เวอร์ชันเต็ม: [-- สอบเข้าตํารวจ 2555  ที่ใช้วุฒิ ม.6  แน่นอน --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบตำรวจ 2558 -> สอบเข้าตํารวจ 2555  ที่ใช้วุฒิ ม.6  แน่นอน [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-12-10 12:48

สอบเข้าตํารวจ 2555  ที่ใช้วุฒิ ม.6  แน่นอน

   รับสมัคร   10-26 เม.ย. 55 
 
สอบข้อเขียน   10 มิ.ย. 55
 
 
ประกาศผลสอบข้อเขียน   25 มิ.ย. 55
 
 
สอบพลศึกษา,ตรวจโรค,สัมภาษณ์    2-10 ก.ค. 55
 
 
ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย    13 ก.ย. 55
 
 
เข้ารับการฝึกอบรม    25 ก.ย.55 
ประกาศ รับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอน ปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555 รวม 10,000 อัตรา <รับออนไลน์>(10 เม.ย.-3 พ.ค.55)

การ รับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอน ปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555

(กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม )

การ รับสมัครคัดเลือก เเละการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจหรือชั้นประทวน พ.ศ. 2555

การ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอน ปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555


(กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

การ รับสมัครคัดเลือก เเละการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจหรือชั้นประทวน พ.ศ. 2555

 

ในการรับสมัครสอบตำรวจวุฒิ ม.6 ปวช. แบ่งกลุ่มที่เปิดรับสมัครเป็นสองกลุ่มดังนี้

1. การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555 
(กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม)

หน่วยรับสมัครสอบในส่วนของสายงานป้องกันและปราบปราม มีดังนี้
บช.ศ., บช.น., ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ศชต. และ บช.ตชด.

คุณสมบัติผู้สมัครสอบสายงานป้องกันและปราบปราม

1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย สถานภาพโสด

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร

3. สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

4. สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า  โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิภายในวันปิดรับสมัคร

และลักษณะต้องห้ามฯสามารถอ่านรายละเอียดได้จากประกาศรับสมัคร
 

2. การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

หน่วยรับสมัครสอบในส่วนของงานอำนวยการและสนับสนุน มีดังนี้ บช.ศ. และ สตม.

คุณสมบัติผู้สมัครสาย อำนวยการและสนับสนุน

1. บุคคลภายนอกเพศชาย/หญิง

2. อายุ 18 - 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก ไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิงต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

4. สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า  โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิภายในวันปิดรับสมัคร

และลักษณะต้องห้ามฯสามารถอ่านรายละเอียดได้จากประกาศรับสมัคร
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ

- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ

- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 250 ข้อ

- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      - แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
      - แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
      - แนวข้อสอบเก่าสายอำรวนการ ปี 2554

 

