เวอร์ชันเต็ม: [-- ขอ cd สอนการเล่นกีต้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูงหน่อยครับ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> คนรักดนตรีและกีฬา -> ขอ cd สอนการเล่นกีต้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูงหน่อยครับ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

biggigs 2011-01-22 10:09

ขอ cd สอนการเล่นกีต้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูงหน่อยครับ

ขอบคุณมากครับ

rooppom 2011-02-20 17:48
ขอบคุณครับ

sanriphi 2011-03-09 14:20
ขอบคุณค่ะ

napaporn 2011-04-20 15:24
ขอด้วยคน...ขอบคุณคะ

pangpond7 2011-05-10 14:48
ขอบคุณ

chinjung0001 2011-05-11 11:36
ขอบคุณครับ

fonjung 2011-05-18 13:30
อยากได้มั่งจัง

simech 2011-05-22 10:27
ขอด้วยคนค่ะ

naja_hasana 2011-06-02 16:19
อยากเล่นกีตาร์เป็นค่ะ เล่นไม่เป็นเลย

wichai_ak 2011-07-30 03:25
กำลังฝึกหัดเล่นกีต้าร์อยากได้VCD สอนการเล่นกีต้าร์ครับ

mygirlg56 2011-09-05 10:18
观察业珠报绳
彼比丘如是一厢处坐,如是观察,无量种枝业果报罗网遍满地狱、饿鬼、畜生、人、天之中,如是见已随顺法行.
又修行者内心思惟,随顺正法,观察法行,云何比丘知业果报?谓知此业,知此业果,知善不善.知此众天生就身恶行,成就口恶行,成就意恶行,诋毁贤圣,邪见所摄,彼人以是业因缘故,身坏命终或堕地狱,或堕畜生,或堕饿鬼.若有众生造诣身善行,成就口善行,成就意善行,惊叹贤圣,正见所摄,彼人以是业因缘故,身坏命终则生善道天世界中.彼比丘如是观察自业报法.彼比丘如是观已,魔界众生不与共行,终到涅槃.如是法行,修厌离行,勤行善道终尽生死,摄取别人令度生死,如自度已及诸施主.
彼比丘知业报法,观察地狱、饿鬼、畜生、人、天诸趣业报法数.譬如清净毗琉璃珠为庄严故以绳穿之;随彼绳色,若青、若黄、赤白紫等,如彼色见如是业珠报绳穿之.彼比丘于是业中皆见闻知,或天眼见,清净明了.又彼比丘若见若闻,知业报法犹如彼珠.譬如有珠其色极白,普清无瑕,清净任穿,已善修治,普门殊胜,一切世人之所惊叹,任王、王等所应畜用.如是功德相应净珠,唯王、王等知此功德清净珠价,取此珠已着肃穆上.如是如是,彼比丘十善业道净分宝珠普白善净,离过无瑕,清净任穿,对治法分有大势力.是答难法,乃是法师法钻所穿.善巧修治如是如是,愿、施、戒、智如是如是.修治十善业道珠已,随愿所取转轮圣王,若取天王,若取魔王,若取梵王;修无漏禅三昧自在,如是如是彼正法珠善修治已,名为普门.此普门者谓天人门.彼正法珠名为普门,世间城中既得出已,入涅槃门.一切众人所赞叹者,谓正见人、学人所赞.任王、王等所利用者,入正法道心王所应.若人信彼毗琉璃珠一切功德皆悉具足,如是宝珠与正法珠相似相对.
