เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. สพม. สอศ. กทม. ครูเทศบาล -> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-10-06 05:17

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2556

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข

- ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครนครศรีธรรมราช

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณปัจจุบันการเมืองการศึกษา 2556

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบเก่าครูเทศบาล

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

แนวข้อสอบวิชาเอก (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2012-10-06 05:17

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, เปิดสอบครูผู้ช่วย, 2556, จำนวน 7 อัตรา,

รายละเอียด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดสอบครูผู้ช่วย 2556 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดสอบครูผู้ช่วย  2556

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย 7 อัตรา

    เนื่องด้วยทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำการเปิดสอบพนักงานตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนั้นเราจึงขอประกาศให้ทราบสำหรับคนที่สนใจตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดยทำการเปิดรับสมัครดังนี้ :

  1. วิชาเอกภาษาไทย      จำนวน 1 อัตรา
  2. วิชาเอกคณิตศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
  3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
  4. วิชาเอกสังคมศึกษา    จำนวน 2 อัตรา
  5. วิชาเอกทั่วไป (ทุกสาขาวิชาเอก)  จำนวน 2 อัตรา

โดย : กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราช

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nakhoncity.org/admin/pdf/20130219174523_job.pdf

ข้อมูลจาก :

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 <br>
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org


admin 2013-02-20 11:29

ภาค   ก. 

1. เทศบาลนครประกอบไปด้วยท้องถิ่นชุนชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

ก. 10,000  คน                                                        ค. 40,000  คน


ข. 30,000  คน                                                         ง.50,000 คน


ตอบ   ง. 50,000 คน 


2. สภาเทศบาลตำบล ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน


ก. 10  คน                                                                 ค. 12  คน


ข. 11  คน                                                                 ง.  13  คน


ตอบ    ค. 12  คน


3. สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี


ก. 2  ปี                                                                       ค.  4  ปี


ข. 3  ปี                                                                       ง.   5  ปี


ตอบ   ค. 4 ปี


4. ในปีหนึ่งให้มีสมัยการประชุมสามัญเทศบาลกี่สมัย


ก. 2 สมัย                                                                 ค. 3  สมัย


ข. 5 สมัย                                                                 ง.4  สมัย


ตอบ   ง. 4 สมัย


5. ในการประชุมสภาเทศบาลในสมัยหนึ่งๆมีกำหนดไม่เกินกี่วัน


ก. 30 วัน                                                                  ค. 45  วัน


ข. 60 วัน                                                                  ง.20  วัน


ตอบ   ก. 30  วัน

6. การประชุมสมัยวิสามัญมีกำหนดเวลาไม่เกินกี่วัน

ก. 15 วัน                                                                  ค. 45  วัน

        ข. 30 วัน                                                                  ง.  60  วัน

ตอบ   ก. 15 วัน


7. การประชุมเทศบาล ต้องมีสมาชิกเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใดจึงเป็นองค์ประชุม


ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2                                            ค. ไม่น้อยกว่า  2  ใน  3


ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง                                           ง.ไม่น้อยกว่า  3 ใน  4


ตอบ    ข.ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 8. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดมีสิทธิลงชื่อร้องขอให้จัดทำประชามติว่าจะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี


ก. 1 ใน  3                                                                               ค. 1  ใน  4


ข. 2 ใน  3                                                                               ง.  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 


ตอบ    ค. 1  ใน   4


9. ก่อนเข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายในกี่วัน


ก. 15 วัน                                                                  ค. 45  วัน


ข. 30 วัน                                                                  ง.  60  วัน


ตอบ    ข. 30  วัน10. การยื่นถอดถอนนายกเทศมนตรีต้องมีรายนามผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใด


ก. 1 ใน  4                                                                               ค. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 


ข. 2 ใน  3                                                                               ง.  3 ใน  4


ตอบ   ง. 3  ใน   4

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.208900 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us