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ

- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 250 ข้อ

- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 200 ข้อ

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


admin 2011-12-10 12:49
สรุปรายงานการประชุม ที่ สกพ.เสนอ ก.ต.ช.เพื่อพิจารณายกเลิกการดำเนินการรับบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ส.ต.ต.และให้ ตร.รับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเช่นเดิม ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า 1.จะมีการกลับมารับตำรวจชั้นประทวนวุฒิ ม.6 , ปวช. เป็นที่แน่นอนแล้ว เพราะ พล.ต.อ.ปทีป ท่านได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดย สกพ.ให้เหตุผลไว้ 7 ประการ 1.1 บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีซึ่งมีผลการเรียนดีหรือสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ จะไม่มาสมัครสอบเนื่องจาก ตร.รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จึงขาดแรงจูงใจในการสมัครสอบแข่งขัน 1.2 ผู้ที่สมัครสอบส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีอายุมากและสำเร็จการศึกษามาแล้วหลายปี ซึ่งไม่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปราม 1.3 ในการสอบแข่งขันแต่ละครั้ง ได้จำนวนผู้ผ่านการสอบน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ เนื่องจากผู้ที่มาสอบส่วนใหญ่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ต้องการ 1.4 หากเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่รับวุฒิ ป.ตรี เช่นกัน เช่นกรมการปกครอง หน่วยงานเหล่านี้จะได้คนคุณภาพเข้าไป เนื่องจากรับเข้าไปเพื่อเป็นปลัดอำเภอ คนเก่งๆจึงให้ความสนใจ ซึ่งแตกต่างจากตำรวจที่รับเข้าไปเป็นชั้นประทวน 1.5 การรับ วุฒิ ป.ตรีมาเป็นชั้นประทวนอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในอนาคต เช่นเมื่อ ตร.ต้องการรับพนักงานสอบสวนซึ่งต้องใช้วุฒิ ป.ตรีทางนิติศาสตร์ จะทำได้ยากขึ้น เนื่องจากของเดิมรับมาเป็นชั้นประทวนซึ่งนำไปเป็นพนักงานสอบสวนไม่ได้ 1.6 ตำรวจ ป.ตรีขาดความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากจบ ป.ตรี แต่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในชั้นประทวน 1.7 ผบ.หมู่บางหน้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนจบ ป.ตรี ก็ทำหน้าที่ได้ สรุปก็คือใช้คนไม่เต็มความรู้ความสามารถ ด้วยเหตุและผลดังกล่าว สกพ.จึงได้ทำเรื่องเพื่อขอให้กลับมารับวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.และให้ปลดล็อคให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทั้งสามรุ่นที่ดำเนินการรับเข้าเป็นชั้นประทวนไปแล้ว จำนวน 9030 ราย ให้สามารถมีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้โดยไม่ต้องติดเงื่อนไข 4 ปี โดยให้ดำเนินการพร้อมกันกับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีวุฒิปริญญาตรีรุ่นอื่นๆ และให้จัดสรรอัตราว่างที่มีอยู่มาดำเนินการ สรุปก็คือ 1.การเยียวยาตำรวจ ป.ตรีทั้ง 3 รุ่น ทำโดยการปลดล็อค 2.การสอบชั้นประทวน ให้กลับไปรับ ม.6 หรือ ปวช. ...ส่วนการสอบของกลุ่ม ป.ตรี เป็นประทวน หรือ เป็นสัญญาบัตร เขาไม่ได้พูดถึง แต่ถ้าจะให้พูดแบบไม่เกรงใจใคร ป.ตรี เป็นชั้นประทวนน่าจะถูกยกเลิกไป ส่วน ป.ตรี เป็นสัญญาบัตร แหล่งข่าวบอกว่า อาจจะมีในอนาคต แต่คงต้องรอดูว่าเขาจะมีอะไรคืบหน้าไหม คงต้องรอดูหลังการแต่งตั้งนายพล ..แต่มีแน่นอน จะช้าหรือเร็วแค่นั้น
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


chetter 2011-12-24 01:58
ชัวร์ไหมครับ เนื่องจากตัวผมก็เพิ่งสอบเป็นสัญญาบัตรได้ ก็อยากให้ลูกเดินตามรอยครับ

979 2012-01-05 12:48
เมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครสอบชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร

979 2012-01-05 12:49
ใครทราบบ้างช่วยบอกหน่อย

filmbadboy 2012-03-01 02:35
แล้วอายุ19-20 ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร สมัครได้ป่าวครับ !!

jame2532 2012-03-05 13:47
เป็ย วุฒิ กศน. เทียบเท่าได้ไหม ครับ ตอบกลับทีครับ

jame2532 2012-03-05 13:49
วุฒิ กศน. เทียบเท่า ม.6 หรือ ปวช. ได้ไหมครับ ช่วยตอบทีครับ อยากรู้ มากๆ

weerapart 2012-03-22 11:25
การสมัครสอบตำรวจ   อายุนับปีเกิด  หรือ  นับเดือนเกิด  ครับ
ผมเกิด 28  จะสมัครได้มั้ย  ครับ
.....อยากรู้มากๆๆ


เวอร์ชันเต็ม: [-- สอบเข้าตํารวจ 2555  ที่ใช้วุฒิ ม.6  แน่นอน --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.016580 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us