又彼比丘观业报法,犹如彼珠.譬如有珠,其珠有瑕不普喧扰,非一切门而不鲜白,不任钻穿,不任修治,一切人见则不钻叹,非王、王等所应畜用.如是如是,彼外道法是相似法,如有瑕珠.所言瑕者,谓身见瑕,戒取、疑瑕非一切门,唯是地狱、饿鬼、畜生三趣之门.非是好法,又亦不与无漏相应,不任钻穿,非答难法,非是法师法钻所穿,非王、王等所应畜用.八富伽罗正法道行,是心之王.彼外道珠非其所应,如是等法相似绝对.
非法瑕珠若系人咽,如是之人彼相似珠用系咽已,在于地狱、饿鬼、畜生,无始以来生死流转.彼比丘如是观察珠相似珠,譬如世间有琉璃珠似毗琉璃,有人见之谓毗琉璃,愚痴凡夫亦复如是.彼比丘如是谛知法非法已得第七地.
彼地夜叉见彼比丘清净持戒得第七地,转复欢喜.如是风闻虚空夜叉,虚空夜叉闻四大王,彼四大王闻四天王.彼四天王如是传闻三十三天,三十三天如是复向帝释王说,彼帝释王次第复向炎摩天说,彼炎摩天展转复闻兜率陀天,兜率陀天如是具白弥勒世尊,弥勒世尊告化应天.彼化应天复向他化自在天说,作如是言:阎浮提中某善男子hh如是次第如前所说.
又修行者心坎思想,随顺处死观察法行,云何比丘观业报法,第十一者名为无作,beijing massage,是色所摄,一切法中与色相应?若人受戒,一发戒已若睡、若闷、失心癫狂,如是善法相续转行,譬如河流流常一直.如是之人若睡、若闷、失心癫狂,如是无作常流不断.无作名色,不可见对.彼复云何?色业所摄.此无作色乃是一切善法之柱.此如是等十一种色.
正法念处经卷五
生死品.心业画师绘三界
又彼比丘如是观察:云何众生有种种色、种种形相,有种种道、种种依止?又彼观察有种种心、种种依止,种种信解,有种种业.
此如是等种种诸色、种种形相,种种诸道、种种依止,譬如黠慧善巧画师、若其弟子,观察善平坚滑好地.得此地已种种彩色、种种杂杂,若好若丑随心所作.如彼形相心业画师若其弟子亦复如是,善平坚滑业果报地,生死地界随其解作种种形相,数据库总结~(上),种种诸道,种种依止.心业画师业作众生.
又诸彩色取白作白,取赤作赤,取黄作黄,若取鸽色则为鸽色,取黑作黑.心业画师亦复如是,缘白取白,于天人中则成白色.何义名白?欲等漏垢所不染污,故名白色.
又复如是心业画师取赤彩色,于天人中能作赤色.何义名赤?所谓爱声、味、触、香、色,画观察衣.
又复如是心业画师取黄彩色,于畜生道能作黄色.何义名黄?彼此迭互饮血啖肉,贪欲、嗔、痴更相杀戮,故名黄色.
又复如是心业画师取鸽彩色,攀缘观察于饿鬼道作垢鸽色.何义名鸽?彼身如同火烧林树,饥渴所恼,种种苦逼.心业画师嫉心所秉,痴闇所覆.
又复如是心业画师取黑彩色,于地狱中画作玄色.何义名黑?以黑业故,生地狱中有黑铁壁被燃被缚,得黑色身,作种种病,饥渴苦身,无量苦逼皆是自业,非他所作.
又彼比丘观察如是三界五道五种彩色生死画衣于三地住,谓欲界地,色、无色地.心业画师习近淫欲,攀缘欲界,种种色画缘色依止有二十种;离欲四禅以为画笔,依十六地是所画处,画作色界.离缘色界,三摩跋提缘无色界画为到处.心业画师广画如是三界大衣.
