เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> แนวข้อสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2012-03-03 11:10

แนวข้อสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) :
1.ความคิดเชิงวิเคราะห์
2.ความถนัดภาษาอังกฤษ
3.psychometric test

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


rtyu 2012-03-20 09:17

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน หัวหน้าธุรกิจสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย,ผู้รักษาเงินสาขาย่อย (25 – 31 ต.ค. 2556)


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: หัวหน้าธุรกิจสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย,ผู้รักษาเงินสาขาย่อย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: สาขา สกลนคร,อุดรธานี,ชัยภูมิ,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,นครราชสีมา,น่าน,หนองคาย,ยโสธร, ปราจีนบุรี,อยุธยา,พัทลุง,นวนคร,นครพนม,มุกดาหาร,นางรอง,พล,สว่างแดนดิน,บัว ใหญ่,ย่อยบิ๊กซี นวนคร
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งผู้บริหารสาขา
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคล
ตำแหน่งหัวหน้าธุรกิจสาขา หัวหน้าบริหารจัดการสาขา หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย
และผู้รักษาเงินสาขาย่อย

————————————————
ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่ สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ลำดับ
ตำแหน่งที่รับสมัคร
สาขาที่เปิดรับ
คุณสมบัติผู้สมัครบุคคลภายนอก
1
หัวหน้าธุรกิจสาขา
(เกรด 9)
-สาขาสกลนคร
-สาขาอุดรธานี
-สาขาชัยภูมิ
-สาขาสุรินทร์
-สาขาศรีสะเกษ
-สาขานครราชสีมา
- อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
- คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี
การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์  หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อในสถาบันการเงินมาแล้ว  ไม่น้อย
กว่า 7 ปี
2
หัวหน้าบริหารจัดการสาขา(เกรด 9)

 
-สาขาน่าน
-สาขาหนองคาย
-สาขาศรีสะเกษ
-สาขายโสธร
-สาขาปราจีนบุรี
-สาขาพระนครศรีอยุธยา
-สาขาพัทลุง
- อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
- คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี หรือ
สาขาอื่นที่เรียนวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชีใน
สถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
- มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงินของ
ธนาคาร
3
หัวหน้าบริหารจัดการ   สาขาย่อย (เกรด 8)
-สาขาย่อยบิ๊กซี นวนคร  
- อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
- คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี  หรือ
สาขาอื่นที่เรียนวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชีใน
สถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
-  มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงินของ
ธนาคาร
4
ผู้รักษาเงินสาขาย่อย
(เกรด 8)
-สาขาย่อยนครพนม
-สาขาย่อยมุกดาหาร
-สาขาย่อยนางรอง
-สาขาย่อยพล
-สาขาย่อยสว่างแดนดิน
-สาขาบัวใหญ่
-  อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
-  คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี
การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชี ใน
สถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
- มีความรู้ความสามารถในการจัดการเงินสดประจำวัน
หมายเหตุ สาขาที่เปิดรับสมัครดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงและรองรับสาขาที่จะมีอัตราว่างในอนาคต
เอกสารประกอบการรับสมัคร (แนบไฟล์)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
เอกสารประกอบการรับสมัคร
• หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว แนบไพล์ใบสมัคร
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครผ่าน Web Site ของธนาคาร ([url]www.ghbank.co.th[/url]) ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือทาง [url]www.ghbank.co.th[/url]
ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารของผู้สมัครครบถ้วนเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2556
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :
สมัครทางอินเตอร์เน็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 – 31 ต.ค. 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 พ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
 เว็บไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่นี่


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comomo2523 2012-03-27 13:40
โทรสอบถามไม่ได้เลยครับ ว่าจะโอนแล้วติดต่อยังไง รบกวนด้วย

decho 2013-10-22 20:29
1111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.013503 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us