เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบกรมช่างอากาศ (ทุกตำแหน่งที่ใช้สอบ) ใหม่ล่าสุด --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ นายร้อย จปร. นายสิบ ตำรวจ พยาบาล -> แนวข้อสอบกรมช่างอากาศ (ทุกตำแหน่งที่ใช้สอบ) ใหม่ล่าสุด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-12-30 07:58

แนวข้อสอบกรมช่างอากาศ (ทุกตำแหน่งที่ใช้สอบ) ใหม่ล่าสุด

1. จุดมุ่งหมายในการควบคุมน้ำหนักและสมดุลอากาศยาน

. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการบรรทุกหนักไม่ถูกต้อง . เพื่อลดระดับเสียงของอากาศยาน

. เพื่อเพิ่มพิสัยบินให้กับอากาศยาน . เพื่อเพิ่ม PAY LOAD ให้กับอากาศยาน

2. CG. ( CENTER OF GRAVITY ) หมายถึง

ก. จุดอ้างอิงในการบรรทุกสิ่งของในอากาศยาน 

ข. จุดอ้างอิงในการตรวจสอบ ALIGNMENT อากาศยาน

ค. เป็นผลของโมเมนต์ที่อ้างอิงจากน้ำหนักมูลฐาน

ง. จุดที่อากาศยานอยู่ในตำแหน่งสมดุลขณะทำการบิน

3. อากาศยานแบ่งชั้นเพื่อการควบคุมน้ำหนักและสมดุล ดังนี้

ก. อากาศยานลำเลียงและเฮลิคอปเตอร์

ข. อากาศยานขนาดเบาและอากาศยานขนาดหนัก

ค. อากาศยานลำเลียง อากาศยานรบ และเฮลิคอปเตอร์

ง. อากาศยานชั้นที่ไม่มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุกและอากาศยานชั้นที่มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุก

4. วางน้ำหนัก ๒ อัน ที่ปลายคานแต่ละด้าน นำคานไปวางบนจุดที่ฟัลคลั่มและทำให้คานนั้นได้สมดุลแสดงว่า

 . จุดฟัลคลั่มตรงกับจุดศูนย์กลางของคาน . จุดศูนย์ถ่วงของคานเปลี่ยน

 . น้ำหนักทั้งสองด้านของคานเท่ากัน . โมเมนต์ทั้งสองด้านของคานเท่ากัน

5. การแก้จุดศูนย์ถ่วงกรณีย้ายน้ำหนักไม่ได้ให้ใช้การเปลี่ยนน้ำหนักหรือการถ่วงน้ำหนัก การถ่วงน้ำหนัก

ต้องอยู่ในดุลยพินิจของ

ก. บริษัทน้ำหนักอากาศยานแต่ละแบบ

ข.  กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

ค. หน.ฝ่ายการช่างของฝูงบินแต่ละฝูงบินสามารถสั่งการได้

ง. หน.แผนกซ่อมบำรุงของแต่ละกองบินสามารถสั่งการได้

6. การควบคุมน้ำหนักและการสมดุลของอากาศยาน มีจุดประสงค์เพื่อ

 . เพื่อความปลอดภัยในการบิน 

 . ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนักไม่ถูกต้อง

 . ลดภาระกรรมเพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างอากาศยาน

 . ถูกทุกข้อ

7. อากาศยานที่มีน้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักสูงสุดที่กำหนดไว้หรือจุดศูนย์ถ่วงอยู่นอกขีดจำกัด อาจจะเป็นผลให้เกิดลักษณะการบินไม่เหมาะสม ข้อใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง

. เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น . เพิ่มแรงในการบังคับ

. เพิ่มความเร็วร่วงหล่น . เพิ่มพิสัยบิน

8. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการชั่งน้ำหนักและสมดุลของอากาศานโดยทั่ว ๆ ไป ดูได้จาก

. T.O. – 2 . T.O. – 4 

. T.O. – 5 . T.O. - 9

9. คู่มือและคำแนะนำหลักการบรรทุกน้ำหนักของอากาศยาน คือ

. T.O. – 6 . T.O. – 9 

. T.O. 00-5-1 . T.O. 00-5-2 

10. น้ำหนักของอากาศยานที่แผนแบบออกมาทั้งเครื่อง ซึ่งใช้เฉพาะการแผนแบบเท่านั้นคือ

 . BASIC WEIGHT . WEIGHT EMPTY

 . GROSS WEIGHT . OPERATING WEIGHT

11. อุปกรณ์ยังชีพ, ออกซิเจน, น้ำหนักถ่วง และเชื้อเพลิง-หล่อลื่น ที่ขังอยู่ในท่อทาง ถือวาเป็นน้ำหนักประเภทใด