又彼比丘观察如是心业画师,更复异法画作众生.心如画师,身如彩器,贪欲嗔痴以为坚牢,攀缘之心犹如梯蹬,根如画笔,外诸境界声触味色及诸香等如种种彩,生死如地,智如光明,勤发精进如手类似,众生如画,神通如彼无量形服有无量种,业果报生如画成绩.
又彼比丘依禅察看,心业画师有异种法.如彼画师不生疲倦,善治彩色各各明净,善识好笔画作好色.心业画师亦复如是不生疲惫,若修禅定善治禅彩,攀登明净,如彩光亮.修道之师如善好笔,知禅高低,如善识知,有取有舍如不倦怠,如是禅定心业画师,画彼禅地如彼好色.又彼如是心业画师,若有疲倦,则画不善地狱、饿鬼、畜生道处.同业因缘,铁杵为笔,不善彩色画非器人,所谓地狱、饿鬼、牲畜如是等色,非好色画.广说如前.
观察心缘生染
又彼比丘次复观察心之猿猴,如见猿猴.如彼猿猴躁扰不停,种种树枝花果林等,山谷岩窟回曲之处行不障碍.心之猿猴亦复如是,五道差异如种种林,地狱、畜生、饿鬼诸道犹如彼树,众生无量如种种枝,爱如花叶,分辨爱声诸香味等以为众果,行三界山身则如窟.行不阻碍,是心猿猴.此心猿猴常行地狱、饿鬼、畜生,生死之地.
又彼比丘依禅观察心之伎儿,如见伎儿.如彼伎儿取诸乐器於戏场地作种种戏.心之伎儿亦复如是,种种业化认为衣服,戏场地者谓五道地,种种装潢、种种因缘、种种乐器谓自境界,伎儿戏者生死戏也.心为伎儿,种种戏者,无始无终永生死也.
又彼比丘依禅观察心弥泥鱼,如见弥泥.如弥泥鱼在于河中,若诸河水急速乱波,深而流疾难可得行,能漂无量种种树木,势力暴疾不可遮障.山涧河水迅速急恶,彼弥泥鱼能入能出,能行能住.心之弥泥亦复如是,于欲界河急疾波乱能出能入,能行能住.地狱有河,其河名曰鞞多罗泥,彼河极深,涛波涌迅无时暂停,甚可怖畏,急疾乱流.善不善业以为流水,难可得行,一切世间愚痴凡夫所不能渡.
此五道河无量劫中常漂众生,境界疾流敏捷不断,权势暴恶不可遮障,无常相续力势所牵,不可约截.爱河急恶,心弥泥鱼能行此河若入若出.出者天、人,入者地狱、饿鬼、畜生,心弥泥鱼在爱河中如是入出.
又修行者内心理惟,随顺正法观察法行,云何彼比丘修禅念住知业报法?观察一切众生之心常自在行,为心所使,为心所缚.如是观察,彼见闻知或天眼见:一切众生心业自在,依心业行,为心所使.又复观察:云何众生缚在生死无始无终,无量转行?彼见闻知或天眼见:以心染故众生系缚,以心净故众生摆脱.如是心者:无量种种攀缘坏相,自体坏相、同业坏相.心有五种,谓五道中自在秉执,与结使心和合相应.常在生死,离第一依,谓虚空等三无为法.五根坏相有五种心,无量无边爱心依止种种坏相.以要言之,此是染分.
三烦恼三对治
云何便利得离染分?三烦恼根有三对治,从前、将来一切诸佛正遍知说如是正道.欲以不净,嗔以慈心,痴以因缘.彼于身中如是观欲.如是比丘缘身行已分分观身,从足爪等乃至于头分分观察:此粗身分何者是我?何者我所?本身分中如是足爪,离身观察,爪非是身,足指非身.何者是身?何者是我?何者我所?足掌非身.何处起心谓是我所?此内踝者非是我身,此足跟者亦非我身,踹非我身,膝非我身,圆非我身,阴非我身,此髑髅者亦非我身,粪门之处亦非我身,如是背处四十五骨皆非我身,头非我身,面中之骨亦非我身,头中之骨亦非我身.
彼比丘如是观察,于分分中不见有身,逐一分分皆不见身.又复不见如是分分.复观眼耳鼻舌身意,皆不见身.又复观察我中无我,彼如是等唯是微尘.如是分分观察彼身,犹如芥子乃至微尘.
