เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบภาษาไทย (เตรียมสอบ พลตำรวจ 2555 วุฒิ ม.6/ปวช) --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบตำรวจ 2558 -> ข้อสอบภาษาไทย (เตรียมสอบ พลตำรวจ 2555 วุฒิ ม.6/ปวช) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-07-09 15:23

ข้อสอบภาษาไทย (เตรียมสอบ พลตำรวจ 2555 วุฒิ ม.6/ปวช)

ในปัจจุบันนี้มีการโฆษณาสินค้าบุหรี่ที่โรงงานยาสูบผลิตออกมาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุและ โทรทัศน์กันอย่างกว้างขวาง ผลของการโฆษณานี้ย่อมมีอิทธิพลจูงใจเยาวชนให้ติดบุหรี่กันมากขึ้นอย่างไม่มีปัญหา จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรจะมีการควบคุมการโฆษณาสินค้าบุหรี่เพื่อลดการเสพติดบุหรี่ในหมู่เด็กและเยาวชนให้น้อยลงโดยทางอ้อม
1.ข้อความข้างต้นมีสาระสำคัญอย่างไร
          1)    ควรมีการควบคุมการโฆษณาสินค้าบุหรี่
          2)    การโฆษณามีอิทธิพลเหนือจิตใจเยาวชน
          3)    เยาวชนเสพติดบุหรี่เพราะการโฆษณา
          4)    สื่อมวลชนต่างๆส่งเสริมให้เยาวชนเสพติดบุหรี่
2. จากข้อความข้างต้น ถ้าจะให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ควรดำเนินการอย่างไร
           1)    ห้ามโฆษณาสินค้าบุหรี่ทางสื่อมวลชนทุกชนิด
           2)    ลดการเสพติดบุหรี่ในหมู่เด็กและเยาวชน
           3)    ห้ามโรงงานยาสูบผลิตบุหรี่ออกมาจำหน่าย
           4)    ควบคุมการโฆษณาสินค้าบุหรี่อย่างกว้างขวาง
       ศิลปหัตถกรรมไทยนั้นมีประวัติย้อนหลังไปยาวนานนับเป็นพันปี จากหลักฐานโบราณวัตถุที่ขุดพบในประเทศของเรา เช่นสิ่งของเครื่องใช้ขุดพบที่บ้านเก่า ตำบลจระเข้เผือก อำเภอเมือง จังหวัด      กาญจนบุรี หรือเครื่องปั้นดินเผาขุดพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่มีรูปทรงแปลกตา และลวดลายการเขียนสีวิจิตรพิสดาร จัดเป็นศิลปหัตถกรรมล้ำค่าซึ่งนักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดีเชื่อกันว่า ดินแดนประเทศไทยของเรานี้เคยเป็นที่อยู่ของกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมอันสูงส่ง ชนกลุ่มนี้ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติรวมทั้งคนไทย ซึ่งจากหลักฐานที่พบใหม่เชื่อว่าชาติไทยของเรามีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในบริเวณนี้มิได้อพยพมาจากที่ใด และศิลปหัตถกรรมในดินแดนนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษไทยสร้างไว้จนตกทอดเป็นสมบัติแห่งความภูมิใจถึงปัจจุบัน
3.  ข้อความนี้กล่าวถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
          1)    กลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมสูงส่ง        
          2)    โบราณวัตถุในประเทศไทย
          3)    ความภูมิใจในศิลปหัตถกรรม      
          4)    การทำงานของนักโบราณคดี
 4.  ข้อใดถูกต้องตามเนื้อหานี้
          1)    ชนชาติไทยอพยพจากที่อื่นมาตั้งมั่นในประเทศไทย
           2)    คนไทยได้รับมรดกตกทอดจากชนชาติที่มีวัฒนธรรมสูง
           3)    คนเชื้อชาติต่าง ๆ รวมทั้งคนไทยมีวัฒนธรรมสูงส่งมานานนับพันปี
           4)    ประเทศไทยเคยเป็นที่อยู่ของกลุ่มชนหลายเชื้อชาตินอกจากคนไทย
5. ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำภาษาต่างประเทศ
          1)   วันนี้สมศรีจะไปรับค่าสปอนเซอร์ที่บริษัทคุณป้าซึ่งอยู่ที่ถนนสาทร
          2)  สมปองจะใช้หนี้เรา ถ้าเธอได้เปอร์เซ็นต์จากการจำหน่ายเครื่องสำอาง
          3)    ทุกครั้งที่ไปกินข้าวนอกบ้าน คุณแม่จะให้ค่าทิปแก่พนักงาน
          4)   บริษัทของชูศักดิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายลิฟต์แก้วแห่งเดียวในประเทศไทย
