เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> เรียนภาษาต่างประเทศ -> จำหน่ายสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-24 17:20

จำหน่ายสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ


เริ่มต้นฝึกพูดอังกฤษ 365 วัน
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

การทักทาย (Greetings)
การแนะนำ(Introductions)
การกล่าวคำลา (Saying goodbye)
การบอกลักษณะของคน (Describing people)
การบอกลักษณะสิ่งของ (Describing things)
การบอกลักษณะของบ้าน (Describing houses)
การบอกถึงความสามารถ (Describing abilities)
สัมภาษณ์งาน (Job interview)
การเชิญ/การรับคำเชิญ/การปฏิเสธ (Inviting / Accepting / Refusing
การซื้อของ (Shopping)
การขอโทษ (Apologizing)
การเปรียบเทียบ (Comparing)
การถามทาง (Asking for directions)
การถามและการให้ข้อมูล (Asking for and giving information)
การวางแผน (Marking plans)
การขอร้อง / การอนุญาต / การปฏิเสธ (Requesting / Granting / Declining)
การกล่าวและการได้รับคำขอบคุณ (Giving and receiving thanks)
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (Giving advice and suggestions)
การกล่าวและการรับคำชมเชย (Giving and receiving compliments)
การคุยเกี่ยวกับเวลา (Talking  time)ฝึกฟุดฟิดอังกฤษของมือใหม่
• Greetings - การทักทาย
• Leave Taking - การบอกลา
• Introducing Oneself and Others - การแนะนำตัวเองและผู้อื่น
• Inquiring  Health - การถามเกี่ยวกับสุขภาพ
• Making an Appointment - การนัดหมาย
• Making a Request - การขอร้อง
• Interrupting - การขัดจังหวะ
• Asking for Information - การถามข้อมูล
• Asking for Clarification - การถามเพื่อขอคำอธิบาย
• Asking for Directions - การถามเส้นทาง
• Prohibition and Obligation - ข้อห้ามและข้อบังคับ
• Persuasion and Giving Advice - การชักชวนและการให้คำแนะนำ  

monwipa 2011-01-27 13:02

pattosung 2011-12-16 00:12


เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.012510 second(s),query:3 Gzip enabled

You can contact us