลางคืน
ตอบข้อ  ง.  การใช้ระบบแสงอินฟาเรด ตรวจจับความเคลื่อนไหว รอบกำแพงในเวลากลางคืน  เหตุผล : ตาม 1, 2, 3 เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กรมราชทัณฑ์นำมาใช้นอกจากนี้ยังมี การติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามจุดต่างๆที่สำคัญของเรือนจำ , การใช้ Video Conference มาใช้ในการเยี่ยมญาติทางไกล และฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ , การประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์ (Audio Conference ) , การจัดซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E –Learning ) , การใช้ระบบข้อมูลการบริหารงบประมาณภาครัฐ (GFMIS ) , การติดตั้งอินเตอร์เน็ต เพื่อข้าราชการและประชาชน และติดต่อผู้บริหารผ่านอีเมล์ และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำหรับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
3. โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิคลอนดอน 2012 ดำเนินการโดนเรือนจำใด
ก.   เรือนจำกลางขอนแก่น            ข.  เรือนจำกลางเชียงใหม่
ค.  ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง            ง.  เรือนจำพิเศษธนบุรี
ตอบข้อ  ง.  เรือนจำพิเศษธนบุรี  เหตุผล :  เรือนจำพิเศษธนบุรี ได้จัดเป็นค่ายมวยเพื่อคัดเลือกผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกกีฬามวบสากลสมัครเล่นเพื่อคัดและเก็บตัวตามโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค
4. นักมวยคนแรกของกรมราชทัณฑ์ ที่เป็นแชมป์โลก มวยสากลอาชีพ คือใคร
ก.  อำนาจ รื่นเริง                    ข.  แซมซั่น ส. ศิริพร
ค.  ใหม่ เมืองคอน                ง.  บูรพา ป. วิถี
ตอบข้อ  ข.  แซมซั่น ส. ศิริพร เหตุผล :  แซมซั่น ส. ศิริพร เป็นนักมวยหญิงที่ชกมวยอาชีพทั้งๆที่ยังเป็นผู้ต้องขังและได้เป็นแชมป์โลก  WBC
5. ปกติการจัดเวรยามกลางคืน จะจัดให้มี 4 ผลัด อยากทราบว่าเวรผลัด สาม จะต้องอยู่ช่วงเวลาใด
ก.  03 .00 – 06.00 น.                ข.  21 .00 – 23.00 น.
ค.  24 .00 – 03.00 น.                ง. 02 .00 – 06.00 น.
ตอบข้อ  ค.  24 .00 – 03.00 น.  เหตุผล : ผลัด  3 เวลา 24 .00 – 03.00 น.
6.  กีฬาชนิดใดไม่ใช่ชนิดกีฬาที่ ทัณฑสถานวันหนุ่ม ได้รับการสนับสนุน จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก.  วอลเลย์บอล                    ข.  มวย
ค.  ฟุตบอล                    ง.  เทวันโด
ตอบข้อ  ง.  เทวันโด  เหตุผล :  เทวันโดไม่ใช่ 4 ชนิดกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุน อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนและเซปักตระกร้อ คือชนิดกีฬาที่ 4
7. โครงการใดเป็นความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับกระทรวงสาธารณสุข
ก.  หนึ่งหมอ หนึ่งเรือนจำ            ข.  นวดไทยเพื่อสุขภาพในเรือนจำ
ค.  สุขภาพดีถ้วนหน้า                ง.  ยิ้มได้เมื่อเจอหมอ
ตอบข้อ  ข.  นวดไทยเพื่อสุขภาพในเรือนจำ  เหตุผล :  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพในเรือนจำ และทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์
