เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สันทนาการ 3 อบต. อบจ. เทศบาล --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ อปท.เทศบาล อบต. อบจ. กทม. และท้องถิ่นต่างๆ -> แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สันทนาการ 3 อบต. อบจ. เทศบาล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-19 14:35

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สันทนาการ 3 อบต. อบจ. เทศบาล

1. นันทนาการตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า
อย่างไรตอบ   Recreation2. นันทนาการ  คือ อะไรตอบ กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
และกิจกรรมที่ทำต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายบ้านเมือง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา3. นันทนาการ เป็นคำมาจากคำเดิมคือคำใดตอบ สันทนาการ4. ความเป็นเอกลักษณ์ของนันทนาการคืออะไรตอบ      1. ไม่เป็นงานอาชีพ2. ไม่เป็นอบายมุข3. ไม่มีผลตอบแทน4. ไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม5. คุณลักษณะของผู้นากิจกรรมนันทนาการควรเป็นอย่างไรตอบ       1. ต้องสัมพันธ์กับสมาชิก บุคคลต่างๆ
ตลอดเวลา2. สานึกในคุณค่าแห่งงาน ยอมรับศักดิ์ศรีความคิดผู้อื่น3. มีความตื่นตัว พร้อมอยู่เสมอที่จะให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ4. คำนึงถึงความ แตกต่างระหว่างบุคคล5. สร้างบุคลิกภาพเฉพาะตน6. ส่งเสริมให้สมาชิก ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง7. ยกย่องส่งเสริมให้สมาชิกยอมรับสังคมอย่างเสมอภาค8. ชี้แนะให้บุคคลรู้จักการวางแผน และนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง9. ส่งเสริมคุณธรรม และสร้างมนุษยสัมพันธ์10. ส่งเสริมกลุ่มเข้าแก้ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่ม11. ส่งเสริมความเป็นระเบียบ สร้างประสบการณ์ชีวิต6. จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการได้แก่อะไรบ้างตอบ       1. เพื่อพัฒนาอารมณ์                2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่                3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์                4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม                5. เพื่อส่งเสริมการแสดงออก                6. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต                7. เพื่อส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติ                8. เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี7. Hobbies  เป็นนันทนาการประเภทใดตอบ งานอดิเรก
 เป็นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยให้การดำ เนินชีวิตประจำ
วัน มีความสุข เพลิดเพลิน งานอดิเรกมีหลายประเภท สามารถเลือกได้ตามความสนใจ8. สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการได้เปลี่ยนชื่อเป็น
กรมพลศึกษา เช่นเดิมเมื่อปี พ.ศ. ใดตอบ   พ.ศ. 25539. นักพัฒนาการกีฬา ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรตอบ  Sports
Development  Officer10. กรมพละศึกษาสังกัดหน่วยงานใดตอบ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา11. สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการสังกัดหน่วยงานใดตอบ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา12. นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
ควรเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะอย่างไรตอบ ไม่หักโหมหรือแข่งขัน
แต่ควรเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม อันได้แก่ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการออกกำลังกาย
กิจกรรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมงานอดิเรก


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สันทนาการ 3 อบต. อบจ. เทศบาล  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
- ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ
- แนวข้อสอบ เรื่องนันทนาการ (ถาม-ตอบ)
- แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2
- แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ
- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พศ 2542
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

); height: 13px; margin-left: 6px; margin-top: -7px; opacity: 0.3; position: absolute; top: 50%; visibility: visible; width: 15px; background-position: -3px -260px; ">
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สันทนาการ 3 อบต. อบจ. เทศบาล --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.013064 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us