เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ นายร้อย จปร. นายสิบ ตำรวจ พยาบาล -> ข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-12-07 10:11

ข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ

1.องค์ประกอบที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย
1 .เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิค บุคคลากร
.เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร! Y3 C) y( l# C* f- f  v
3 .เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
4 .เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุคคลากร
อธิบายคำตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ IT มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ ; _  ?, A2 t/ \! ~. K% z5 E
1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


1.คำใดที่ใช้ไม้ทัณฑฆาต ผิด
: ~: W8 a# h  T" t1. สมณสาส์น 2.สถานสงเคราะห์ 3.ดึกดำบรรพ์ 4.ปรากฏการณ์
8 ~3 J$ {- a  j, i8 ^" mตอบข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ สมณสาสน์ คำนี้เป็นคำราชาศัพท์ สมณสาสน์ (-สาด) น.จดหมายของสมเด็จพระสังฆราช ถ้าเป็นจดหมยของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเรียกว่า พระสนณสาสน์ ใช้ไม้ทัณฑฆาตกำกับบนตัว น
8 X# w7 N. e) d2.คำใดเขียนผิด$ Y) _9 L+ p7 M/ q/ i
1.ระแนง 2.ทะแยง 3.สะอาด 4.ละเมิด
( j& w+ v% G0 k* k/ Q: p8 X% m' mตอบข้อ 2 คำอธิบาย ข้อที่ 2 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ทแยง (ทะ-แยง) แปลว่า เฉียง เฉลียง เช่น ทแยงมุม แปลว่า เฉียงจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่ง
2 [$ s. P) b( t# [$ ^/ G  c% i9 _" ^3.คำใดใช้ “ไ”
! u$ M$ J# n! [) D5 f0 b) C1.ร้องไห้ 2.จุดไต้ 3.ไส่ความ 4.ด้ายไจ
# o2 |7 T1 f/ Tตอบข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ใส่ความ คำว่า ใส่ (ก.) แปลว่า สวม บรรจุ บรรทุกใส่ความ (ก.) หมายถึง พูดหาเหตุร้าย กล่าวหาเรื่องร้ายให้กับผู้อื่นได้รับความเสียหาย 4 I/ g" G, s! U. V4 T# F5 Z' R
4.คำใดเขียนผิด1.สำอาด ผาสุก 2.จำนง เลือกสรร 3.รำพัน ไข่มุก 4.สิงห์โต ปราณี
7 K6 ?" D6 i6 cตอบข้อ 4 คำอธิบาย ข้อที่ 4 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ สิงโต หมายถึง สัตว์สี่เท้าที่ดุร้าย ตัวผู้มีขนสร้ยที่คอ นิยมว่าเป็นใหญ่ในหมู่สัตว์ทั้งหลาย ส่วนคำว่า ปราณี ถูกต้องแล้ว  a& U" {7 J1 D1 q/ j
คำชี้แจง : เลือกคำที่สะกดผิดข้อละ 1 คำ
8 \3 I# r7 w9 G0 ?. T5. 1.ย่อมเยาว์ 2.นงเยาว์ 3.เยาวเรศ 4 .เยาว์วัย
/ m+ j! g* f# u0 yตอบข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ย่อมเยา แปลว่า เบา พอสมควร
# Y7 `$ `4 E" J) V9 E" J6. 1.ภูษิต 2.ภูธร 3.ภูบาล 4.ภูวนัย
' c9 a0 k  f# a; @6 W) T& Q* d- Vตอบข้อ 4 คำอธิบาย ข้อที่ 4 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ภูวไนย แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน
$ U6 ]7 J2 n. `, C. o7. 1.ลำใย 2.ชักใย 3.สายใย 4.ห่วงใย
7 r. f" n$ w  n1 p% a5 v3 yตอบข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ลำไย เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง. [2 q8 b2 k4 g
8. 1.ตฤณมัย 2.อัธยาศัย 3.ปรมาภิชัย 4.สาธารณภัย# T1 @8 n3 _3 f" @1 F  i/ d( h
ตอบข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ปรมาภิไธย (ปะระ-) หมายถึง ชื่อ ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0 ^% j( M5 e( g2 v' p* W9.คำใดมีความหายแตกต่างกับคำอื่น- s3 @- i3 ~' S
1.อืดอาด 2.ยืดยาด 3.ยืดเยื้อ 4.เยิ่นเย้อ+ X/ x2 h; k9 ~7 q  p5 N0 G# ?
ตอบข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ถูก แปลว่า ยาวนาน อีก 3 คำที่เหลือมีความหมายตรงกับคำว่า ยืดยาด- {  ~' O, f/ `  e/ b
10.คำใดบ่งถึงลักษณะ “วังเวง” % ]2 T) R- z2 T! w' s/ Q: q
1.กังวาน 2.เงียบเชียบ 3.เปลี่ยวใจ 4.เสียงแว่ว
! s' w! ^3 R5 ^9 g. Kตอบข้อ 2 คำอธิบาย ข้อที่ 2 ถูก แปลว่า ความเงียบเชียบทำให้เกิดความวังเวง

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comเวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.014395 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us