又复分分视察诸大:何者是我,何者地界?如是次序,何者是我,何者水界?何者是我,何者火界?何者是我,何者风界?彼如是观界非是我,我非是界,非别有我,非别有界,非异界我别更有物.如是皆以第一义谛.譬如无穷多树和合则见于林.树非是林,异树无林.是第一义,离树之外无别号林.又复观树,离彼根茎枝叶等外别更无树.第一义谛无如是树,依世谛故有林、有树.身亦如是,足等跟合唯著名字,依世谛故得言有身.彼比丘知身法已,离于身欲.离身分欲,得离所有根受界欲.既离欲已,彼喜欲爱不能系缚.如是勤观欲心对治.
又彼比丘云何勤观嗔心对治?彼住慈心,常勤观察恶行众生,所谓五道.生死退生常有怖畏,如死无异.比丘观之,如母悲子:彼诸众生如是苦恼,云何可嗔?我若嗔之,则是疮上复更与疮.如是众生天性苦恼,不应嗔之.嗔是第二最大烦恼.如是勤观,嗔心对治.
又彼比丘云何次第勤观第三最大烦恼?痴覆众生,身不善行,口不善行,意不善行,身坏命终堕于恶道生地狱中.彼若离痴,修行正见,身行善行,口行善行,意行善行,谛知善法及不善法.如是谛知法非法心,则灭第三最大烦恼.如是勤观,痴心对治.
又彼比丘如是勤观三种烦恼三种对治,彼三种灭已,一切烦恼结使皆灭.如断树根,皮、茎、枝、叶、花、果缘等一切悉干.如是能断此三烦恼,一切烦恼皆悉断灭.
又修行者内心思惟,随顺正法观察法行,云何彼比丘第七地中修第八地,得第八地?彼见闻知或天眼见,彼比丘最初如是如实观眼:云何世间愚痴凡夫眼见色已或贪、或嗔、或生于痴?彼诸凡夫若见常识、若见妇女心则生贪.若复异见,则生于嗔.见他具足,贪嗔所覆,以眼于色不如实见,痴蔽于心.愚痴凡夫唯有分别,眼见于色若贪、若嗔、若痴所覆.爱诳之人自意分别此我、我所,如是染着.譬如狗咬离肉之骨,涎汁和合望得其髓,如是贪狗齿间血出,得其味已谓是骨汁.不知自血有如是味,以贪味故不觉.次第自食其舌,复贪其味,以贪覆故谓骨汁味.愚痴凡夫亦复如是,虚妄分别,shanghai massage,眼识见色贪着喜乐思量分别,以色枯骨着眼口中,境界如齿如是咬之,染意如涎,爱血流出,贪爱血味谓色为美,于色得味犹如彼狗.凡夫愚痴,眼识见彼如骨之色虚妄分别,如狗咬骨.如是观察眼见于色犹如枯骨,如是一切愚痴凡夫虚妄分别之所诳惑.
调根脱缚
又彼比丘如是思惟:云何比丘于爱生畏,厌离生死,舍一切欲?譬如龙象至年六十其力盛壮,善调象人革斗捉取,缚其五处理牢槛中.而后乃多与欢喜抟及以甘蔗、甘蔗酒等种种厚味,以诸乐器歌声乐之,望使不愁,不忆林乐.若忘林乐,得与凡象同共止住,极令调善系属他人.彼象虽复如是将息,如是供养,不能令其心离忧闷,然其不忘林间之乐自在 *** ,不忘山曲树林花果、众鸟音声、河傍处乐.思惟念已绝缚而去.忆彼乐故于调象人不生忌难,坏其牢槛,去向林中.心不顾念多多蹇荼、美欢喜抟及以甘蔗、甘蔗酒饮,琴乐歌声,心不可调,心不可诳,不忘林乐.不乐凡象共行共住,还向林中.修行比丘亦复如是,无始以来流转世间,五缚所缚.何等为五?所谓爱声、触、味、香、色.谁为善调?所谓眼、耳、鼻、舌、身、意如是六识.何者牢槛?所谓喜乐妻子眷属止住之处,仆使富乐,染着烦恼之所遮障.多欢喜抟及甘蔗酒种种甘旨诸饮食者,分别之心为欢喜抟,淫欲为饮食,可爱网以为作乐、歌笑等声.邪见凡夫犹如凡象.独特住者,谓有身见、戒取、疑网.口中甜者,所谓喜乐邪见言说.系属他者,属欲、嗔、痴.善调之象谓修行者.一切染痴以为供养.忆念出离则名为山.禅三摩提以为山窟.生正道心此名为花,涅槃为果.众鸟声者所谓法师.智慧为河,河济口者所谓二心.言地分者,谓四梵行慈、悲、喜、舍.彼修行者犹如壮象,随顺思量禅定之乐,趣僧伽蓝为还林去.比丘!如是修行道者犹如壮象,若不尔者如狗无异.
