เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบการเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> แนวข้อสอบการเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-09-14 09:22

แนวข้อสอบการเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท.

1. ข้อใด
อธิบายความหมายของ เงิน ในระบบเศรษฐกิจได้ถูกต้องมากที่สุด1. สิ่งที่สังคมยอมรับให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ2. ปริมาณของธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ในระบบตลาด3. มาตรวัดคุณภาพและราคาสินค้าต่อหน่วย4. สื่อกลางในการดำเนินธุรกิจการค้า2. เจ้าของสวนมะม่วงนำผลผลิตไปส่งให้แม่ค้าที่ตลาด
เมื่อได้เงินจากการขายก็จะเก็บเงินจำนวนนั้นไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ถือว่าเงินทำหน้าที่ในข้อใด1. สื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้า2. มาตรฐานวัดมูลค่าสินค้า3. เก็บรักษามูลค่าของสินค้า 4. มาตรฐานการชำระหนี้ในอนาคต3. การทำหน้าที่ของเงินในข้อใด
เป็นมาตรฐานวัดมูลค่าของสินค้า1. สินค้า เกรด A ราคาแพงสินค้าเกรด
B ราคาถูก2. ธนบัตรไทยมีราคา 100
บาท
500 บาท และ 1,000 บาท3. หนังสือแบบเรียนสังคม ฯ ชั้น ม.5 ราคาเล่มละ 55 บาท4. ใช้ธนบัตรใบละ 500
บาท ซื้อสินค้า
480 ได้เงินทอน 20
บาท4. อุปทานของเงิน
ในระบบเศรษฐกิจ หมายถึงข้อใด1. ปริมาณของเงินตราที่หมุนเวียนอยู่ในมือของมหาชน2. เงินของรัฐบาลที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์3. เงินคลังของรัฐบาลที่มีอยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่ง4. เงินสดของรัฐบาลที่จัดทำขึ้นในแต่ละปี5. ในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือใกล้ปีใหม่
ปริมาณเงินตราในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆ เรียกสภาพนี้ว่าอย่างไร1. เงินมีสภาพคล่อง 2. อุปทานของเงิน3. ภาวะเงินตรึงตัว4. ภาวะเงินเฟ้อ6. สินทรัพย์ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีประเภทใด
มีสภาพคล่องสูง1. บัตรเครดิต 2. ที่ดินในย่านธุรกิจการค้า3. เครื่องประดับและทองรูปพรรณ 4. เงินตราในรูปธนบัตร7. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างไม่ปกติจนเกิด
ภาวะเงินเฟ้อ หมายถึงข้อใด1. ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 2. ราคาสินค้าลดต่ำลงเรื่อยๆ3. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว4. เศรษฐกิจชะลอตัวลงข้อสอบก่อนเรียน เรื่อง การเงิน
การธนาคาร และการคลัง หน้า
28. สถาบันการเงินประเภทใด
เป็นแหล่งเงินออมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ1. ธนาคารแห่งประเทศไทย2. ธนาคารพาณิชย์3. โรงรับจำนำ4. บริษัทประกันภัย9. สถาบันการเงินประเภทใด
มีหน้าที่หลัก คือ ส่งเสริมการออมทรัพย์และระดมเงินฝากจากประชาชนให้รัฐบาลกู้ไปใช้พัฒนาประเทศ1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ฯ3. สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์การเกษตร 4. ธนาคารออมสิน10. ประชาชนที่ต้องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ โดยซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆ จะต้องติดต่อให้ใครเป็นผู้ดำเนินการ1. บริษัทหลักทรัพย์2. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์3. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (
บบส.) 4. บริษัทประกันภัย11. ข้อใด
อธิบายลักษณะของ โรงรับจำนำ ผิดความจริง1. ให้สินเชื่อแก่ผู้กู้รายย่อยที่นำสิ่งของมีค่ามาค้ำประกัน2. ผู้กู้ต้องนำโฉนดตราสารมาค้ำประกัน3. เป็นแหล่งเงินกู้ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย4. ผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนด12. การคลังภาครัฐบาล
มีขอบข่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องใดต่อไปนี้ น้อยที่สุด1. การจัดเก็บภาษีอากรของรับบาล2. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล3. การควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์4. หนี้สาธารณะและการกู้เงินของรัฐบาล13. ข้อใด
เป็นความหมายของ งบประมาณแผ่นดิน1. แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของรับบาล2. รายรับและรายจ่ายของกระทรวงการคลังประจำปี3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจประจำปีของกระทรวงต่างๆ4. รายการแสดงฐานะทางการเงินของรัฐบาลในรอบ
1 ปี14. การจัดทำ
งบประมาณขาดดุล ของรัฐบาล มีลักษณะอย่างไร1. รายรับสูงกว่ารายจ่าย2. รายรับน้อยกว่ารายจ่าย3. ดุลการชำระเงินขาดดุล4. ลดรายจ่ายภาครัฐบาล15. รัฐบาลมีวัตถุประสงค์อย่างไร
จึงต้องจัดทำ งบประมาณขาดดุล ในปีใดปีหนึ่ง1. ลดภาระหนี้สาธารณะให้น้อยลง 2. ลดการใช้จ่ายภาครัฐบาล3. กระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัว4. ชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้ช้าลง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเรื่อง การเงิน การธนาคาร และการคลัง

แนวข้อสอบเก่า ธปท.

- แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี เฉลยละเอียด

- แบบทดสอบ Personality  Test

- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา

- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบการเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.015082 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us