เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ธกส ตำแหน่งบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> แนวข้อสอบ ธกส ตำแหน่งบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-09-24 19:13

แนวข้อสอบ ธกส ตำแหน่งบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)

1.แม้ว่าการรับโทรศัพท์จะเป็น
การสื่อสารที่ไม่เห็นหน้ากันสำหรับงานโอเปอเรเตอร์นั้นในการรับโทรศัพท์ เราต้องทำอย่างไรให้กับคู่สนทนาของเราให้มากที่สุด

                ก. การพูดจาไพเราะ                                           ข.
สร้างความประทับใจ

                ค. ไม่พูดเสียงดังเกินไป                                     ง.
รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย

2.
ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการรับโทรศัพท์

ก. ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็น
ปากกา กระดาษ

ข.  
ควรแจ้งให้ปลายสายทราบถึง ชื่อองค์กร ตำแหน่งหน้าที่ และชื่อของเรา

ค. น้ำเสียงที่ใช้ในการสนทนา
ถ้ามีเวลาน้อยก็ควรพูดให้เร็วขึ้น

ง. การรับโทรศัพท์ เราควรรับฟังด้วยความตั้งใจ

3.
เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลง เราควรทำอย่างไรกับคู่สนทนา

ก. รอให้ปลายสายเป็นผู้วางสายจบก่อน

ข. เมื่อสนทนาจบก็รีบวางสายก่อนเพราะอีกสายจะรอนาน

ค. วางโทรศัพท์อย่างแรงเมื่อสนทนาจบ

ง. กล่าวคำขอบคุณ ก่อนวางสายก่อน

4. ควรรักษาความประทับใจในการรับโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อไร

                ก.  ตั้งแต่วินาทีแรกของการพูดคุย

ข.  ตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งวินาทีกลางๆของการพูดคุย

ค. ตั้งแต่วินาทีสุดท้ายของการพูดคุย

ง. ตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของการพูดคุย

5.ข้อใดคือการรับโทรศัพท์ของตัวผู้ใช้โทรศัพท์

ก. มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา

ข. ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ 

ค. บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย 

ง. ไม่มีคำตอบ

6. หากต้องวางหูโทรศัพท์รอเพื่อหยุดไปดำเนินการใดๆ
ให้วางหูโทรศัพท์อย่างไร

                ก. วางคว่ำลง                                                        ข.
วางหงายขึ้น

                ค. วางข้างๆ มือ                                                   ง.
วางคว่ำหรือหงายก็ได้

7. ข้อใดคือ การเลือกผู้ทำหน้าที่รับโทรศัพท์

ก. มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา

ข. ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ 

ค. บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย

ง. ไม่มีคำตอบ

ตอบ ข้อ ก. มีความกระตือ รือร้น
พอใจกับงานเจรจา

8. ข้อใดคือ ขั้นตอนการรับโทรศัพท์

ก. มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา

ข. ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ 

ค. บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย

ง. ไม่มีคำตอบ

9. ตั้งใจฟังอย่างสนใจหากผู้
ที่โทรฯมามีข้อมูลมากต้องจดบันทึกช่วย
 เป็นเทคนิคใดของการรับโทรศัพท์

                ก.  ขั้นตอนรับโทรศัพท์                                                     ข.
การเลือกผู้มีหน้าที่รับโทรศัพท์

                ค.  ตัวผู้ใช้โทรศัพท์                                                            ง.
การตอบรับโทรศัพท์

10. มีเทคนิคในการเจรจาต่อรอง สามารถอธิบายด้วยความสุภาพนุ่มนวลเป็นเทคนิคใดของการรับโทรศัพท์

                ก.  ขั้นตอนรับโทรศัพท์                                                     ข.
การเลือกผู้มีหน้าที่รับโทรศัพท์

                ค.  ตัวผู้ใช้โทรศัพท์                                                            ง.
การตอบรับโทรศัพท์

11. ควรเริ่มสนทนาด้วยเสียงนุ่มนวลควรกล่าวคำว่าอะไร

                ก. ฮัลโล                                                                                ข.
ไฮ  ดิฉันชื่อ....