6.  ข้อใดไม่ใช่ประโยคความซ้อน
          1)   สิ่งที่เขาตั้งใจกระทำให้พ่อแม่  คือการตั้งใจเรียนและการเป็นคนดี
          2)   สะพานแห่งใหม่ที่เพิ่งจะเปิดใช้ช่วยจราจรคล่องตัวขึ้น
          3)   ตึกแถวริมถนนใหญ่ที่หน้าบ้านฉันถูกทุบทิ้งไปแล้ว
          4)   เขาขายรถยนต์คันที่ถูกรางวัลกาชาดไปเมื่อวานนี้
7. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง 
         สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ................ นำ ................ ทั้งสองไปเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
          1)   เสด็จฯ  พระราชอาคันตุกะ                              
           2)  ทรงพระราชดำเนิน  พระราชอาคันตุกะ
           3)   ทรงพระดำเนิน  พระราชอาคันตุกะ                               
           4)  เสด็จพระดำเนิน  พระราชอาคันตุกะ
8.  จงเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ตามระดับของภาษาโดยเริ่มจากภาษาระดับ ทางการ กึ่งทางการ ไม่เป็นทางการ และกันเอง
       (1)ทำไมผู้หญิงที่มีลูกแล้วถึงอ้วน  สาเหตุที่คนมัก นึกไม่ถึงคือแม่เสียดายของที่ลูกกินเหลือ
       (2)ผู้หญิงที่ปล่อยให้พุงพลุ้ยเป็นพะโล้อย่างนี้ นอกจากจะดูไม่ได้แล้วยังจะตายไวเสียด้วย
       (3)การประชุมวิชาการเรื่องโรคอ้วนครั้งนี้  จัดขึ้นเนื่องจากโรคอ้วนเป็นปัญหาทางสุขภาพ ที่ทุก
            ประเทศทั่วโลกกำลังประสบอยู่
       (4)การลดน้ำหนักด้วยวิธีง่ายๆ นั้น เราจะต้องควบคุมอาหารและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
          1)  4., 1., 3. และ 2.                                           
          2)  2.     3., 1., 2. และ 4.
          3)  3., 4., 1. และ 2.                                           
          4)  4., 1., 2. และ 3          
 9. ข้อใดใช้ภาษากระชับ
          1)   เคล็ดลับในการทำแกงส้มไม่ให้มีกลิ่นคาวคือ ต้องใส่ปลาในแกงขณะที่น้ำแกงกำลังเดือด
          2)   นำพริกใส่ครก โขลกเบา ๆ พอให้เม็ดพริกแตกไม่ต้องให้ละเอียดมาก
          3)   มีผู้กล่าวว่าคนที่กินผักกินปลาเป็นประจำจะไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจ
          4)   นำเนื้อหมูสับใส่ครกตำคลุกรวมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
10.  ข้อใดเป็นน้ำเสียงของผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้
               “ความผิดพลาดครั้งนี้เกิดจากความชุ่ยของกรรมการสรรหาที่เป็นตัวแทนพรรคการเมือง ดันทุรังสวมบทศรีธนญชัยตีความกฎหมายเข้าทางตนเอง โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายและความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” 
          1)    ไม่พอใจคณะกรรมการสรรหา
          2)    ไม่พอใจการสรรหาที่ไม่เป็นธรรม
          3)    ไม่พอใจที่นักการเมืองเข้าข้างตนเอง
          4)    ไม่พอใจการตีความกฎหมายของนักการเมือง
11.  ข้อใด ไม่ จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
          1)   เขาคิดจะปลูกบ้านแบบบังกะโลสักหลังหนึ่ง
          2)   เขาจัดฉลากได้เบอร์หนึ่ง จึงต้องพูดหน้าชั้นเป็นคนแรก
          3)   นักศึกษาปีที่ 1 ซ้อมร้องเพลงเชียร์ทุกเย็นตลอดเดือนนี้
          4)   มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเป็นเช็ค ถ้าจำนวนเงินเกิน 5,000 บาท
12. ข้อใดใช้สำนวนถูกต้อง
         1)   เรื่องมันล่วงเลยมาตั้งนานแล้ว คุณจะแกว่งเท้าหาเสี้ยนให้กลับเป็นเรื่องราวขึ้นมาทำไมอีก
         2)   มีข่าวความไม่สงบเกิดขึ้นทีไร ชาวบ้านก็ซื้อสินค้าไปตุนกันจนแทบหมดห้าง วันนี้ห้างเลยเงียบเป็นเป่าสาก
