เวอร์ชันเต็ม: [-- องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)รับพนักงาน รวม 8 ตำแหน่ง 23 อัตรา --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)รับพนักงาน รวม 8 ตำแหน่ง 23 อัตรา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-11 09:13

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)รับพนักงาน รวม 8 ตำแหน่ง 23 อัตรา

ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงาน รวม 8 ตำแหน่ง 23 อัตรา (6-12 ก.ค.55)
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 251.88 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ :11 กรกฎาคม 2555

จำหน่ายเอกสารองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบเกี่นวกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ตำแหน่งนิติกร
- ตำแหน่งบุคคลากร
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
decho.by@hotmail.com


admin 2012-07-11 09:15

วัตถุประสงค์ 

   1 เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงผู้ประสงค์ที่จะขาย พริกทั่วไป ในการนำผลิตผลพริกมาจำหน่าย

   2 เป็นการดำเนินธุรกิจครบวงจร โดยรับซื้อพริกจากกลุ่มลูกค้า อ.ต.ก.

   3 เป็นโครงการนำร่องในการดำเนินธุรกิจค่าพริก เพื่อหารายได้

   4 พัฒนาให้เป็นตลาดกลางค้าพริก

ระยะเวลาเริ่มโครงการ 

   ตั้งแต่เดือนกันยายน

การรับซื้อ 

   รับซื้อพริกจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประสงค์จะขายพริกทั่วไป  โดยพิจารณา รับซื้อจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรเป็นลำดับแรก

สถานที่รับซื้อ 

   คลังสินค้าและปัจจัยการผลิต  อ.ต.ก. อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ชนิดของพริกแห้งที่รับซื้อ พริกแห้งพันธุ์ยอดสน และพันธ์จินดา

ราคารับซื้อ 

   คณะอนุกรรมการกำหนดราคารับซื้อและจำหน่ายพริกของ อ.ต.ก. จะเป็นผู้กำหนดราคา รับซื้อ และแจ้งให้สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดนครราชสีมาทราบเป็นประจำทุกวัน หรือทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา

การจ่ายเงิน 

   อ.ต.ก.  จะจ่ายเงินค่าพริก ค่ากระสอบ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายต่างๆ จากเงินสดสำรองจ่าย  โดยวิธีใช้ใบถอนเงินฝากธนาคารจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ ธ.ก.ส. สาขา โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

การเก็บรักษา 

   คัดแยกพริกแห้งตามสายพันธ์ บรรจุในถุงพลาสติคใส ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม  เก็บรักษา ในคลัง อ.ต.ก. อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

การจำหน่าย 

   เป้าหมายที่ อ.ต.ก. จะจำหน่าย ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าพริก และโรงงานแปรรูปพริก


11. โครงการอาหารปลอดภัย Food Safety ปรับปรุงอะไรบ้าง

ระยะที่ 1   ดำเนินงานปรับปรุงตลาดสด  แผงผลไม้และของแห้งทางด้านทิศตะวันออกและป้ายต่าง ๆ   ให้แล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์

ระยะที่ 2   ดำเนินการปรับปรุงตลาดสดส่วนที่เหลือ ห้องน้ำ 2  หลัง  อาคารเก็บอัดขยะ ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าถนนพหลโยธิน  แผงผลไม้และของแห้งทางด้านทิศตะวันออกส่วนที่เหลือ  ลานเอนกประสงค์ และป้ายต่าง ๆ   ให้แล้วเสร็จภายใน 16 สัปดาห์


10. โครงการอาหารปลอดภัย Food Safety

อ.ต.ก. ได้จัดอบรมผู้ประกอบการค้า , การตรวจสุขภาพ และจัดทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบการค้า  โดยกรมอนามัยให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


9. โครงการปรับปรุงตลาดสดต้นแบบ

ความเป็นมา 

   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2546  เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการปรับปรุงตลาด อ.ต.ก.  ให้เป็นมาตรฐานตลาดสดต้นแบบสำหรับตลาดอื่นต่อไป

มาตรฐานตลาดสดต้นแบบ

   อ.ต.ก. จัดทำมาตรฐานตลาดสดต้นแบบ  เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน  โดยได้นำหลักเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย และกรมการค้าภายใน มาปรับใช้เป็นมาตรฐานของ อ.ต.ก.