                ค. สวัสดีค่ะ(ครับ) ง.
ไม่ทราบใครโทรมาค่ะ(ครับ)
  

12.กรณีสอบถามชื่อผู้ที่โทรศัพท์มา  ควรกล่าวคำว่าอย่างไร

                ก. ขอโทษค่ะ 
ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ

ข. สวัสดีค่ะ  ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด)
สายกับใครค่ะ/ครับ

ค. ขอโทษค่ะ  กำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ

ง. “ 
ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ

13.
หลังจากทักทายแล้ว ควรกล่าวคำว่าอย่างไรต่อ

                ก. สวัสดีค่ะ  มนตรีรับสายค่ะ                     ข. สวัสดีค่ะ  หน่วยสินเชื่อ มนตรีรับสายค่ะ

                ค.
มรตรีรับสายค่ะ
                                         ง.
ธกส. มนตรีรับสายค่ะ

14. เมื่อ
ตนเองไม่รู้จักผู้ที่โทรศัพท์มา
   ควรถามว่า

                ก. ต้องการพูดสายกับใคร(ค่ะ/”      ข. คุณต้องการสอบถามกับใคร
(ค่ะ
/ครับ)

                ค. คุณต้องการอะไร
(ค่ะ/ครับ)      ง.
คุณต้องการสอบถาม/ต้องการพูดสายกับใคร(ค่ะ/ครับ)

15.
เมื่อจบ การสนทนาควรกล่าวด้วยคำว่าอะไร

                ก.  สวัสดีค่ะ(ครับ)                                               ข. ขอบคุณค่ะ (ครับ)

                ค. ลาก่อนค่ะ (ครับ)                                           ง.
ขอบคุณที่ใช้บริการ
 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.Call Center ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.
- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.
แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
- แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี
- แนวข้อสอบตำแหน่ง Call Center ธ.ก.ส.
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- การสอบสัมภาษณ์

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com 


admin 2011-09-24 19:14

1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น
เมื่อใด. พ.ศ. 2473                  . พ.ศ. 2499. พ.ศ. 2502                  . พ.ศ. 2509ตอบ     . พ.ศ.
2509
 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น2.
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์
จัดตั้งขึ้นเมื่อใด ก. พุทธศักราช 2475          . พุทธศักราช 2490   ค. พุทธศักราช 2502         . พุทธศักราช
2486ตอบ     พุทธศักราช 24863. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  . กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงการคลัง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบ     คกระทรวงการคลัง4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใครบุญทรง เตริยาภิรมย์                    . ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาลกิตติรัตน์ ณ ระนอง                     จุติ ไกรฤกษ์ตอบ   
 ค
กิตติรัตน์ ณ ระนอง  เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 ตุลาคม พ.ศ. 25555. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คนปัจจุบัน คือใคร. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง                 . ศักดิ์ชัย
ศรีบุญซื่อ. ธีระ วงศ์สมุทร                         ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐตอบ   
 ก
. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง 6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส.
คนปัจจุบัน คือใคร

 

.
นายเอ็นนู
ซื่อสุวรรณ
                    . นางพูนสุข มุสิกลัด

 

.
นายสมชัย
อ่ำพันธ์
                     
. นายลักษณ์ วจนานวัชตอบ   
 ง
. นายลักษณ์ วจนานวัช7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า. . Bank for Agriculture            . Bank for Agricultural Cooperatives. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives . Bank Authority Meteorological ตอบ   
 ค
. Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                     . สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                       
 ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพตอบ   
 ข
. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ
ธนาคาร ธ .ก.ส.. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
มีการจัดการที่ทันสมัย
                   . ยึดมั่นในหลักการบริหารงานสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ. ถูกทุกข้อ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comadmin 2011-10-01 23:02
1.  การขายสินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย  ตรงกับความหมายในข้อใด
        ก.    การค้าปลีก
        ข.    การค้าส่ง
        ค.    การค้าเบ็ดเตล็ด
        ง.    การค้าหาบเร่
        ตอบ   ก
2.    กิจการขายขายหรือกระจายสินค้าไปยังบุคคล  องค์กร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปขายต่อ  ตรงกับความหมายข้อใด
        ก.    การค้าปลีก
        ข.    การบริจาค
        ค.    การค้าส่ง
        ง.    การส่งมอบ  การบริการ
        ตอบ   ค
3.    ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  แต่ต้องปรับธุรกิจให้เข้ากับปัจจัยภายนอกเหล่านี้  คือข้อใด
        ก.    สินค้า
        ข.    การจัดรายการส่งเสริมการขาย
        ค.    วัตถุประสงค์ของกิจการ
        ง.    คู่แข่งขัน
        ตอบ    ง