         3)   เป็นลูกผู้หญิงต้องละเมียดละไม จะหยิบจับอะไรก็ให้เบามือหน่อย ข้าวของจะได้ไม่เสียหายเหมือนที่ว่าบัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น
         4)   คุณมีตำแหน่งใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ อย่าเชื่อคำพูดหรือคำสนับสนุนของคนที่อยู่แวดล้อมให้มากนักพวกลูกขุนพลอยพยักจะทำให้คุณลำบาก
 13.   ข้อความต่อไปนี้เป็นโวหารชนิดใด
                “สารอาหารในข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยป้องกันโรคอ้วน ข้าวกล้องมีสารเส้นใยมากกว่าข้าวขาว 8 เท่า ข้าวกล้องจะช่วยดูดซับไขมันและน้ำตาลในอาหารแล้วขับออกมาเป็นกากอาหาร ทำให้ไขมันและน้ำตาลซึมเข้ากระแสเลือดน้อยลง”
          1)    บรรยายโวหาร                                   
          2)  พรรณนาโวหาร
          3)    อธิบายโวหาร                                   
          4)  สาธกโวหาร
14.  ข้อใดสอดคล้องกับสาระในข้อความต่อไปนี้มากที่สุด
               “คนที่ประสบความสำเร็จนั้นคือคนที่ไม่เพียงแต่เพลิดเพลินชื่นชมกับความคิดของคน หากแต่ถลกแขนเสื้อลงลุยงานอย่างแท้จริงด้วย”
         1)   ความสำเร็จเกิดจากความฝัน
         2)   ความสำเร็จเกิดจากการปฏิบัติจริง
         3)   ความสำเร็จเกิดจากการคิดและทำจริง
         4)   ความสำเร็จเกิดจากความพอใจและความมุ่งมั่น
15.   ข้อใดเป็นเจตนาที่ชัดเจนที่สุดของผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้
               “มนุษย์ทุกคนมีความต้องการเป็นพื้นฐาน เมื่อใดคุณไม่มีความต้องการ คุณก็ไม่ต้องเอาชนะ แต่ถ้าคุณยังมีความต้องการ แล้วคุณจะทำอย่างไร ให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ”
         1)   ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์ยังตัดกิเลสไม่ได้
         2)   แนะนำให้คนทำทุกสิ่งตามที่ต้องการ
         3)   กระตุ้นให้คนหาวิธีสนองความปรารถนาของคน
         4)   บอกให้ทราบว่ามนุษย์มีความทะยานอยากไม่สิ้นสุด
16.   ข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย
         1)   ความเครียดนับวันจะเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสังคมถึงขั้นวิกฤต
         2)  ปัญหาสุขภาพจิตเป็นผลจากความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ
         3)   ผู้คนในหลายประเทศกำลังให้ความสนใจในการใช้สมุนไพรลดความเครียด
         4)   สมุนไพรคลายเครียดมีทั้งที่เป็นอาหารเครื่องดื่ม เช่น ชาชงสมุนไพรชนิดต่างๆ และน้ำมันหอมระเหย
 17.   ข้อใดเป็นความคิดของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้
               “การศึกษาที่ดีควรเป็นการศึกษาที่กระตุ้นให้ผู้เรียนช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และรู้จักใช้เหตุผล ไม่ใช่สักแต่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว”
         1)   ผู้สอนต้องสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ คิดเป็น ถามเป็น และมีเหตุผล
         2)   ผู้เรียนต้องรู้จักสังเกต คิด ถาม และใช้เหตุผลตามที่ครูสอน
         3)   ผู้สอนมีหน้าที่สอนให้ผู้เรียนคิด  ไม่ใช้สอนแต่เนื้อหาวิชาเท่านั้น
         4)   ผู้เรียนควรเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเหนือจากที่ครูสอน
18.   ข้อใดสะกดผิดทุกคำ
         1)    ก๊าซ  แก๊ส  น้ำมันก้าด                                
         2)  โคมา  เอ็กซเรย์  โควต้า
         3)    คอนแวน  ชอล์ค  คอนเสิร์ต                      
         4)  นิวเคลียร์  นิวเคลียส  นิวตรอน
19.   ข้อใดอ่านผิด
         1)    สมรรถภาพ อ่านว่า สะ–หมัด–ถะ–พาบ
         2)    ปราชัย อ่านว่า ปะ – รา – ไช
         3)    ปัจนึก  อ่านว่า  ปัด – จะ – หนึก
         4)    มณฑก  อ่านว่า  มน – ทก