8. กรมราชทัณฑ์สังกัดกระทรวงใด
ก.  กระทรวงยุติธรรม                ข.  กระทรวงมหาดไทย
ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี                ง.  กระทรวงพัฒนาสังคม
ตอบข้อ  ก.  กระทรวงยุติธรรม  
9. เรือนจำในปัจจุบันมีกี่แห่ง ( ไม่นับเรือนจำชั่วคราว )
ก.  154  แห่ง                    ข.  159  แห่ง
ค.  143  แห่ง                    ง.  169  แห่ง
ตอบข้อ  ค.  143  แห่ง  
10. ในเรือนจำมีผู้ต้องขังประเภทใดมากที่สุด
ก.  ผู้ต้องขังคดียาเสพติด                ข.  ผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับทรัพย์
ค.  ผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับเพศ            ง.  ผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ตอบข้อ  ก.  ผู้ต้องขังคดียาเสพติด

decho 2013-12-17 12:38
ผมเอามาจาก ของ ปี 51แนวจึงเป็นของ 51 น่ะครับ
วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
1.เรือนจำและทัณฑสถานที่มีการก่อสร้างใหม่ กรมจะใช้ขนาดเท่าไหร่
2.ทนายความจะติดต่อกับผู้ต้องขังที่เป็นลูกความของตน ถ้ามีเหตุพิเศษที่จะพบผู้ต้องขังนอกเวลาจะต้องได้รับอนุญาติจากผู้ใด
3.การจัดระบบงานของเรือนจำโดยทั่วไปจะประกอบด้วยงานหลักๆกี่ด้าน
4.การเลื่อนและลดขั้นผู้ต้องขัง อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของงานใด
5.ผู้ต้องโทษในความผิดฐานใดที่สามารรถออกไปทำงานสาธารณะนอกเรือนจำได้
6.งานสูทกรรมคืองานตามข้อใด
7.การซื้อหรือการจ้างตามข้อใดเป็นการซื้อหรือการจ้างซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
8.การรับฝากเงินสดผู้ต้องขัง เจ้าหนา้ที่จะต้องออกใบเสร็จจำนวนกี่ฉบับ
9.เงินนนอกงบประมาณ ใครมีอำนาจสั่งจ่ายได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท
10.ข้อใดไม่อยุ่ในการบรหารงานสวัสดิการ
11.หน่วยงานใดมีหน้าที่สรรหาบุคคเข้ามาปฏิบัติงานตามเรือ่นจำและทัณฑสถานต่างๆ
12.ตามปกติเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะนำผู้ต้องขังขึ้นเรือ่นนอนในเวลาใด
13.บุคคลที่ติดต่อกับผู้ต้องขังใดที่พนักงานผู้ควบคุมไม่สามารถฟังการสนทนาได้
14.ผุ้ต้องขังสามารถถอนเงินฝากได้วันละเท่าใด
15.สัญญา *** ้ยืมเงิน/เงินสด/ตั๋งเงิน/ธนานัติ ข้อใดไม่เป็นเงินฝากของผู้ต้องขัง
16.การขอใช้ที่ดินราชพัสดุในเขตื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในกิจการของเรือนจำและทัณฑถานจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานใด
17.การตรวจสอบพัสดุประจำปีจะต้องดำเนินการเมื่อใด
18.เรือ่นจำจังหวัดจะอนุญาติบุคคลภายนอกที่เข้าศึกษาดูงานกิจการเรอนจำได้ครั้งละกี่คน
19.บุคคลภายนอกที่มีกิจธุระเกี่ยวข้องกับเรือนจำมีใครบ้าง
20.ผู้ต้องขังที่กระทำการตามหน้าที่ซึ่งต้องประสบอันตรายจนถึงแก่ชีวิต จะได้รับเงินรางวัลจำนวนเท่าใด

decho 2013-12-17 12:44
1 เรือนจำมี 4ประเภท
2 หวายเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม
3 ประเภทนักโทษเด็ดขาด มี6 ประเภท
4ห้ามใช้เครื่องพันธนาการกับผู้หญิงและคนอายุ60 ปีขึ้นไป