4.    การประกอบธุรกิจต้องใช้ทุนในการจัดตั้ง  และดำเนินงาน  ผู้ประกอบการสามารถหาทุนได้จากแหล่งใดบ้าง
        ก.    เงินจากการบริจาคการกุศล
        ข.    เงินทุนจากส่วนของเจ้าของ
        ค.    เงินทุนจากการก่อหนี้
        ง.    ถูกทั้งข้อ  ข  และข้อ  ค
ตอบ     ง
5.    การตรวจสอบเอกสาร  การสั่งซื้อ  วิเคราะห์ต้นทุน  จัดทำสัญญาซื้อขายจากแหล่งผลิตเตรียมการขนส่ง  การติดตามการนำส่ง  การตรวจรับสินค้า  การดูข้อมูลใบเสร็จรับเงิน  เป็นการทำหน้าที่จองข้อใด
        ก.    การวิจัยค้นคว้าข้อมูล
        ข.    งานจัดซื้อ
        ค.    ตรวจสอบสินค้าคงคลัง
        ง.    เก็บรวบรวมข้อมูล
        ตอบ    ข
6.    การมีความซื้อสัตว์ต่อตัวเอง  และนายจ้าง  ตรงกับคุณสมบัติข้อใด
        ก.    คุณสมบัติลูกค้า
        ข.    คุณสมบัติขององค์กร
        ค.    คุณสมบัติของผู้จัดซื้อ
        ง.    คุณสมบัติพ่อค้าปลีก
        ตอบ   ค
7.    การรวบรวมจดบันทึกรายการสินค้าในคลังสินค้า  และสินค้าที่มีอยู่ในมือ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรายงานให้ผู้บริหาร  ตรงกับความหมายข้อใด
        ก.    การประมวลผลข้อมูล
        ข.    การวิจัยสินค้า
        ค.    การจัดซื้อ
        ง.    การบริหารสินค้าคงคลัง
        ตอบ   ง
8.    การตั้งราคาให้สูง  อาจจะทำให้ขายได้ดีกว่า  ข้อความนี้เหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะตามข้อใด
        ก.    เครื่องประดับ  น้ำหอม  ของโบราณ
        ข.    ขนมคบเคี้ยว  ลูกอม  น้ำอัดลม
        ค.    รถยนต์
        ง.    พัดลม  โทรทัศน์
        ตอบ   ก
9.    นโยบายระดับราคาในข้อใด  จัดเป็นการตั้งราคาใกล้เคียง  หรือเท่ากับคู่แข่งขันในตลาด
        ก.    ระดับราคาต่ำกว่าราคาตลาด
        ข.    ระดับราคาตามราคาตลาด
        ค.    ระดับราคาสูงกว่าราคาตลาด
        ง.    ระดับราคาเดียว
        ตอบ     ข
10.  ข้อใดคือสาเหตุของการลดราคาสินค้า
        ก.    สินค้าออกตลาดใหม่
        ข.    สินค้าชำรุดเสียหาย
        ค.    สินค้าที่มีคุณภาพดี
        ง.    การเพิ่มบริการด้านอื่นๆ
        ตอบ   ก
11.    การกำหนดเวลาในการยื่นแบบ  เพื่อเสียภาษีป้าย  คือข้อใด
        ก.    ระหว่างวันที่  1  มกราคม  ถึง  30  เมษายน  ของทุกปี
        ข.    ระหว่างวันที่  2  มกราคม  ถึง  31  มีนาคม  ของทุกปี
        ค.    ระหว่างวันที่  1  มีนาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของทุกปี
        ง.    ยื่นวันใดก็ได้ของทุกๆ  ปี
        ตอบ    ข
12.    ข้อใดหมายถึงศิลปะการขาย
        ก.    การแสดงความสามารถในการขายของพนักงานขายโดยอาศัยประสบการณ์
        ข.    การนำประโยชน์ที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขาย
        ค.    การนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
        ง.    การศึกษาหาความรู้  เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ  มาองค์กรอื่ร  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการ        ขาย
        ตอบ     ก
13.    First  Impression  หมายถึงข้อใด
        ก.    การบริการลูกค้า
        ข.    การติดตามผลการขาย
        ค.    การสร้างความประทับใจเริ่มแรก
        ง.    การเสนอขาย
        ตอบ     ค

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2013-10-06 09:07
1111111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ธกส ตำแหน่งบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.020930 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us