20.   สีสังเคราะห์ที่ใส่ในอาหารเป็นสารเคมีที่คนทำขึ้น ต้องระวังว่าสีสังเคราะห์นั้นมี..........หรือไม่  เมื่อกินเข้าไปดังนั้นคณะกรรมการอาหารและยาของทุกประเทศจึงต้อ4..........โดยประกาศว่าสีอะไรบ้างที่..........ให้เติมลงในอาหารได้ ถึงกระนั้นก็ยังมีคน..........ฝ่าฝืนเติมสีที่กินไม่ได้ลงในอาหาร
         1)    อันตราย  ดูแล อนุมัติ  เห็นแก่ตัว
         2)    พิษภัย  ควบคุม  อนุญาต  เห็นแก่ได้
         3)    พิษ  กวดขัน  อนุโลม  มักง่าย
         4)    ภัย  เข้มงวด  ยินยอม  มักได้
21.   เด็กคนนี้เป็นคน..........ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน อีกไม่ช้าก็คงเปลี่ยนงานใหม่ทั้งมีใจ..........เดี๋ยวต้องการจะเข้าเรียนต่อ เดี๋ยวไม่ต้องการ
          1)    หยิบหย่ง  รวนเร                                 
          2)  เกียจคร้าน  โลเล
          3)    จับจด  รวนเร                                                
          4)  สำรวย  เหลาะแหละ
 22.        “เราจะเรียกร้องเราย่อมต้องการให้เขา.........
       ถ้าเราชี้แจงเราย่อมต้องการให้เขา..........
       ถ้าเราขอร้องเราย่อมต้องการให้เขา...........
        ถ้าเราวิงวอนเราย่อมต้องการให้เขา..........
         1)    สนใจ  เข้าใจ  ตามใจ  กลับใจ               
         2)  สนใจ  เข้าใจ  เห็นใจ  เปลี่ยนใจ
         3)    เข้าใจ  สนใจ  กลับใจ  เปลี่ยนใจ           
         4)  เข้าใจ  สนใจ  เห็นใจ  กลับใจ
23.   สำนวนในข้อใดที่มีความหมายอยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมด
         1)    ตาบอดได้แว่น  ไก่ได้พลอย  กิ้งก่าได้ทอง
         2)    เหยียบเรือสองแคม  คาบลูกคาบดอก จับปลาสองมือ
         3)    ดาบสองคม  หนามยอกอก  หอกข้างแคร่
         4)    หน้าเนื้อใจเสือ  ปากหวานก้นเปรี้ยว ชีปล่อยปลาแห้ง
               ศัพท์ว่า “ปัญญา” นั้น               แปลและรู้กันก็คือ
         ความรอบรู้  จักรู้ตาม                     ควรจะรู้จากอะไรใด
         รู้ได้รู้ให้เด่น                                  ใช้ก็ให้เป็นประโยชน์ไป
         ย่อมเป็นปัญญาใน                        ทุกสถานหมายเสมือนกัน
         สิ่งเช่นเห็นด้วยตา                        ยินกะหูมาประมวลสรรพ์
         ทราบได้ด้วยใจอัน                         เกี่ยวกะอาจรู้เจริญไว
24. “ปัญญา” ตามความคิดของผู้แต่งตรงกับข้อใด
         1)    รอบรู้                                                
         2)  รู้ลึกซึ้ง
         3)    รู้ด้วยใจ                                           
         4)  รู้เฉพาะทาง
25.  ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง
         1)    แสดงทรรศนะ                                
         2)  โน้มน้าวใจ
         3)    ให้ความรู้                                        
         4)  เสนอความจริง
26. ในข้อความต่อไปนี้ มีที่สะกดผิดกี่คำ
               “พายุพัดกระหน่ำรุนแรงขึ้น กลาสีเรือพยายามช่วยผู้โดยสารอย่างเต็มที่ ทองโปรยพยายามจะยืนขึ้นแต่ขาของเธอเป็นตะคิวเสียแล้ว ผู้โดยสารส่วนใหญ่เฮโลไปที่กาบเรือ ดังนั้นเมื่อคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามาปะทะเรือก็จมลง”
         1)  1  คำ                                                                
         2)  2  คำ
         3)  3  คำ                                                               
         4)  4  คำ            
 27. คำในข้อใดอ่านออกเสียงได้ทั้งสองอย่าง
         1)    ผลิต  อ่านว่า  ผลิด หรือ ผะ-หลิด
         2)    เอิกเกริก  อ่านว่า เอิก – เกริก หรือ เอิก – กะ – เหริก
         3)    ภาชนะ  อ่านว่า พา – ชะ – นะ หรือ พาด – ชะ – นะ