又修行者内心思惟,随顺正法观察法行,云何彼比丘于八地处修第九地,得第九地?彼见闻知或天眼见:一切三界皆是无常、苦、空、无我不净等器.观一切欲亦复如是,譬如林中极大山崖崄峻之处,有大高树名佉殊梨,有无量刺.于彼树头少有果实,而复难得.若取彼果多有诸过,恐此树果堕在崄处,复畏失命.树腹有孔,孔坎脆烂.欲上彼树,复畏孔坏危人之命.彼树极高,堕树尚死,况坠高崖崄恶之处.愚痴常人盲无智目,贪着众味,望见彼果,不看峻崖、树腹烂孔.彼愚痴人贪其果味而上彼树,未到果所即使坠堕,即尔命终.更有余人少知方便,或有命业则不堕坠,少得果味,多受苦恼.如是如是彼修行比丘观五道林:旁边有孔、极大崄崖,谓一切病;佉殊梨树所谓欲心,shanghai escort,无量刺者,所谓无量百千烦恼;求彼苦果,所谓苦也;树头果者,一切欲意,诸爱声触味色香等;难可得者,是欲果也,所谓入海,若有刀畏,亲热于王,作贼治生,如是等苦,乃得所欲.如彼得苦,多诸过者,贪欲、嗔、痴;堕高崖者,谓堕地狱、畜生、饿鬼;即命终者,法命尽也;树烂孔者,皆空无物一切不坚;痴人往者,所谓愚痴邪见人也.有如是等无量诸过,复有多过.如是欲果味少过多,彼比丘如是观于一切欲心,不生分离.
又彼比丘观察欲心犹如火焰,犹如灯焰,明色可恶,其触甚热.飞虫痴故见彼明焰贪着爱乐,入中即死.愚痴凡夫亦复如是,欲嗔痴覆,于一切欲心生爱着,如彼飞虫见灯明色,若入欲灯,则堕地狱、畜生、饿鬼,如彼飞虫入灯而死.彼比丘如是观察,心得离欲.
又彼比丘内心思惟,随顺正法观察法行,又此世间一切众生何缚所缚轮转生死?彼见闻知或天眼见:二缚所缚系在世间.何等为二?一者食缚,二者触缚.食缚有四:一者抟食,二者思食,三者禅食,四者触食.何者抟食?谓四人处,欲界六天,beijing escort,八大地狱,鬼中一分.二思食者,所谓鱼中.三禅食者,所谓行禅色界天等.四触食者,所谓诸鸟.何者为触?触者谓欲.有执手者,或有笑者,有眼见者,如是皆为欲触所诳.如是一切愚痴凡夫,谓欲界中人,及饿鬼、畜生、地狱,此等习欲故名欲界.又无色界,三摩跋提攀缘为食.以此二缚,常在世间不得离欲,常为一切结使所缚.
又彼比丘如实观眼:眼识见色,若生乐触则攀缘乐mm非乐报业.又如实观:如是如是眼识见色是歹意处,若眼触生攀缘于苦,是乐报业,彼如实知.何者名为眼识见色攀缘于乐非乐报业?于此法中随顺观察:眼见色已,不善思惟,观察攀缘,忆念味着而生乐心.现在虽乐,后得苦报,成就地狱、饿鬼、畜生.
何业当初得不乐报,后得乐报?眼识见色而生眼触,心善思惟,观察攀缘,于现在世心不乐着.现在不乐非苦报业,转生人天受胜妙乐,终到涅槃.如是耳鼻舌身意识皆亦如是.
又修行者内心思惟,随顺正法观察法行,云何彼比丘眼识见色,心行于舍?谓彼比丘眼见色已,心不喜乐、非不喜乐;不贪、不恶,心不悕望、非不悕望;亦不忆念、非不忆念;亦非不善观察覆障.如是行舍,是名舍处,非苦乐处.
又彼比丘得第十地六地处行,谓阿那含,初禅地中,乃至四禅得登彼地.彼观诸法出没生灭,常勤修行八分圣道,欲觉欲到解脱之门.彼比丘如是精勤,魔宫隐藏.