การดำเนินงาน

   ระยะที่ 1   ดำเนินงานปรับแปรุงตลาดสด  แผงผลไม้และของแห้งทางด้านทิศตะวันออกและป้ายต่าง ๆ   ให้แล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์

   ระยะที่ 2   ดำเนินการปรับปรุงตลาดสดส่วนที่เหลือ ห้องน้ำ 2  หลัง  อาคารเก็บอัดขยะ ปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าถนนพหลโยธิน  แผงผลไม้และของแห้งทางด้านทิศตะวันออกส่วนที่เหลือ  ลานเอนกประสงค์ และป้ายต่าง ๆ   ให้แล้วเสร็จภายใน 16 สัปดาห์


8. E-mail หน่วยงาน

mofmart@mof.or.th


7. Web Site หน่วยงาน

http://www.mof.or.th


6. ยุทธศาสตร์

1  พัฒนาตลาดที่มีมาตรฐาน

    วิธีการ เป็นศูนย์กลางการตลาด เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายครบทุกภูมิภาค , ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสินค้าเกษตร , จัดให้มีข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้บริโภค

2  ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์

    วิธีการ ดำเนินธุรกิจเองเองเต็มศักยภาพ , ให่เช่าทั้งหมด บางส่วนหรือ โอนให้หน่วยงานของรัฐ , จ้างมืออาชีพบริหารจัดการ , ขาย

3  พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

    วิธีการ   สร้างสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานตรา อ.ต.ก. , มีร้านค้าจัดจำหน่ายทันสมัยที่มีระบบเพื่อเกษตรกร , สร้างองค์ความรู้ โดยประมวลความรู้จากภายในและภายนอก , ร่วมลงทุนกับเอกชน

4  การบริหารหนี้สิน

    วิธีการ  ปรับโครงสร้างหนี้และเร่งรัดการชำระหนี้ , เสนอแนวทางแก้ไขต่อเจ้าหนี้ , เพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดหนี้ , ขอตัดหนี้สูญ

5  พัฒนาศักยภาพองค์กร

    วิธีการ ปรับโครงสร้างองค์การ/การบริหารงานให้สอดคล้องกับภารกิจ , พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ , จัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลงานทุกระดับ

6  เสถียรภาพสินค้าเกษตร

    วิธีการ  เป็นองค์การสนองนโยบายรัฐที่มีประสิทธิภาพ


5. วิสัยทัศน์

สู่ความเป็นเลิศการตลาดสินค้าเกษตร

เป้าหมาย :-

    - เพิ่มทางเลือกทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร

    - เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

    - มีธุรกิจเลี้ยงตนเองได้


3. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  พ.ศ.2517 และ พ.ศ.2535  ได้

กำหนดไว้ 8 ข้อ ดังนี้:-

   1. จัดตั้งตลาดกลาง เพื่อให้เป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ การเกษตร

   2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ส่งผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาจำหน่ายโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

   3. ซื้อและจัดให้มีการซื้อผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน รวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อจำหน่าย

   4. ดำเนินการพยุงราคาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

   5. ช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจำหน่าย การตลาด การเก็บรักษา และการขนส่งซึ่งผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร

   6. ดำเนินการหรือส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรดำเนินการค้าขนส่ง และรับฝากซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ปัจจัยในการผลิตวัสดุการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ใน

การเกษตร หรือเครื่องอุปโภคและบริโภค

   7. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานและการผลิต ผลิตผลการเกษตร ให้ตรงกับความต้องการของการตลาด

   8. ดำเนินการในฐานะตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดหาปัจจัยในการผลิต และเครื่องอุปโภคและบริโภค จำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่สมควร


3. เครื่องหมายหน่วยงาน

ความหมายของตราประจำ อ.ต.ก.  ออกแบบโดยกรมศิลปากร มีลักษณะเป็นดวงตรารูปวงกลม ลายกลางมีรูปพระวิรุณทรงนาค   หมายถึงองค์การนี้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองรับด้วยลายเมฆ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์  เบื้องหลังเปล่งรัศมี หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง  พระหัตถ์ขวาถือถุงเงิน หมายถึง ทุนทรัพย์ในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ หมายถึงอำนาจบริหาร อันทรงไว้ซึ่งความสุจริตยุติธรรม  ภายในวงขอบด้านขวามีผลิตผลทางการเกษตรประกอบด้วย ข้าวข้าวโพด ไข่ และพืชผักผลไม้ บนซ้ายมีอุตสาหกรรม ได้แก่ ฝ้ายไหม เครื่องปั้นดินเผาเครื่องไม้ จำหลัก เครื่องเขินและเครื่องถม ประกอบอยู่ 2 ข้าง เบื้องล่างเหนือขอบตรา มีอักษรคำว่า "องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร"


2. ประวัติความเป็นมา

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก.  เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์  จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก.เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2517

สหกรณ์  จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก.