 . BASIC WEIGHT . GROSS WEIGHT

 . NET WEIGHT . WEIGHT EMPTY

12. ข้อใดเห็นว่าถูกต้องที่สุด

  . การคำนวณหาจุดสมดุลของอากาศยาน ส่วนมากจะใช้ FUSELAGE STATIONS อ้างอิง

  . จุดศูนย์ถ่วงของอากาศยานไม่จำเป็นต้องอยูเฉพาะจุดหนึ่งจุดใดเสมอไป

  . อากาศยานบางแบบมีระยะจำกัดที่ไม่ยอมให้จุดศูนย์ถ่วงเปลี่ยนที่ได้

  . เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือติดตั้งเพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องชั่งดุลอากาศยานใหม่

13. เพื่อการควบคุมน้ำหนักและการสมดุลของอากาศยานจึงแบ่งอากาศยานออกเป็น CLASS 1 และ CLASS 2 

อยากทราบว่า อากาศยานแบบใดที่จัดอยู่ในประเภท CLASS 1

 . F – 5 . A- 37 . T – 37 . UH - 1

14. ข้อใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง

ก. เคลื่อนย้ายน้ำหนักไปข้างหน้าจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

ข. เคลื่อนย้ายน้ำหนักไปข้างหลังจะทำให้จุศูนย์ถ่วงเคลื่อนที่ไปข้างหลัง

ค. น้ำหนักเพียงเล็กน้อยเคลื่อนตัวระยะไกล ๆ จะเป็นผลเหมือนกับน้ำหนักมากเคลื่อนตัวไประยะใกล้

 .  เพิ่มน้ำหนักบรรทุกตรงจุดศูนย์ถ่วงไม่ทำให้น้ำหนักการบรรทุกเปลี่ยนไป

15. อากาศยานจำเป็นต้องรับการชั่งน้ำหนักตามวาระดังนี้

  . เมื่อได้รับการซ่อมใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว . นักบินรายงานเกี่ยวกับลักษณะการบินไม่เหมาะสม

  . ตาม T.O. – 5 เท่านั้น . ถูกทุกข้อ

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมช่างอากาศ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- เลือกตำแหน่งที่สมัครสอบ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2011-12-30 08:00
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 23 อัตรา (14-25 ม.ค.56)

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ด้วย กรมช่างอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒๓ อัตรา

     การรับสมัคร
      ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างอากาศ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ โทร.๐-๒๑๕๕-๖๑๖๔ , ๐-๒๑๕๕-๖๑๖๐

      คุณสมบัติและการรับสมัคร
      ผนวก ก - ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
      ผนวก ข - ลักษณะงาน และความรับผิดชอบของตำแหน่ง
      รายละเอียดคุณวุฒิในการจ้างพนักงานราชการ
      การกำหนดและการประเมินสมรรถนะadmin 2011-12-30 08:01
1. ประทศไทยมีการปฏิรูปการปกครอง เมื่อวันที่  19  กันยายน  2549
2. การปฏิรูปการปกครอง ยึดอำนาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองฯ คือ  พลเอกสนธิ  บุญยรัตกลิน
4. การปฏิรูปการปกครองได้ยุบศาลรัฐธรรมนูญ
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นฉบับที่ 17  มีทั้งหมด  39 มาตรา ให้ไว้ ณ วันที่      
      1 ตุลาคม 2549 เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน
6. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิก จำนวนไม่เกิน 250 คน  อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี  แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ฯ  
     โดยทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร   วุฒิสภา และรัฐสภา
7. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้
    สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียพ้นจากสมาชิกภาพ โดยมติที่ประชุม 2 ใน 3
8. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน เข้าชื่อเสนอญัตติอภิปรายซักถามคณะรัฐมนตรีได้
    แต่จะลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจไม่ได้
9. ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) คณะองคมนตรี  ประกอบด้วยประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน
       ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี  ประธานองคมนตรี
       เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี    การพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
10. คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีก จำนวนไม่เกิน 35 คน
11. การแต่งตั้งและการให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ประธาน คมช.เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
12. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง ภายใน
      เวลา  2 ปี ก่อนวันได้รับการคัดเลือก และต้องไม่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติในขณะเดียวกัน
13. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ  แต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
14. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ มีสิทธิเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้คนละไม่เกิน 3 รายชื่อ และให้ผู้ได้คะแนนเสียงสุงสุด  
      เรียงลำดับจนครบ 200 คน และเสนอ คมช.คัดเลือกให้เหลือ 100 คน นำทูลเกล้าแต่งตั้ง
15.  ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ได้แก่  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  
    รองประธาน   สสร.  คนที่  1  ได้แก่  นายเสรี      สุวรรณภานนท์
    รองประธาน   สสร.  คนที่  2  ได้แก่  นายเดโช    สวนานนท์
16. ในการร่างรัฐธรรมนูญ  ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง จำนวน 25 คน จาก
      ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญตามมติสภา  และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภา
      ร่างรัฐธรรมนูญตามมติสภา  และผู้ทรงคุณวุฒิตามลักษณะดังกล่าว ตามคำแนะนำของ คมช. อีก  10 คน  รวม  35  คน  
17. ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คือ นายประสงค์  สุ่มศิริ

