เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ พนักงานสถิติ พนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2558 -> แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ พนักงานสถิติ พนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-08-15 10:30

แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ พนักงานสถิติ พนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ

1. ตามพระราชบัญญัติสถิติผู้ใดไม่ให้ข้อมูลตาม มาตรา 12 จะต้องระวางโทษตามข้อใด

ก. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ข. ปรับไม่เกิน 3,000 บาท

ค. จำคุกไม่เกินหนึ่งเดืน

ง. จำคุกไม่เกินสองเดือน

ตอบ ข. ปรับไม่เกิน 3,000 บาท

2. หนังสือรับรองใช้กระดาษชนิดใด

ก. กระดาษทราย

ข. กระดาษตราครุฑ

ค. กระดาษบันทึกข้อความ

ง. กระดาษฟูลสแก๊ป

ตอบ ข. กระดาษตราครุฑ

3. การยื่นใบลาออกต้องยื่นล่วงหน้ากี่วัน

ก. 30 วัน

ข. 45 วัน

ค. 60 วัน

ง. 75 วัน

ตอบ ก. 30 วัน

4. ข้อใดเป็นการทำความผิดวินัยร้ายแรง

ก. มีเรื่องเชิงชู้สาว

ข. มีการทะเลาะวิวาทในการปฏิบัติหน้าที่

ค. ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ค. ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น

 

5. การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือราชการคือข้อใด

ก. วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ข. 9 มกราคม พ.ศ. 2554

ค. วันที่ 9 มกราคม 2554

ง. 9 มกราคม 2554

ตอบ ง. 9 มกราคม 2554

6. รัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

ข. นายสิทธิชัย โภไคยอุดม

ค. นายอภัย จันทนะจุลกะ

ง. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

ตอบ ก. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 5 สิงหาคม 2554

7. ข้อใดถือว่าเป็นโทษร้ายแรง

ก. ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น

ข. ทุจริต

ค. มีการทะเลาะวิวาทในการปฏิบัติหน้าที่

ง. มีเรื่องเชิงชู้สาว

ตอบ ข. ทุจริต

8. พระราชหัตเลขา คือ

ก. ผ้าเช็ดหน้า

ข. ปากกา

ค. จดหมาย

ง. ช้อน

ตอบ ค. จดหมาย

 9. ผู้อำนวยการสำงานสถิติคือใคร

ก. นายจุติ ไกรฤกษ์

ข. นายสิทธิชัย โภไคยอุดม

ค. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

ง. นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์

ตอบ ง. นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์

10. เลขาธิการสถิติแห่งชาติคนแรกคือใคร

ก. นางธนนุช ตรีทิพยบุตร

ข. นายบัณฑิต กันตะบุตร

ค. นายวรยล โกมารชุน

ง. นายอังสุมาล ศุนาลัย

ตอบ ข. นายบัณฑิต กันตะบุตร

11. ชื่อย่อของสำนักงานสถิติแห่งชาติคือข้อใด

ก. สนส.

ข. สงช.

ค. สสช.

ง. สนช.

ตอบ ค. สสช.

12. ชื่อย่อของสำมะโนครัวปี 2554 คือข้อใด

ก. สม. ปี 54

ข. สค. ปี 54

ค. สมค. ปี 54

ง. สปค. ปี 54

ตอบ ง. สปค. ปี 54

 13. ชื่อภาษาอังกฤษสำนักงานสถิติแห่งชาติคือข้อใด

ก. Nationals Statis Offices

ข. Nationals Statisticals Office

ค. National Statis Office

ง. National Statistical Office

ตอบ ง. National Statistical Office

14. คำขวัญจังหวัดตากคือ

ก. อุทยานแห่งธรรมะ

ข. หอมกระเทียมดี

ค. พระเจ้าตากเกรียงไกร

ง. เทศบาลกินปลาประจำปี

ตอบ ค. พระเจ้าตากเกรียงไกร

15. จังหวัดที่ 77 ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรีล่าสุด

ก. จังหวัดบึงกาฬ

ข. จังหวัดหนองคาย

ค. จังหวัดสระแก้ว

ง. จังหวัดหนองบัวลำภู

ตอบ ก. จังหวัดบึงกาฬ

16. สำมะโนครัวปี 53 เป็นครั้งที่เท่าใด

ก. ครั้งที่ 10

ข. ครั้งที่ 11

ค. ครั้งที่ 12

ง. ครั้งที่ 13

ตอบ ข. ครั้งที่ 11

 17. การสำรวจสำมะโนครัวทำเมื่อใด

ก. ทำทุกๆ 10 ปี

ข. ทำทุกๆ 13 ปี

ค. ทำทุกๆ 15 ปี

ง. ทำทุกปี

ตอบ ก. ทำทุกๆ 10 ปี

18. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีกี่คน

ก. สามคน

ข. ห้าคน

ค. เจ็ดคน

ง. เก้าคน

ตอบ ค. เจ็ดคน

19. เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตาม มาตรา 15-16 จะต้องระวางโทษตามข้อใด

ก. จำคุกไม่เกิน 2 ปี

ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี

ค. ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ง. ปรับไม่เกิน 30,000 บาท

ตอบ ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี

20. จังหวัดที่ 77 เป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดใด

ก. หนองคาย

ข. อุดรธานี

ค. หนองบัวลำภู

ง. สกลนคร

ตอบ ก. หนองคาย


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนังานสถิติแห่งชาติ   ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สรุป พรบ. สถิติ พ.ศ.2550
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
พนักงานสถิติ

); height: 13px; margin-left: 6px; margin-top: -7px; opacity: 0.3; position: absolute; top: 50%; visibility: visible; width: 15px; background-position: -3px -260px; ">

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


decho 2014-01-18 09:52
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ พนักงานสถิติ พนักงานบริหารทั่วไป จำนวนรวม 11 ตำแหน่ง (20-27 ม.ค.57)
 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางพาณิชยการ เช่น บัญชี การขาย เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการต่างๆ เช่น งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารต่างๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
 1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ออกแบบ และพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 ตำแหน่ง พนักงานสถิติ
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาที่มีการศึกษาสถิติไม่ต่ำกว่า ๑๒ หน่วยกิต
 เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับสถิติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้วิชาการทางด้านสถิติ เช่น การกำหนดมาตรฐานสถิติ กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การวางแผนจัดทำสถิติ รวมทั้งการดำเนินการส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคำสั่งอย่างกว้างๆและอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 2 MB )


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ พนักงานสถิติ พนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.019160 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us