เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมชลประทาน --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2558 -> แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมชลประทาน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-08-03 17:16

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมชลประทาน

1. การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องควรปฏิบัติอย่างไร

 1) จอดรถบนพื้นสูงแล้วดับเครื่องยนต์ประมาณ 5 นาทีก่อน

 2) อุ่นเครื่องยนต์ให้ร้อนแล้วจึงถ่ายน้ำมันเครื่องออก

 3) ไม่เปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องขณะถ่ายน้ำมันเครื่องออก

 4) ให้เครื่องยนต์เย็นก่อนแล้วจึงถ่ายน้ำมันเครื่องออก

เฉลย ข้อ 2

แนวความคิด

                อย่าใช้แม่แรงยกรถ เพราะมันไม่ค่อยมั่นคง ให้ใช้ที่ยกรถจะปลอดภัยกว่า แม่แรงยกรถให้ลอยขึ้น จนเราสามารถที่จะเลื่อนตัวเข้าไปใต้ท้องรถได้ เมื่อนอนราบแล้ว ให้ขับรถไปบนที่ยกรถกระทั่งล้อหน้าลอยขึ้น ตั้งเบรกฉุกเฉินและให้กั้นล้อรถด้านหลังด้วยไม้กั้นเพื่อป้องกันรถไหล ใส่เกียร์หนึ่งไว้หากเป็นเกียร์ธรรมดา และตัว ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติ น้ำมันที่เย็นจะไหลออกมายากดังนั้น ควรอุ่นเครื่องไว้ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้อยู่ในอุณหภูมิอย่างตอนที่ใช้ (อย่าติดเครื่องโดยไม่มีน้ำมันเครื่อง)

 2.ข้อต่ออ่อนมีหน้าที่อะไร

 1)เปลี่ยนความยาวของเหลาหมุน

 2) เปลี่ยนมุนการหมุนของเพลา

 3) ขับกำลังจากเพลากลาง

 4) ทิศทางการหมุนของเพลาเปลี่นไป

เฉลย ข้อ2

แนวความคิด

                ข้อต่ออ่อน (Universal joint) เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ได้รับการออกแบบและสร้างมาให้ทำหน้าที่ต่อเพลา ท่อนที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกัน และสามารถส่งถ่ายกำลังขับจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่งได้ ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วน ชิ้น ได้แก่ กากบาท เจอนัล หรือสไปเดอร์ และก้ามปู 2 ตัว ก้ามปูทั้งสองทำมุมกัน 90 องศา ปลายก้ามปูแต่ละอันจะสวมอยู่และหมุนได้ ด้วยโครงสร้างของข้อต่ออ่อนจึงสามารถส่งกำลังและอาการหมุนจากเพลาส่งกำลังจากกระปุกเกียร์ไปยังเพลากลางเฟืองท้ายรถยนต์ได้ แม้ว่ากระปุกเกียร์จะอยู่ในระดับสูงกว่าเพลาทายก็ตาม ลักษณะการทำงานของข้อต่ออ่อนแบบธรรมดาก็คือ มันจะทำให้เพลาตามเหลาที่ถูกขับ หมุนด้วยความเร็วในรอบหนึ่งๆ ไม่คงที่ความเร็วของเพลาขับไปอย่างสม่ำเสมอ

 3.. ในขณะวิ่งทางตรง เฟืองตัวใดในเฟืองไม่หมุน

 1) เฟืองเดือยหมู

 2) เฟืองบายศรี

 3) เฟืองดอกจอก

 4) เฟืองเพลาข้าง

เฉลย ข้อ 4

แนวความคิด

 1) เฟืองเดือยหมู เฟืองเดือยหมู ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังงานของเครื่องยนต์ไปยังเฟืองบายศรี

 2) เฟืองบายศรีบายศรี ทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการถ่ายทอดกำลังงานที่ถ่ายทอด จากเฟืองเดือยหมู 90 องศา เพื่อขับเพลาข้าง และลดอัตราทอเกียร์ คือ ลดความเร็วรอบ ให้เหมาะสมกับขนาดของล้อรถยนต์ โดยเฟืองบายศรีจะหมุนช้ากว่าเฟืองเดือยหมู

 3) เฟืองดอกจอก เฟืองดอกจอก ทำหน้าที่ แบ่งแยกกำลังงาน ที่จะส่งไปยังเพลาข้างซ้ายและขวา เพื่อความเร็วแตกต่างกันในขณะขับรถเลี้ยวโค้ง

 4) เฟืองเพลาข้างเฟืองข้าง ทำหน้าที่ขับเพลาข้างเพื่อไปหมุนล้อรถยนต์

ประกอบด้วย
นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
6 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
7 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
8 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
9 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
10 หลักการทำงานของเตาหล่อโลหะ
11 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2012-08-03 17:23

1. งานชลประทาน
เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัย
ใดก. รัชกาลที่   6                                                                                           ค. รัชกาลที่  4ข. รัชกาลที่   3                                                                                           ง.  รัชกาลที่ 5ตอบ  ง. รัชกาลที่  5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)2. นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด  คือใครก. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในประเทศไทยข. เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆค. ถูกเฉพาะ  ขง. ถูกทั้ง ก  และ  ขตอบ  ง. ถูกทั้ง ก  และ  ข3. ในรัชสมัยใดที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดตั้ง
"กรมทดน้ำ"ขึ้นแทนกรมคลองก. รัชกาลที่   6                                                                                           ค. รัชกาลที่  4ข. รัชกาลที่   3                                                                                           ง.  รัชกาลที่ 5ตอบ  ก. รัชกาลที่  
6
     (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)4. จากข้อ  3  ให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นเมื่อใดก. 29 กันยายน 2459                                                                                ค. 29 ตุลาคม  2459ข. 30 กันยายน 2459                                                                                ง. 30  ตุลาคม 2459ตอบ ข. 30กันยายน 24595. โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยคือเขื่อนใดก. เขื่อนลำปาว                                                                                          ค. เขื่อนภูมิพลข. เขื่อนป่าสัก                                                                                           ง. เขื่อนพระรามตอบ  ง. เขื่อนพระราม6. เขื่อนพระราม
อยู่ที่จังหวัดใดก. พระนครศรีอยุธยา                                                                              ค. กาฬสินธุ์ข. ตราด                                                                                                      ง.ลพบุรีตอบ  ก. พระนครศรีอยุธยา  (เขื่อนพระราม
อยู่ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)7. รัชกาลที่  7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อใดก.  21  มกราคม  2476                                                                              ค. 21  มีนาคม  2476ข.  20  มกราคม  2476                                                                              ง. 20  มีนาคม  2476ตอบ  ค. 21  มีนาคม  24768. กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใดก. กระทรวงมหาดไทย                                                                            ค.  กระทรวงคมนาคมข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                           ง.  กระทรวงพลังงานตอบ    ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์9. ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบันก. นายสัญชัย เกตุวรชัย                                                                           ค. นายชลิต ดำรงศักดิ์ข. นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่                                                                ง. นายชัชวาลปัญญาวาทีนันท์ ตอบ   ค. นายชลิต ดำรงศักดิ์- นายสัญชัย เกตุวรชัย  เป็น
รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง- นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่   เป็น รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  - นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์  เป็น รองอธิบดีฝ่ายบริหาร    

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

 


decho 2013-12-16 07:53
11111111111111111

decho 2016-09-27 11:56
ใหม่


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมชลประทาน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.018593 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us