เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายปากกาอิเลคทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ  จีน )  งบ สพฐ. --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน VCD CAI -> จำหน่ายปากกาอิเลคทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ  จีน )  งบ สพฐ. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-10-23 14:25

จำหน่ายปากกาอิเลคทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ  จีน )  งบ สพฐ.

E-READING PEN ปากกาอิเลคทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ  จีน )

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมระดับสากลประกอบไปด้วย 

-          หนังสือเรียนอัจฉริยะ ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล – ป.6 แบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้ ระดับชั้นอนุบาล , ระดับชั้น ป.1 - ป.3 และ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

-          แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบ (Interactive Learning) และกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร

-          ปากกามหัศจรรย์มีเสียงในตัว 

-          เหมาะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองใช้ควบคู่กับหนังสืออัจฉริยะ 

-          ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

-          รับประกัน 1 ปี 

ราคา 19,900 บาท สนใจติดต่อ คุณ เดโช

decho.by@hotmail.com หรือ  085-0127724

 ราลละเอียดที่  http://www.tutor-home.net/

 เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายปากกาอิเลคทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ  จีน )  งบ สพฐ. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.046635 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us