เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย  ใหม่ล่าสุด --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> แนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย  ใหม่ล่าสุด [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-06-30 10:53

แนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย  ใหม่ล่าสุด

เพิ่งไปสอบมาที่ ธนาคารกรุงไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
ข้อสอบมี 3 วิชา
1. อังกฤษ
2.วัดเชิงจิตวิทยา
3.วัดความรู้ทั่วไป 
 ข้อสอบแบ่งออกเป็น Part  ใน 1 วิชาจะมีประมาณ 5-6 part (ใน1 Part จะมีประมาณ 15,20,40,50) จะจับเวลา Part 10 นาที  5 นาที 15 นาที ข้อสอบเยอะมาก ทำไม่ทัน ส่วนข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ให้ดูว่าสะกดถูกหรือไม่ อ่านออกเสียงถูกมั๊ย และก็แกรมม่า Tens  (เราทำไม่ได้เลยและไม่ท้น) วิชาวัดความรู้ทั่วไป ให้ + - คูณ หาร เลขง่าย ๆ มีจุดทศนิยมบ้าง เศษส่วนบ้าง(เลขหลักเดียว), จับผิดช้อยตัวที่ไม่เหมือนกับ ตัวอย่าง เช่น 125735846  ให้เลือกว่า ก ข ค ง จ ข้อใดไม่ถูกต้อง , มีจับผิดชื่อคนบ้าง ชื่อบริษัทบ้าง (มีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) ให้ดูสัญญาลักษณ์ ซึ่ง จะให้แทนตัวเลข เช่น สามเหลี่ยมแทน 5 สี่เหลี่ยมแทน 1 วงกลมแทน 9  (มีประมาณ  เกือบ 20 สัญญาลักษณ์)  และเอาสัญญาลักษณ์เหล่านั้น มาเรียงกัน และให้เราตอบว่ามี เลขอะไรบ้าง , และก็มีรูปทรงสามมิติให้เราดูว่า  คำตอบข้อใด เหมือนกับรูปตัวอย่างที่ให้มา  

เกณฑ์การสมัครที่พี่พอรู้นะ
Teller
อายุไม่เกิน 25 ปี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป จบด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครใน Website ช่วงที่ธนาคารเปิดรับสมัคร
ถ้าเกณฑ์เบื้องต้นผ่าน ทางธนาคารจะเรียกมาสอบข้อเขียนที่จัดสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ้าผ่านข้อเขียนก็นัดสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทำสัญญาค้ำประกัน ที่สำนักงานใหญ่ พี่ๆกรุงไทยใจดีมากๆ
ถ้าผ่านทุกขั้นตอนในการเข้ามาแล้ว ก็จะจัดให้มีการอบรม ประมาณ 1 เดือน สนุกมาก จะได้รู้จักเพื่อนในรุ่นประมาณ 80 คนได้ถ้าจำไปไม่ผิดนะ อบรมที่ประทุมวัน 2 อาทิตย์ ศูนย์อบรมที่เขาใหญ่ 1 อาทิตย์ และนั่งวิปัสสนา อีก 1 อาทิตย์ เพื่อให้เรามีสติ สมาธิในการทำงาน ดีมากๆเลยแหละ และตั้งแต่เข้ามาอบรมวันแรก ทางธนาคารก็ถือว่าเป็นการทำงานวันแรก คิดเงินเดือนทันที
ส่วนเงินเดือน อยู่ใน Pro รู้สึก 12500 บาท ผ่าน pro เพิ่มค่าครองชีพอีก 1800 บาท รวม 14700 บาท ขึ้นเงินเดือนทุกปี
 1. วิธีการดูเฉลย : ก้อเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษ หน้าข้อที่เลือกแล้วนำมาเรียงกัน

  ISTJ - The Duty Fulfiller "
  ผู้สำเร็จ "
  -
  มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว
  -
  ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ ใจ ได้
  -
  ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง
  -
  อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความ ที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่ง ได้
  -
  ไม่เก่งเรื่องของความ รู้สึก


