เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ‏ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2558 -> แนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ‏ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-09-30 15:36

แนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ‏

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ‏ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

-  ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

- ความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา

- แนวข้อสอบอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

แนวข้อสอบฟิสิกส์ (พร้อมเฉลยละเอียด)

สรุปสูตรวิชาคณิตศาสตร์ 

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ  

แนวข้อสอบกลศาสตร์ (เฉลยละเอียด)

แนวข้อสอบคำนวนสถิติ(เฉลยละเอียด)

- เวกเตอร์ (เฉลยละเอียด)

คณิตศาสตร์เชิงการจัดและความน่าจะเป็นเบื้องต้นสั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2012-10-03 14:13
1.    Meteorology  คือ
ตอบ  อุตุนิยมวิทยา
2.    อุตุนิยม   แปลว่าอะไร  
ตอบ    อุตุนิยมวิทยา  แปลว่า  วิชากำหนดส่วนของปีหรือกำหนดฤดู
อุตุ  แปลว่า   ฤดู   สบาย   นอนใจ   หมดวิตก
นิยม  แปลว่า   กำหนด   ชอบ  หรือนับถือ
วิทยา  แปลว่า  วิชาความรู้
3.    อุตุนิยมวิทยา คืออะไร
ตอบ  เป็นการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยบรรยากาศของโลก โดยเน้นการพยากรณ์อากาศ และกระบวนการของสภาพอากาศ ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศที่สังเกตได้ ซึ่งให้ความกระจ่างและอธิบายได้ด้วยศาสตร์แห่งอุตุนิยมวิทยา เหตุการณ์เหล่านี้เกิดจากความแปรผันที่มีอยู่ในบรรยากาศของโลก ได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ไอน้ำ และองค์ประกอบต่างๆ และปฏิกิริยาของตัวแปรต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ กัน ประเด็นหลักของการศึกษาและการสังเกตเกี่ยวกับสภาพอากาศของโลกนั้น อยู่ที่ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ (troposphere)
4.    อุตุนิยมวิทยาเป็นวิชาสาขาหนึ่งของวิชาอะไร
ตอบ   วิชาภูมิฟิสิกส์ (geophysics) การศึกษาอุตุนิยมวิทยาต้องอาศัยวิชาคำนวณฟิสิกส์ และข้อมูลที่ได้จากการตรวจอากาศตามระดับต่างๆ บนพื้นดินและตามบริเวณต่าง ๆ ของโลก
5.    อุตุนิยมวิทยาไดนามิกและอุตุนิยมวิทยาแผนที่อากาศ มีความแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ   การศึกษาอุตุนิยมวิทยาไดนามิกต้องอาศัย การศึกษากฎและทฤษฎีกลศาสตร์ของของเหลว (fluid mechanics of hydrodynamic) เพื่อที่จะนำมาอธิบายพฤติการณ์ของบรรยากาศ ในขณะนั้น และเพื่อการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า
การศึกษาอุตุนิยมวิทยาแผนที่อากาศ อาศัยการศึกษาข้อมูลตรวจอากาศจากบริเวณกว้าง เพื่อที่จะทราบสภาวะของบรรยากาศ และเพื่อการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเช่นกัน
อุตุนิยมวิทยาไดนามิก เป็นการศึกษาด้านทฤษฎี ส่วนอุตุนิยมวิทยาแผนที่อากาศ เป็นการศึกษา ลักษณะของอากาศในปัจจุบันหรือประจำวัน ซึ่งเรียกว่า " กาลอากาศ"


6.    กาลอากาศ   (Weather)  ได้แก่
ตอบ      •ลมฟ้าอากาศ
•ปรากฏการณ์ หรือลักษณะอากาศปัจจุบัน หรือในระยะเวลาใกล้ ๆ
7.    ภูมิอากาศ หมายถึงอะไร
ตอบ      การศึกษาสภาพของบรรยากาศ ลมฟ้าอากาศ หรืออากาศประจำถิ่นของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เพื่อที่จะนำไปช่วยในการพยากรณ์อากาศ และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ
ภูมิอากาศ คือ ผลสรุปหรือผลเฉลี่ยระยะยาวของสภาพอากาศหรือกาลอากาศจากระยะเวลานานประมาณ ๓๐ หรือ ๓๕ ปีขึ้นไป
ภูมิอากาศของบริเวณใดจะร้อนหรือเย็น จะแห้งแล้งหรือชุ่มชื้นนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายประการ
8.    กาลอากาศและภูมิอากาศ แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ  กาลอากาศ คือพฤติการณ์หรือปรากฏการณ์ของกาลอากาศปัจจุบัน ส่วนภูมิอากาศเป็นผลเฉลี่ยของกาลอากาศปัจจุบัน ส่วนภูมิอากาศเป็นผลเฉลี่ยของกาลอากาศในระยะยาว (ตามธรรมดาตั้งแต่ ๓๐ หรือ ๓๕ ปีขึ้นไป) ตัวอย่างเช่น วันนี้กาลอากาศของกรุงเทพมหานครมีฝนตก ส่วนกรุงเทพมหานครนั้น อยู่ในภูมิอากาศของโซนร้อนและชื้น เป็นต้น
9.    ปัจจัยที่มีผลต่อภูมิอากาศมีอะไรบ้าง
ตอบ      1. ความเข้มของรังสีจากดวงอาทิตย์ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับละติจูด คือ ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรย่อมได้รับความร้อนมากกว่าที่บริเวณขั้วโลก
2. บริเวณนั้นอยู่ใกล้พื้นน้ำหรือผืนแผ่นดิน บริเวณที่อยู่ใกล้พื้นน้ำหรือทะเลจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ส่วนบริเวณที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงได้มาก
3. ความสูงของพื้นที่ บริเวณที่อยู่สูงย่อมจะเย็นกว่าบริเวณที่ต่ำกว่า
ทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ำ ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่บังคับอุณหภูมิให้ร้อนหรือเย็นได้
4. เทือกเขา ซึ่งสามารถกั้นอากาศร้อนหรือเย็นไม่ให้ผ่านได้นอกจากนี้ด้านรับลมของภูเขาจะมีฝนตกมากกว่าบริเวณด้านอับลม
5. เส้นทางเดินของพายุ จะทำให้ฝนตกชุกตามบริเวณนั้นๆ มาก
10.    ชนิดของภูมิอากาศมีอะไรบ้าง
ตอบ       1.ภูมิอากาศฝนในโซนร้อน มีฝนตกชุก เช่นบริเวณประเทศไทย
2.ภูมิอากาศแห้ง มีฝนตกน้อยมาก เช่นในทะเลทราย หรือบริเวณที่สูง ๆ บางแห่ง
3.ภูมิอากาศอบอุ่นและชุ่มชื้น เกิดขึ้นในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นและชื้น แต่ไม่หนาวจัดนัก

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2013-09-24 14:26
1111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักอุตุนิยมวิทยาปฎิบัติการ‏ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.029581 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us