         4)    คุณวุฒิ  อ่านว่า คุน – นะ – วุด หรือ คุน – วุด – ทิ
28. ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ
         1)   โรงพิมพ์ส่งงานพิมพ์มาให้ตรวจปรู๊ฟที่สองแล้ว
         2)   ห้างสรรพสินค้าที่เปิดใหม่มักจะมีของแถมแจกฟรีแก่ลูกค้า
         3)   นักศึกษาที่เรียนที่ได้เกรดเอห้าวิชาในเทอมใดจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในเทอมต่อไป
         4)   นักกีฬาวีลแชร์ของไทยได้เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาคนพิการที่ประเทศออสเตรเลีย
29. ข้อใดเป็นการเขียนแบบอธิบาย
         1)   เมื่อออกนอกตัวกรุงเทพมหานคร  อาคารบ้านเรือนและรถราค่อยบางตาลง
         2)   มัคคุเทศก์นำนักท่องเที่ยวลงจากรถมาชมแปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         3)   การทำนาเริ่มด้วยการดายหญ้าและไถนาเตรียมดินก่อนลงมือหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว
         4)   ต้นข้าวซึ่งบรรดาชาวนาดูแลเอาใจใส่พากันงอกงามอวดรวงสีทองสะพรั่ง
                “เราทุกคนปล่อยปละละเลยให้โลกตกลงสู่ที่ต่ำ ไม่ประคับประคอบค้ำจุนไว้ด้วยพลังที่เข้มแข็ง พลังที่จะประคับประคองโลกได้ต้องเป็นพลังของความดีเท่านั้น ไม่ใช่พลังอื่นใดทั้งสิ้น ความดีมีมากมายหลายประการแต่อาจรวมลงได้ในจุดสำคัญที่สุดคือพลังของเมตตาที่จะค้ำจุนโลกได้ โลกจะลอยเด่นเป็นสง่าสว่างไสวไกลทุกข์ไกลร้อนนานาประการด้วยพลังค้ำจุนเมตตา”
30.   ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของผู้เขียน
         1)  บอกกล่าว                                                       
         2)  แนะนำ
         3)  ติเตียน                                                             
         4)  ตักเตือน
31. ข้อใดมีคำซ้ำที่แสดงความหมายต่างจากข้ออื่น
         1)    แม่นวดแป้งแล้วปั้นเป็นลูกกลมๆ
         2)    แยกๆ กันไปกินอาหารจะได้ออกรถเร็วขึ้น
         3)    สมพรอยากย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆ ที่ทำงาน      
         4)    อายุเกิน 80 แล้วยังชอบใส่เสื้อผ้าสีสดๆ
 32. ข้อใด ไม่ มีคำพ้องความหมาย
         1)    ไอยรา  ราชสีห์  กุญชร                              
         2)  ลำธาร  ชลาสินธุ์  มัจฉา
         3)    เทเวศร์  อัจฉรา  สุรารักษ์                         
         4)  สิงขร  เวหาสน์  วนาดร
33. ข้อใดใช้สำนวนพังเพยได้ถูกต้อง
         1)    พอลืมตาอ้าปากได้  ทุกคนก็รู้สึกหิวข้าวทันที
         2)    คนสมัยนี้ชอบกินข้าวแดงแกงร้อนเพราะเป็นอาหารสุขภาพ
         3)    หลังเลิกเรียนแม่จะเตรียมข้าวใหม่ปลามันไว้ให้ลูกกิน
         4)    การลงทุนต้องดูจังหวะ เมื่อโอกาสดีน้ำขึ้นให้รีบตักจะได้กำไรงาม
34. ข้อใดใช้สำนวนผิด
          1)    วารุณีไม่ชอบทำงานเพราะเธอเป็นคนประเภทถนิมสร้อย
          2)    ผู้ใหญ่จะสอนเสมอว่าเวรกรรมนั้นจะส่งผลต่อผู้ทำเหมือนกงเกวียนกำเกวียน
          3)    เขาเอาใจออกห่างโดยไปเข้ากับศัตรูของเรา
          4)  ความรู้ที่เธอสอนเขานั้นยากเกินที่เขาจะรับได้เหมือนกับสีซอให้ควายฟัง
35. ข้อใดใช้สำนวนพังเพยไม่ถูกต้อง
          1)    อย่าทำงานอย่างแก้ผ้าเอาหน้ารอด
          2)    เขาทำตัวเหมือนงูเห่าที่เนรคุณคนที่เคยช่วยเหลือ
          3)    พวกหมาเห่าใบตองแห้งพอเจอของจริงก็หนีหมด
          4)    นักเรียนมีหนังสือดีแต่ไม่ยอมอ่าน  ก็เหมือนไก่ได้พลอย
36. ข้อใดเป็นการโน้มน้าวใจ
          1) สื่อมวลชนต้องเร่งเร้าให้ผู้คนดำรงชีวิตอยู่อย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย
           2)    ประชาชนต้องดำรงชีวิตอย่างประหยัด ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร
