เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบนักวิชาการประมง รวม 15 อัตรา <รับออนไลน์> (8-31 ต.ค.55) --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> เปิดสอบนักวิชาการประมง รวม 15 อัตรา <รับออนไลน์> (8-31 ต.ค.55) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-09-15 16:09

เปิดสอบนักวิชาการประมง รวม 15 อัตรา <รับออนไลน์> (8-31 ต.ค.55)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รวม 35 อัตรา <รับออนไลน์> (8-30 ต.ค.55)

กรมประมง ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รวม 35 อัตรา <รับออนไลน์> (8-30 ต.ค.55)

 

 ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ  
 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 
   
 ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  
 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

จำนวน 20 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

จำนวน 15 อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th

ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 ตุลาคม 2555


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการประมง กรมประมง  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมประมง
- แนวข้อสอบเก่านักวิชาการประมง _อัตานัย
เอกสารเตรียมสอบนักวิชาการประมง
- แนวข้อสอบนักวิชาการประมง (เฉลยอธิบาย)
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการประมง
- การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำให้ทนทานต่อโรค พันธุศาสตร์คุณภาพ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com


admin 2012-09-15 16:10
1.    โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียของสัตว์น้ำคือ
ก.    เชื้อแอโรโมแนส
ข.    เชื้อไฮโดรฟิลลา
ค.    เชื้อวิบริโอ
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ    ง.  ถูกทุกข้อ
    โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  ทำให้ปลาอ่อนแอ  ได้แก่  เชื้อแอโรโมแนส  ไฮโดรฟิลลา  เชื้อวิบริโอ  ปลาที่เป็นโรคติดต่อเชื้อแบคทีเรียมักมีอาการเป็นจุดขาวเล็กๆ ที่ผิวตัว  จากนั้นจะเห็นเป็นรอยเลือดคั่ง  แล้วกลายเป็นแผลเน่าลึกจนถึงกระดูก  จนปลาตายในที่สุด
2.    ลักษณะอาการของปลาที่ติดเชื้อแบคทีเรียคือข้อใด
ก.    เป็นจุดสีเขียวเล็กๆ ที่ผิวตัว
ข.    มีรอยเลือดคั่ง
ค.    ปลามักผอมไม่กินอาหาร
ง.    เหงือกปลาเกิดแผลเปื่อย
ตอบ    ข.  มีรอยเลือดคั่ง
    ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
3.    ปลาน้ำจืดแบ่งออกเป็นกี่ประเภท  อะไรบ้าง
ก.    2  ประเภท  ได้แก่  ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง  และปลาที่อาศัยในลำธารหรือแม่น้ำ
ข.    2  ประเภท  ได้แก่  ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง  และปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำไหล
ค.    3  ประเภท  ได้แก่  ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำระดับลึก  ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำระดับกลาง  และปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำระดับตื้น
ง.    3  ประเภท  ได้แก่  ปลาที่กินพืช  ปลาที่กินเนื้อสัตว์  และปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำระดับลึก
ตอบ    ก.  2  ประเภท  ได้แก่  ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง  และปลาที่อาศัยในลำธารหรือแม่
    ปลาน้ำจืด  เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดตลอดชีวิต  อาจแบ่งออกเป็นสองจำพวกใหญ่ๆ คือ  ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำนิ่ง  เช่น  ในบ่อบึง อาทิ ปลาสวาย  ปลาเทโพ  และปลาที่อาศัยในลำธารหรือแม่น้ำ อาทิ ปลาตะเพียน  ปลาเทพา  และปลาสร้อย  เป็นต้น
4.    ปลาประเภทใดที่อาศัยอยู่น้ำนิ่ง
ก.    ยปลาเทพา
ข.    ปลาตะเพียน
ค.    ปลาสวา
ง.    ปลาสร้อย
ตอบ    ค.  ปลาสวาย
    ดูคำอธิบายข้อข้างต้น
5.    การเลี้ยงปลาน้ำจืดมีกี่ประเภท
ก.    3  ประเภท
ข.    4  ประเภท
ค.    5  ประเภท
ง.    6  ประเภท
ตอบ    ข.  4  ประเภท
    การเลี้ยงปลาน้ำจืด  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
1.    การเลี้ยงปลาในบ่อ
2.    การเลี้ยงปลาในนาข้าว
3.    การเลี้ยงปลาในร่องสวน
4.    การเลี้ยงปลาในกระชัง
6.    ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๓  บังคับใช้เมื่อใด
ก.    วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๓
ข.    วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๓
ค.    วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๓
ง.    วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๓
ตอบ    ก.  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๓
ระเบียบกรมประมง  ว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๓๓
    ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๓
7.    หอยที่กินหอยอื่นเป็นอาหาร  โดยการเจาะเปลือยแล้วปล่อยน้ำย่อยก่อนดูดกินคือ
ก.    หอยเต้าปูน
ข.    หอยสังข์หนาม
ค.    หอยตะกราม
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ    ง.  ถูกทุกข้อ
8.    ชนิดของปลาที่ควรจะเลี้ยงในกระชัง  ควรมีลักษณะอย่างไรในด้านเศรษฐกิจ
ก.    โตเร็ว
ข.    สามารถเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อได้ดี
ค.    เป็นชนิดที่ตลาดต้องการ
ง.    หาลูกปลาได้สะดวก  มีปริมาณพอเพียง
ตอบ    ค.  เป็นชนิดที่ตลาดต้องการ
    ปลาที่ควรจะเลี้ยงในกระชังในด้านเศรษฐกิจ  ควรมีลักษณะดังนี้
๑.    ราคาซื้อขายสูง
๒.    ขายง่าย  ขายสดไม่ต้องผ่านกรรมวิธีมาก
๓.    เป็นชนิดที่ตลาดต้องการ
9.    ปลาน้ำจืดที่มีความต้านทานที่เหมาะจะเลี้ยงในกระชังได้แก่
ก.    Cyprinidae,  Siluridae,  Clariidae
ข.    Siluridae,  Cichlidae,  Cephalidae
ค.    Cephalidae,  Ophicephalidae,  Luridae
ง.    Luridae,  Ophicephalidae,  Siluridae
ตอบ    ก.  Cyprinidae,  Siluridae,  Clariidae
    ปลาน้ำจืดที่มีความต้านทานที่เหมาะจะเลี้ยงในกระชังมีอยู่ ๕ ครอบครัว  คือ
๑.    ไซพรินิดี (Cyprinidae)
๒.    ปลาไนซิลูริดี (Siluridae)  ได้แก่  ปลาสวาย  ปลาเทโพ
๓.    คลาริไอดี (Clariidae)  ได้แก่  ปลาดุก
๔.    โอฟิเซฟาลิดี (Ophicephalidae)  ได้แก่  ปลาช่อน
๕.    ซิคลิดี (Cichlidae)  ได้แก่  ปลาในสกุลตีลาเบียชนิดต่างๆ เช่น  ปลานิล


เวอร์ชันเต็ม: [-- เปิดสอบนักวิชาการประมง รวม 15 อัตรา <รับออนไลน์> (8-31 ต.ค.55) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.018303 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us