เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-13 09:38

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 2 อัตรา (23-27 ก.ค.55)

 

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์          นักวิชาการสิ่งแวดล้อม   
อัตราเงินเดือน :15190 บาท
ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง                                1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบเว็ปไซด์หลักของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(http://www.deqp.go.th) ดำเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านการใช้สารสนเทศ ให้บริการแก้ไขและตรวจสอบทางด้าน Hardware และ Software
  
เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :

 

จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.. ๒๕๓๕
- แนวข้อสบเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบ ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันการเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
decho.by@hotmail.com


admin 2012-07-13 11:02
ข้อที่ 1 ขยะส่วนใหญ่ที่เกิดจากโรงอาหารจัดเป็น
คำตอบที่1 Garbage
คำตอบที่2 Rubbish
คำตอบที่3 Industrial waste
คำตอบที่4 Hazardous waste
ตอบข้อ1
ข้อที่ 2 ข้อใดถูกต้อง
คำตอบที่1 Rubbish จะทำให้ ขยะเน่าเหม็นง่ายขึ้น
คำตอบที่2 คนรวยมักสร้างขยะมากกว่าคนจน
คำตอบที่3 Transfer station ของขยะกรุงเทพมหานครอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
คำตอบที่4 ถูกทั้ง ข้อ 1.และ 2.
ตอบข้อ2
ข้อที่ 3 ข้อใดถูกต้องที่สุด
คำตอบที่1 Commingled solid waste หมายถึง ขยะที่มีวัสดุหลายชนิดปะปนกัน
คำตอบที่2 Rubbish หมายถึง ขยะที่มี food waste เป็นองค์ประกอบหลัก
คำตอบที่3 Litter หมายถึง ขยะที่รวบรวมอยู่ในถังขยะ
คำตอบที่4 Refuse หมายถึง ขยะที่ได้แยกขยะครัวออกแล้ว
ตอบข้อ1
ข้อที่ 4 ปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากการดำรงชีพหรือมูลฝอยชุมชนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใดดังต่อไปนี้
คำตอบที่1 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และฤดูกาล
คำตอบที่2 รูปแบบของการดำรงชีวิต
คำตอบที่3 ทัศนคติในการดำรงชีวิต
คำตอบที่4 ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ4
ข้อที่ 5 ขยะมีน้ำหนักแห้งเท่ากับ 125 กก./ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้โดยการแทนที่อากาศในช่องว่าง ถ้าขยะมีความชื้นเท่ากับ 25% จง คำนวณหาน้ำหนักเปียกที่เพิ่มขึ้น
คำตอบที่1 60 กก./ลบ.ม.
คำตอบที่2 94 กก./ลบ.ม.
คำตอบที่3 167 กก./ลบ.ม.
คำตอบที่4 500 กก./ลบ.ม
ตอบข้อ3
ข้อที่ 6 Ultimate analysis เป็นการวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ใดในการเผาไหม้
คำตอบที่1 ไนโตรเจน
คำตอบที่2 สารระเหยง่าย
คำตอบที่3 เถ้า
คำตอบที่4 ถูกมากกว่า 1 ข้อ
ตอบข้อ4
ข้อที่ 7 Proximate analysis เป็นการวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ใดในการเผาไหม้
คำตอบที่1 ไนโตรเจน
คำตอบที่2 สารระเหยง่าย
คำตอบที่3 ไฮโดรเจน
คำตอบที่4 ถูกมากกว่า 1 ข้อ
ตอบข้อ2
ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของขยะมูลฝอย
คำตอบที่1 Biodegradable waste ได้แก่ Food waste, Paper, Textile
คำตอบที่2 Combustible waste ได้แก่ Wood, Textile, Paper
คำตอบที่3 Inorganic waste ได้แก่ Metals, Plastic, Rubber,
คำตอบที่4 ผิดมากกว่า 1 ข้อ
ตอบข้อ4
ข้อที่ 9 ตัวแปรที่สำคัญของคุณสมบัติขยะมูลฝอยที่ต้องพิจารณาในการหมักทำปุ๋ยได้แก่อะไร
คำตอบที่1 ความชื้น
คำตอบที่2 ค่าความร้อน
คำตอบที่3 ขี้เถ้า
คำตอบที่4 ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ1
ข้อที่ 10 คุณลักษณะที่แตกต่างที่สำคัญระหว่างขยะเมืองใหญ่ และขยะชนบท ได้แก่
คำตอบที่1 ขยะเมืองใหญ่มีโอกาสเน่าได้ง่ายกว่า
คำตอบที่2 อัตราการเกิดของขยะเมืองใหญ่ต่อคนสูงกว่า และ % เศษอาหารสดต่ำกว่า
คำตอบที่3 ขยะชนบทมีความหลากหลายประเภทมากกว่า
คำตอบที่4 ขยะชนบทสามารถนำมารีไซเคิลได้ง่ายกว่า
ตอบข้อ2
ข้อที่ 11 ขยะอินทรีย์ได้แก่
คำตอบที่1 ยาง กระเบื้อง ถังพลาสติก หนังสือพิมพ์ ถุงมือยาง กล่องไม้ขีด
คำตอบที่2 หนัง แก้ว กระดาษเคลือบมัน อิฐหัก เศษผัก กรอบรูป
คำตอบที่3 เศษผ้า คลิปหนีบกระดาษ นิตยสาร กระเป๋าหนัง สายไฟ
คำตอบที่4 ช้อนพลาสติก ผ้า กระดาษลูกฟูก โฟม ยาง หนังเทียม ไม้ 4 of 94
ตอบข้อ4
ข้อที่ 12 การใช้เครื่องบดเศษอาหารใต้อ่างล้างชามเพื่อทิ้งลงท่อระบายน้ำ มีความเหมาะสมหรือไม่ในประเทศไทย
คำตอบที่1 เหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
คำตอบที่2 เหมาะสม เพื่อความสะดวกและป้องกันกลิ่นเหม็นจากการเน่าของเศษอาหาร
คำตอบที่3 ไม่เหมาะสม เนื่องจากจะเพิ่มปัญหาของระบบระบายและบำบัดน้ำทิ้ง
คำตอบที่4 ไม่เหมาะสม เพราะเครื่องมีราคาแพง
ตอบข้อ3
ข้อที่ 13 ชุมชนแห่งหนึ่งมีประชากร 200,000 คน จากสถิติขยะที่เก็บขนได้ 58,400 ตัน/ปี อัตราการเกิดขยะของชุมชนแห่งนี้คือ
คำตอบที่1 0.292 กก./คน
คำตอบที่2 2.92 กก./คน/วัน
คำตอบที่3 0.8 กก./คน
คำตอบที่4 0.8 กก./คน/วัน
ตอบข้อ4
ข้อที่ 14 การศึกษาลักษณะของมูลฝอย มีการศึกษาในลักษณะใดบ้าง?
คำตอบที่1 ทางกายภาพ
คำตอบที่2 ทางเคมี
คำตอบที่3 ทางฟิสิกส์
คำตอบที่4 ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ
ตอบข้อ4


เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.013993 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us