           3)    ข้าราชการจะต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์ของรัฐ
           4)    หากทุกฝ่ายร่วมมืออย่างเต็มความสามารถ ประเทศของเราก็คงพ้นวิกฤตการณ์
37.   ข้อใดไม่ใช่แนวคิดที่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้
               “ถ้าคนประพฤติอย่างเช่นสัตว์ดิรัจฉานแล้วจะไม่มีประโยชน์อันใดยิ่งกว่าสัตว์ดิรัจฉานบางพวกไปอีก เพราะฉะนั้นจงอุตสาหะที่จะเรียนวิชาเข้ามาเป็นกำลังที่จะทำตัวให้ดีกว่าสัตว์ดิรัจฉานให้จงได้”
          1)    คนควรศึกษาเล่าเรียนให้ชีวิตมีประโยชน์
          2)    คนที่ไร้ค่าก็เหมือนสัตว์ดิรัจฉานบางพวก
          3)    วิชาความรู้ทำให้คนต่างจากสัตว์ดิรัจฉาน
          4)    ความขยันหมั่นเพียรเป็นวิถีทางสร้างค่าของชีวิต
 38.   ข้อใดเป็นประโยคที่สมบูรณ์
          1)    หนึ่งในบรรดาสารพิษหรือสารเคมีที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร
          2)    เมื่อท่านทราบแล้วว่าอันตรายจากการบริโภคอาหารที่ใส่ถุงกระดาษหนังสือพิมพ์มีมากเพียงใด
          3)  องค์การอนามัยโลกซึ่งชี้ปัญหาการขาดแคลนธาตุไอโอดีนว่ามักจะมีในประชากรที่อาศัย   
อยู่บริเวณเทือกเขา
          4)  การที่จะขจัดโรคขาดสารอาหารในเด็กให้ หมดไปจำเป็นต้องรณรงค์ให้เฝ้าระวังโภชนาการของเด็กเป็นประจำ
39.  ข้อใดเป็นสาระสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้
                 “เวรมาทันแล้ว           จึงจำแคล้วแก้วโกมล
         ให้แค้นแสนสุดทน              ทุกข์ถึงเจ้าเศร้าเสียดาย”
          1)       ความอาลัยรักที่ระงับได้ด้วยกฎแห่งกรรมและอุเบกขา
          2)       ความขัดแย้งกับโชคชะตาที่ทำให้ทุกข์ทรมานใจอย่างสาหัส
          3)       ความขัดแย้งที่ต้องยอมรับความจริงกับความอัดอั้นและทุกข์ใจ
          4)       ความเด็ดเดี่ยวเพราะอาศัยหลักศาสนาช่วยหักห้ามใจคลายทุกข์
40. คำประพันธ์ต่อไปนี้มีแนวคิดหลักที่เด่นชัดตามข้อใด
               พรากหายใช่พรากร้าง          นิรันดร์กาล
         มีพรากมีพบพาน                        เพื่อนพ้อง
         ชิงโศกโศกพาผลาญ                   เผาจิต
         วันหนึ่งนั้นจักต้อง                       กลับร้ายกลายดี
          1)    แนะให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท
          2)    ให้เชื่อมั่นว่าคนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
          3)    ปลอบใจว่าสุขทุกข์คือธรรมชาติของชีวิต
          4)    ให้กำลังใจว่าชีวิตนี้ยังมีหวัง
41. คำในข้อใดอ่านอย่างคำสมาส
          1)  นเรศวร                                                            
          2)  รินทร์
          3)  ผลิตผล                                                             
          4)  ธันวาคม
42. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
          1)    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ
          2)    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรตามหมายกำหนดการ
          3)    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรตามหมายกำหนดการ
          4)    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ
 43. ข้อใดใช้คำได้ถูกต้อง
          1)    นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          2)    นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          3)    นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          4)    นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นพระคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
44. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์คำว่า “ตาย”สำหรับสมเด็จพระสังฆราชได้ถูกต้อง
          1)   สิ้นชีพิตักษัย                                                   
          2)  สิ้นพระชนม์
          3)   ถึงแก่อนิจกรรม                                             
          4)  ถึงแก่อสัญกรรม
45. ข้อใดมีคำที่สะกดผิด
          1)    พฤกษานานาพรรณส่งกลิ่นขจายตรลบไปทั่วบริเวณ
          2)    จักจั่นเรไรส่งเสียงกรีดร้องก้องไพรยามอาทิตย์อัสดง
          3)    ความมืดโรยตัวครอบคลุมไปทั่วดูวังเวงจนน่าอัศจรรย์ใจ
          4)    ทุกชีวิตที่เคยคึกคนองต่างหลับใหลมิรู้สมประดี
46. คำในข้อใดออกเสียงต่างจากพวก
          1)  บัณเฑาะว์                                                       
          2)  บัณฑิต
          3)  มณฑป                                                       
          4)  มณฑก
47. ข้อใดอ่านถูกต้อง
          1)  สวัสดิการ (สะ-วัด-ดิ-กาน)                        
          2)  อุบัติเหตุ (อุ-บัด-เหด)
          3)  ปรากฏการณ์ (ปรา-กด-กาน)                  
          4)  คุนวุฒิ (คุณ-นะ-วุด)
48. พระราชินี มีคำสั่งใช้ว่าอย่างไร
          1)  พระบรมราชโองการ                                  
          2)  พระราชเสาวนีย์
          3)  พระบรมราโชวาท                                     
          4)  พระราชดำรัส
49. คำในข้อใดเป็นคำประสม
          1)   ตะกร้า                                                        
          2)  เร็วๆ
          3)   หลังคา                                                             
          4)  ข้อ 1 และ 3
50. ประโยคข้อใดมีความหมายไม่ชัดเจน
          1)    พ่อเลี้ยงของฉันเป็นคนดี       
          2)    เขานั่งรถไปกับเพื่อนสองคน
          3)    ตำรวจกำลังสอบสวนผู้ต้องหา
          4)    คุณไม่น่าขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
 51. ข้อใดให้ภาพพจน์ในด้านความรู้สึกมากที่สุด
          1)    พิศดูหมู่มัจฉา                    ว่ายแหวกมาในสาคร
          2)    แมลงภู่คู่เคียงว่าย               เห็นคล้ายคล้ายน่าชมเชย
          3)    เนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อ               เนื้อน้องหรืออ่อนทั้งกาย
          4)    ปลาเสือเหลืองที่ตา              เลื่อมแหลมกว่าปลาทั้งปวง
52. “แม่แปรก”ข้อใดอ่านถูกต้อง
          1) แม่-ปะ-แหรก                              
          2) แม่-ปะ-แรก
          3) แม่-ปะ-หรก                               
          4) แม่-แป-รก
53. ข้อใดใช้ลักษณนามถูกต้อง “งาช้าง   หวี”
          1) กิ่ง   เล่ม                                   
          2) งา   ด้าม
          3) อัน   เล่ม                                   
          4) ท่อน   อัน
54. จงเลือกสำนวนไทยประเภทที่มีเสียงสัมผัส
          1) ต้นไม้ตายเพราะลูก                        
          2) ข้าวแดงแกงร้อน
          3) กินปูนร้อนท้อง                             
          4) ชี้นกเป็นไม้
55. ข้อใดมีลักษณะนามถูกต้อง “ลูกหนี้  คดี”
          1) คน   ราย                                   
          2) ราย   เรื่อง
          3) เจ้า   ราย                                  
          4) คน   คดี
56. ราชาศัพท์ที่แปลว่า “ต้องการ”สำหรับพระเจ้าแผ่นดินใช้ว่าอย่างไร
          1) มีพระประสงค์                              
          2) มีพระราชประสงค์
          3) ทรงต้องพระราชประสงค์                  
          4) ต้องพระราชประสงค์