彼地夜叉见已欢喜,即以上闻虚空夜叉,虚空夜叉闻四大王,彼四大王闻四天王,彼四天王如是复闻三十三天,三十三天闻焰摩天,彼焰摩天闻兜率天,彼兜率天闻化乐天,彼化乐天复向他化自在天说,彼自由天复向梵天如是说言:阎浮提中某善男子hh广说如前.乃至八地摄于六地.彼既闻已甚大欢乐.梵迦夷天出禅乐行,既实闻已转复欢喜.尔时世尊而说偈言:
若善若不善 业果皆决议 自功课自食 皆为业所缚 如是烦恼地 初甜而后苦
舍境界如毒 以不饶益故 智不属烦恼 属于智境界 此世若后代 一切时受乐
智常烧烦恼 如火能焚草 烦恼覆智梵 故佛说三宝 若乐智境界 寂静如牟尼
若烦恼蛇啮 彼人一切失 若人知二谛 英勇谛知见 彼行第一道 舍离生死处
若人乐生逝世 喜乐懊恼怨 彼人常被缚 流转有隘处 若人有出意 常行安静行
死生天众中 到梵世界处 若不爱欲等 赡养佛法僧 彼人舍生死 如风吹干草
若不为心使 而能使于心 则能除烦恼 如日出无闇 心怨最第一 更无如是怨
心常烧众生 如放烧时树 若心自在行 愚痴不调根 彼苦不僻静 去涅槃太远
知苦及苦报 复能知苦因 则脱一切缚 普离诸烦恼 智为第一明 痴为第一闇
取如是光明 是名黠慧人 痴为第一恶 黠慧人能舍 若令痴自在 沉静难可得
若欲自安隐 宁触入大火 毒蛇同处住 终不近烦恼 智第一甘露 第一安暗藏
智为第一亲 智为第一宝 如是之智火 常烧烦恼山 烧烦恼山者 则到安泰处
若人无智慧 如盲入闇处 则不厌生死 非法诤斗笼 若人常念法 善得于人身
不为心所诳 应受善人供
彼比丘如是知法非法,依法正行,如是净心则能损坏无量百千高大生山,无有余气,更不回生,离烦恼刀,近于涅槃.
地狱品
又彼比丘随顺思惟业果报法,观法非法:云何恶业无量种种?皆因于心相续流转,如河浚流漂诸众生,令堕恶业果报之地,在于地狱受极苦恼.彼比丘观善、不善,谛意思量:此诸众生云何如是为心所诳,为爱所诳,堕活、黑绳、合、唤、大唤、热及大热、阿鼻恶处地狱中生?彼诸地狱各有别处,皆有官人,如业相似各各证知.
彼地狱处名为何等?众生何业到何地狱,堕在何处?
彼比丘若见闻知或天眼见,有大地狱名活地狱,复有别处.别处有多少,名为何等?处有十六:一名屎泥,二名刀轮,三名瓮熟,四名多苦,五名闇冥,六名不喜,七名极苦,八名众病,九名两铁,十名恶杖,十一名为黑色鼠狼,十二名为异异回转,十三名苦逼,十四名为钵头摩鬘,十五名陂池,十六名为空中受苦.此名十六活地狱处.

pharkabc 2011-09-13 15:16
ขอบคุณคับ

dewsaxman 2011-09-27 15:50
เป็นพระคุณอย่างสูง

dewsaxman 2011-09-27 15:51
สุดๆๆๆๆ

nokchirum 2011-12-19 09:35
ดนตรีเป็นอีกส่วนหนึ่งคลายความเหงาและความเศร้าได้

kornake 2012-01-03 15:12
ขอบคุณครับ

sawatdee50 2012-06-17 06:50
tt


เวอร์ชันเต็ม: [-- ขอ cd สอนการเล่นกีต้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสูงหน่อยครับ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016551 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us