เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายโปรแกรมคลังข้อสอบ ระดับประถมปีที่ 1-6 ใหม่ล่าสุด --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน VCD CAI -> จำหน่ายโปรแกรมคลังข้อสอบ ระดับประถมปีที่ 1-6 ใหม่ล่าสุด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-10-04 10:43

จำหน่ายโปรแกรมคลังข้อสอบ ระดับประถมปีที่ 1-6 ใหม่ล่าสุด

โปรแกรมคลังข้อสอบ ระดับประถมปีที่ 1-6
- ประกอบไปด้วยข้อสอบจำนวนมากกว่า 10,000 ข้อในแต่ละ กลุ่มสาระวิชา
- มีข้อสอบในทุก 8 กลุ่มสาระวิชา
- มีเฉลยและสามารถพิมพ์ข้อสอบออกมาได้
- สามารถที่จะสร้างข้อสอบได้ด้วยตนเอง
- มีรูปแบบข้อสอบให้เลือกสร้าง หลากหลาย
- สามารถเลือกข้อสอบที่จะทำ หรือ ออกข้อสอบได้ไม่จำกัด
- เหมาะสำหรับอาจารย์ และ ผู้เรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ
- โปรแกรมบรรจุอยู่ใน USB flash drive  หริอ CD-ROM

ราคาชุดละ 6,000 บาท
สั่ง 10 ชุดไป  ลด 50 %
เป็น CAI แบบ INTERACTIVE FULLOPTION SOFTWARE 
สั่งซื้อที่ร้าน ไดมอนคลับ ตั้งอยู่เลขที่  3/51   ต.ศิลา ถ. มิตรภาพ    อ. เมือง    จ. ขอนแก่น  
  โทร   085-0127724 สอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ decho.by@hotmail.com
รายละเอียดและตัวอย่างที่  http://www.tutor-home.net
 รายกาสินค้า ดาวน์โหลดใบเสนอราคาที่นี่


Spec โปรแกรมคลังข้อสอบและออกการบ้านตามเทคนิค  Backward  Design

1.     มีคลังข้อสอบแบบเทคนิค Backward Design ไม่ต่ำกว่า 10,000 ข้อ ทุกวิชาใน 8 กลุ่มสาระ

2.     สามารถใส่ข้อสอบหรือการบ้านที่ถูกสร้างใหม่เพิ่มเข้าไปในคลังข้อสอบ ทั้งแบบ ปรนัย (ตัวเลือก), อัตนัย(เติมคำ), ถูก-ผิด, จับคู่, อักษรไขว้ (crossword) เป็นต้น  ได้โดยไม่จำกัดจำนวน

3.     ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ สามารถพิมพ์เนื้อหาข้อสอบ เพื่อนำมาทดสอบนักเรียนได้โดยไม่จำกัดจำนวน 

4.     สามารถทำหรือประเมินในข้อสอบเก่าและข้อสอบใหม่หรือการบ้านได้อย่างชัดเจน

5.     ครูสามารถ update ข้อสอบขึ้นมาใหม่หรือการบ้านได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ

6.     สามารถพิมพ์ข้อสอบออกมา เพื่อนำมาทดสอบนักเรียนได้โดยไม่จำกัดจำนวน 

โปรแกรมคลังข้อสอบหรือสร้างการบ้านแบบใหม่นี้เหมาะกับอาจารย์หรือครูผู้สอนและนักเรียนเพราะจะช่วยเบาแรงอาจารย์ในการออกข้อสอบหรือการทำการบ้านของนักเรียนได้อย่างมาก  

สำหรับโปรแกรมคลังข้อสอบจะเหมาะสมกับอาจารย์และนักเรียนในการทดสอบก่อนสอบจริงอย่างละเอียดเพราะเป็นโปรแกรมคลังข้อสอบแบบใหม่(Backward design) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา และเราเป็นบริษัทแรกของประเทศที่มีโปรแกรมคลังข้อสอบประเภทนี้มาใช้ก่อน


เวอร์ชันเต็ม: [-- จำหน่ายโปรแกรมคลังข้อสอบ ระดับประถมปีที่ 1-6 ใหม่ล่าสุด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.007857 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us