57. “คนที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะทำตัวกลับกลอกโลเล  ทำตนเข้าด้วยทั้งสองฝ่าย” ตรงกับสำนวนข้อใด
          1) นกสองหัว                                 
          2) ชักแม่น้ำทั้งห้า
          3) ติเรือทั้งโกลน                             
          4) ชักน้ำเข้าลึก  ชักศึกเข้าบ้าน
58. พระเจ้าแผ่นดิน “ทรงศีล”หมายความว่า
          1) ถือศีล                                       
          2) จำศีล
          3) รับศีล                                       
          4) ฟังศีล
59. ข้อใดมีวรรณยุกต์ครบทั้ง 5 เสียง
          1) เป็นทุ่งนาแฝกแซมขึ้นแกมกัน            
          2) กระเด็นพร่างพราวราวกับพลอย
          3) ออกสุดบ้านฝ่ายทวารอรัญวา            
          4) ระลอกซัดสาดกระเซ็นขึ้น เต้นหยอย
60. ข้อใดมีคำราชาศัพท์ที่เกิดจากการประสม
          1) ซับพระพักตร์                              
          2) ห้องเครื่อง
          3) เสด็จพระราชดำเนิน                       
          4) พระราชธิดา
 61.   “ฉันจะแจ้งความว่าเธอ.........เข้ามาในบ้านฉันยามวิกาล”
          1) ล่วงล้ำ                                      
          2) ข้ามเขตหวงห้ามยามวิกาล
          3) บุกรุก                                       
          4) รุกล้ำ
62.   ผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแต่ซ่อนความฉลาดนั้นไว้ยังไม่แสดงออกมาเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันสมควรตรงกับสำนวน
          1) ชักใบให้เรือเสีย                                      
          2) คมในฝัก
          3) ไข่ในหิน                                    
          4) เพชรในตม
63.  “ชักชวนผู้อื่นให้ใจรวนเรเปลี่ยนการประทำที่ดีอยู่แล้วให้ผิดแนวไป”ตรงกับสำนวนข้อใด
          1) เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม                  
          2) ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน
          3) คนคบพาลพาลพาไปหาผิด              
          4) ชักใบให้เรือเสีย
64. ข้อใดไม่ใช่คำสมาสทั้ง 2 คำ
          1) วัฒนธรรม  อักษรศาสตร์                
          2) พุทธรัตนะ  ทิพโสดา
          3) ราชบุตร    สังฆทาน                     
          4) ราชวัง  ผลไม้
65.   ข้อความข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงความรู้สึกผิดหวังและเศร้าใจ
          1) โกรธยิ่งนัก   แค้นยิ่งนัก  แค้นเจ้ายาเสพติด เอาไปเผาทิ้งลงทะเล                           
          2) เพราะเราไม่เข้าใจกัน  จึงไม่มีฉันและไม่มีเธอ เพราะเราไม่เข้าใจกันนะเออ
          3) ไม่อยากจะคิดสงสาร  ไม่อยากจะคิดสงสาร เมื่อเห็นสาวจันทร์มองเพลิน มีแฟนแล้วเขาก็เมิน
          4) เธอเป็นนางพิมพ์ของใครมาก่อน  คนทั่วทั้งนครเขาก็รู้ทั่วกัน  ฉันรักเธอแน่นอนมิเคยนึกหวั่น

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 

- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  

- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       - แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
       - แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
       - แนวข้อสอบเก่าสายอำรวนการ ปี 2554

- แนวข้อสอบตำรวจสายำนวยการ (5 สิงหาคม 2555)สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


poo 2012-08-01 20:18

admin 2013-04-21 23:14
000000000


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบภาษาไทย (เตรียมสอบ พลตำรวจ 2555 วุฒิ ม.6/ปวช) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.020932 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us