-2-
18. การสรรหาสภาร่างรัฐธรรมนูญ  เริ่มโดย
      18.1 การสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติในแต่ละจังหวัด รวม 3  ประเภท  6  กลุ่ม ได้แก่  (จำนวน  2,000  คน)
              18.1.1 ประเภทผู้แทนภาคเศรษฐกิจ-สังคม   รวม  4  กลุ่ม
                            1) ผู้แทนองค์กรด้านการเกษตร        2) ผู้แทนองค์กรด้านการอุตสาหกรรม
                             3) ผู้แทนองค์กรด้านการบริการ        4) ผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิจดทะเบียน
             18.1.2  ประเภทผู้แทนภาครัฐ  ได้แก่  กลุ่มกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน
             18.1.3  ประเภทผู้แทนภาคการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
      18.2 การสรรหาสมาชิกแห่งชาติ  โดยผู้แทน ให้เหลือ  200   คน
      18.3 เสนอ คมช.  พิจารณาแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  100  คน
19. สภาร่างรัฐธรรมนูญ  ต้องจัดทำและพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
20.สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับจากคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
21.ร่างรัฐธรรมนูญต้องผ่านประชามติของประชาชน ไม่เร็วกว่า 15 วันและไม่ช้ากว่า 30 วัน นับแต่วันเผยแพร่
22.หากสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือประชาชนเสียงข้างมากไม่เห็นชอบ ให้ คมช.ร่วมกับคณะรัฐมนตรี พิจารณารัฐธรรมนูญฯ
      ฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แล้วนำทูลเกล้าประกาศใช้
23.บรรดากฎหมายใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ให้เป็นอำนาจของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน
24.คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นรองประธาน
     ผู้พิพากษาในศาลฎีกา จำนวน 5 คน เป็นตุลาการ
25.คมช. ย่อมาจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีพลเอกสนธิ  บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะ
26.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย    1) ประพันธ์      2) สุเมธ      3) อภิชาต     4) สมชัย       5) สดศรี
     โดยมีนายอภิชาต   สุขัคคานนท์  เป็นประธาน  กกต.
27. คมช. แต่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ภายใต้การนำของ  พลเอกสุรยุทธ์   จุลานนท์
28.รัฐบาลประกาศวาระแห่งชาติ  2  เรื่อง คือ
    1)  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
    2)  การตรวจสอบทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
29. นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายที่เป็นภารกิจสำคัญให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ  4  เรื่อง  ดังนี้
    1)  ประชาธิปไตย        2)  เศรษฐกิจพอเพียง         3)  อยู่ดีมีสุข       4)  สมานฉันท์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
30. ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของจังหวัด  5  เรื่อง
      1)  เศรษฐกิจพอเพียง        2)  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น       3)  การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
      4)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        5)  การบริการประชาชน
31. รัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ฯ  นายกรัฐมนตรี คนที่  24   มีทั้งหมด  27  คน  รวม นายกฯ  28  คน
32. รัฐบาลชุดนี้ ยึดแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบาย

- 3 -

33. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  แห่งที่ 2  ได้แก่  สะพานเชื่อมมุกดาหาร-สวรรค์ณเขต  เปิดสะพานวันที่  20  ธันวาคม 2549
       ถนนหมายเลข 9
34. กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 15  จัดที่ประเทศกาต้า  ใช้ชื่อ  DOHA 2006  เกมส์
35. เอเชียนเกมส์ครั้งที่  16  จัดที่เมืองกวางเจา  ประเทศจีน ปี 2010
36. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  มีนายมีชัย  ฤชุพันธ์  เป็นประธาน
37. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  คือ  นายอารีย์   วงษ์อาริยะ
38. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  คือ  นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
39. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  คือ นายพงศ์โพยม  วาสุภูติ
40. กระทรวงมหาดไทย แบ่งกลุ่มภารกิจงานให้รองปลัดกระทรวงรับผิดชอบ ดังนี้
          1.กลุ่มภารกิจบริหาร   2. กลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคง 3.กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง
          4.กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
          5.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
41. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) คือ นายพระนาย สุวรรณรัฐ
42. รัฐบาลกำหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษได้แก่ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา
43. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  คือ
      นายสมชาย   ชุ่มรัตน์
44. ประเทศไทย  เกิดภัยน้ำท่วมทั้งสิ้น  47  จังหวัด
45. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ใช้ระหว่าง พ.ศ.2550-2554  (ครม.เห็นชอบเมื่อวันอังคารที่ 15 ส.ค.49)
46. วิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีสาระ  ดังนี้
       มุ่งพัฒนาสู่  “ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้  รู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชน
       เข้มแข็ง   สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจมีคุณภาพและเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2013-01-15 11:59
0000000000


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบกรมช่างอากาศ (ทุกตำแหน่งที่ใช้สอบ) ใหม่ล่าสุด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.038530 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us