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2517


1. โครงสร้างหน่วยงาน

มีพนักงานและลูกจ้างจำนวน  463 คน  เป็นพนักงาน  371 คน   ลูกจ้างประจำ 62 คน

 และลูกจ้างชั่วคราว 30 คน    อ.ต.ก. ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง และปรับปรุงโครงสร้าง

ส่วนงานของ อ.ต.ก. ใหม่ให้ทันสมัยสอดคล้องกับแผนงาน ภารกิจ   โดยมีหลักการและ

แนวคิดในการปรับปรุงโครงสร้าง คือ :-

1. เป็นองค์กรที่เล็กกระทัดรัด แต่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

2. เป็นองค์กรธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จจากการดำเนินงาน  มีหน่วยงานภูมิภาคเป็นการ

    หน่วยงานในส่วนกลาง

       - มี 28 กอง/สำนักงาน

    หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

       - สำนักงาน อ.ต.ก. เขต 12 เขต

       - สำนักงาน อ.ต.ก.ประจำจังหวัด 29 จังหวัด

       - คลังปัจจัยการผลิต 6 แห่ง

       - ไซโล 8 แห่ง

       - ตลาดกลาง 3 แห่ง


admin 2012-07-16 12:59

 

1.       องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีชื่อย่อว่าอย่างไร

ก.      อตก.                                                                               ค. อ.ต.ก.

ข.      อ.ต.                                                                 ง. อ.ก.ก.

2.       ข้อใดคือชื่อขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ก.       Marketing Organization for Farmers

ข.       Marketing for Farmers Organization

ค.       Marketing Organization to  Farmers

ง.       Marketing to Farmers Organization

3.       องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นหน่วยงานประเภทใด

ก.       รัฐ                                                                                   ค. มหาชน

ข.       เอกชน                                                                           ง. รัฐวิสาหกิจ

4.       องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรสังกัดกระทรวงอะไร

ก.       กระทรวงการคลัง                                                        ค. กระทรวงพาณิชย์

ข.       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                   ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.       องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.ใด

ก.      พ.ศ. 2527                                                                      ค. พ.ศ. 2530

ข.      พ.ศ. 2517                                                                      ง. พ.ศ. 2520

6.       องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก.       3 ตุลาคม พ.ศ. 2517                                                     ค. 5 ตุลาคม พ.ศ. 2517

ข.       4 ตุลาคม พ.ศ. 2517                                                     ง. 6 ตุลาคม พ.ศ. 2517

7.       องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ก.       ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร การเจรจา การจำหน่าย และการเก็บรักษาสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ข.       สนับสนุนสินค้าด้านการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ค.       ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการจำหน่ายสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ง.       ถูกทุกข้อ

8.       ใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ก.       ผู้แทนกระทรวงการคลัง                           

ข.       ผู้แทนสำนักงบประมาณ

ค.       ผู้อำนวยการ อ.ต.ก                                      

ง.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9.       ใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ก.       ผู้แทนกระทรวงการคลัง                           

ข.       ผู้แทนสำนักงบประมาณ

ค.       ผู้อำนวยการ อ.ต.ก.                                     

ง.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10.    จำนวนผู้แทนสถาบันเกษตรกรในคณะกรรมการบริหารงานในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีจำนวนกี่คน

ก.      2  คน                                                                              ค. 3  คน

ข.      ไม่น้อยกว่า 2 คน                                                         ง. ไม่น้อยกว่า  3  คน

11.    องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายใด

ก.       พระราชกฤษฎีการจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 

ข.       พระราชกฤษฎีการจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535

ค.       พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517

ง.        พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496

12.    ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ก.       ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร

ข.       จัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร

ค.       ช่วยเหลือเกษตรกร / สถาบันเกษตรกร ในการเจรจา การจำหน่าย การตลาดและการเก็บรักษาซึ่งผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ง.       ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการจำหน่ายสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

13.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ก.       เป็นองค์กร ที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อ

ข.       เป็นองค์กร ที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่ความผาสุกของเกษตรกร

ค.       สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยความร่วมมือกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้เป็นระบบครบทุกภูมิภาค

ง.       เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร

14.    ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ก.       ปรับปรุงพัฒนาและบริหารตลาดกลาง / คลังสินค้า

ข.        จัดหา / จำหน่าย ปัจจัยการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรม

ค.       ปรับปรุงพัฒนาความรู้ และขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล

ง.       ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ

 

15.    ข้อใดคือวัตถุประสงค์ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ก.       เพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกร

ข.       เพื่อบริการจัดการตลาดกลาง คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ค.       เพื่อจัดตั้งร้านค้า สำหรับจำหน่ายปัจจัยการผลิตและผลิตผลทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน

ง.       ถูกทุกข้อ

 เวอร์ชันเต็ม: [-- องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)รับพนักงาน รวม 8 ตำแหน่ง 23 อัตรา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.022928 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us