5 นักโทษเดก็ดขาดออกไปทำงาน ต้องเหลือโทษไม่เกิน 2 ปี
6 ข้อใดผิด ตอบที่ไปรายงานตัวต่อศาลใน24 ชม
7 การคนตัวผู้หญิง ให้ผู้หญิงที่น่าเชื่อถือ ค้นตัว
8 เด็กที่สามารถอยู่ในเรอนจำได้ ถูกทุกข้อ
9 ลดวันต้องโทษเดือนไม่เกิน5 วัน
10 โทษขังแทนค่าปรับ วันละ 200 ไม่เกิน1ปี
11คนที่ไม่มีสิทธิไปทำงานสาธราณะ ตอบ ติดยาเสพติด
12 ผู้เข้าไปในเรือนจำไม่ได้รับอนุญาติ ปรับ500 ติดคุกไม่เกินปี
13 ค่าเสี่ยงภัย2000
14 การขังมี 2 แบบ ที่ตอบอันหลังต้องตอบว่าขังแทนค่าปรับ
15 รูปถ่ายนักโทษ2*2
16 การสนทนาผู้ต้องขังกับทนายไม่มีสิทธิ์ฟัง
17 ชื่อเก่าของสำนักงานคณะรัฐมนตรี(น่าจะได้ทุกคน)
18 การแบ่งส่วนราชการในกรม ข้อนี้ไปดูเฉลยมาตอบ สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจในการแบ่งส่วนราชการในกรม
19 เปลี่ยนชื่อ ให้ทำเป็ฯกฤษฎีกา
20เยี่ยมคนป่วยไม่เกิน30 นาที
21จะย้ายราชการไปในตำแหน่งต่ำลงได้ เว้นแต่ผู้นั้นสมัครใจ
22 กรมการจังหวัดมีหน้าทีให้คำปรึกษาผู้ว่า
23 ข้อใดไม่ใข่กิจการบริหารบ้านเมืองที่ดี ดูเอานะครับ จะมีแปลกอยู่ข้อหนึ่ง
24 ผู้จักทำ พรบ บริหารราชการแผ่นดิน ถูกทุกข้อ
25 พรบ บริหารารชการแผ่นดิน ให้ผูกพันกับ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ
26 จำคำตอบว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชน(ถามเกี่ยวกับพรบ กิจการบ้านเมืองที่ดี)
27 กพ มี 5-7คน
28 หน้าที่ กพ. ตอบที่ไปอะไรสักอย่างเกี่ยวกับกระทรวง กรม เพราะกพ ออกกฏได้ เสนอแนะนายกได้
29 สารวัตรเรือนจำ ตอบข้อที่อธิบดีแต่งตั้งและ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษากับผบ เรือนจำ
30 ยกเลิกโทษเฆี่ยน
31 โทษทางวินัย ขัง เพิ่มเวรยาม กักบริเวณ
32 เรือนจำมีบุคคลประเภทใดอยู่บ้างตอบผู้ต้องขังและอยู่ที่พิจารณาคดีต่อศาล ตอบถูกทุกข้อ
33 พัศดีสั่งใช้และเพิกถอนเครื่องพันธนาการ
34งดเยี่ยม 6 เดือน ผิดครับ
35งานที่ให้นักโทษทำต้องคำนึงถึง อันนี้น่าจะได้นะครับ
36 อาทิตย์หนึ่ง หยุดได้ 1วัน
37 ที่ถามว่าข้อใดผิด ที่ว่านักโทษชั้นเยี่ยมได้ไปทัณฑนิคมถูก และที่ได้ลดโทษ1/2 ผิดเพราะต้อง1/3 ถึงจะถูก
38 งานสาธราณะ ทำ 1วันลดโทษได้1วัน
39 ให้แพทย์ตรวจทุก 3วัน
40ที่ถามข้อใดผิด ที่ว่าพักการลงโทษ ต้องตอบว่า ลดภาระเรือนจำ
41 จัดอาหารอย่างน้อยต้อง2มื้อ
42 อาญาในชุมชนตอบกรมคุมประพฤติ (ไม่แน่ใจว่าถูฏเปล่า)
43 หนีไปเกิน 1 ปี ริบเข้าแผ่นดิน
44 บ้านกึ่งวิถี ให้ผู้พ้นโทษและไม่มีที่ไป
45 ข้อใดไม่ใช่วินัยต่อตัวเอง ตอบไม่เรียกรับของญาติผู้ต้องขังเพราะเป็นวินัยต่อผู้ต้องขัง
46 หลัการใดไม่ได้ใช้กับผู้ต้องขัง ตอบหลักศาสนา
47 บริหารงานในเรือนจำมี บริหารเจ้าหน้าที่ นักโทษ แต่ไม่มี ฑัณวิทยา
48 ที่ตอบว่าตรวจนับญาติที่เข้ามาเยี่ยม
49 อธิบดี และปลัด สั่งทำโทษผู้คุมหรือพัศดี คนใดได้ถูก ตอบ ข้อแรกเลย ที่ทำโทษผู้คุม 15-20-30เปิดดูเฉลยได้ครับ
50 ใช้ปืนได้ต่อเมื่อ ผู้ต้องขังไม่ยอมวางอาวุธ


เวอร์ชันเต็ม: [-- เตรียมสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.014886 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us