  ISTP - The Mechanic "
  ช่างเครื่อง "
  -
  เงียบ , ชอบผจญ ภัย และ กีฬา
  -
  ชอบเสี่ยง , เป็นตัวของตัว เอง , แก้ปัญหาเก่ง
  -
  มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอน เครียด
  -
  ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่น อยู่ทั้งดีและไม่ดี


  ISFJ - The Nurturer "
  ผู้ดูแล "
  -
  เงียบ , ใจ ดี , มีสติ
  -
  มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและ หน้าที่
  -
  คิดถึงคนอื่นก่อน ตัว , จำคนเก่ง
  -
  เสียกำลังใจเมื่อถูก วิจารณ์
  -
  ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัว เอง


  ISFP - The Artist "
  ศิลปิน "
  -
  เงียบ , ใจ ดี , จริงจัง และ อ่อน ไหว
  -
  ไม่ชอบการโต้ แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ
  -
  ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือน ใคร , รักขอบสวยของงาม
  -
  เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเอง กับคนใกล้ชิดเท่านั้น
  -
  ใช้ชีวิตอย่างจริง จัง

  INFJ - The Protector "
  ผู้ป้องกัน "
  -
  ความคิดสร้าง สรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัว เอง
  -
  เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์
  -
  เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับ ซ้อน , ชอบความเป็นส่วน ตัว
  -
  เข้าใจยาก , มีความมั่นใจใน ตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้ อื่น
  -
  ไม่ชอบการโต้ แย้ง


  INFP - The Idealist "
  นักอุดมการณ์ "
  -
  เงียบ , ซื่อ สัตย์ , ชอบอุดมการณ์
  -
  ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคน อื่น
  -
  ไม่ชอบการโต้ แย้ง
  -
  ซื่อสัตย์ต่อตน เอง
  -
  มีความคิดสร้าง สรรค์


  INTJ - The Scientist "
  นัก วิทยาศาสตร์ "
  -
  ฉลาด . มุ่ง มั่น , ไม่เหมือนใคร
  -
  เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจ สูง , มองการณ์ไกล
  -
  ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คน เดียว , ชอบด่วนสรุป , ไม่ชอบราย ละเอียด , คิดว่าตนเองถูก เสมอ
  -
  บอกความรู้สึกไม่ เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด


  INTP - The Thinker "
  นักคิด "
  -
  ความคิดสร้าง สรรค์ , เป็นตัวของตัว เอง , มีเหตุมีผล และ มีความสามารถสูง
  -
  ไม่อยากถูกนำหรือนำคน อื่น , ไม่ชอบระเบียบ
  -
  ใช้เวลาในหัวตัวเอง มาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับ ตัว
  -
  เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่า คน อื่นรู้สึกยังไง
  -
  มีอารมณ์ซับ ซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

  ESTP - The Doer "
  ผู้กระทำ "
  -
  เป็น มิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
  -
  ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ ผลลัพธ์
  -
  ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไป เร็ว
  -
  รักสนุก , สามารถทำร้าย จิต ใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
  -
  ไม่ชอบเคารพกฎ ระเบียบ
  -
  เบื่อง่าย  ESTJ - The Guardian "
  ผู้พิทักษ์ "
  -
  มีระเบียบ , ซื่อ ตรง , ตรงไปตรงมา
  -
  มีความมั่นใจในตัว เอง , มีความสามารถ . ทำงาน หนัก , เป็นผู้นำ
  -
  ชอบความปลอดภัย และ ความสงบ สุข
  -
  บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่ เก่ง

  ESFP - The Performer "
  ผู้แสดง "
  -
  อยู่คนเดียวในโลกไม่ ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ ดี ,รักสนุก และ ทำงานเป็นทีมได้ ดี
  -
  มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ ก็เกลียดทุกคนได้เหมือน กัน
  -
  ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลา เครียด
  -
  รักสวยรักงาม

  ESFJ - The Caregiver "
  นักใส่ใจ "
  -
  มีน้ำใจ , คน ชอบ , มีสติ , มีความรับผิด ชอบ 
  -
  เก่งเรื่องคน , เข้า ใจ , สนใจ และ ปรับตามคน ได้
  -
  ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้ อื่นก่อนตนเอง
  -
  รักสงบ และ ความ ปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น
  -
  อ่อนไหว , ต้องการการเห็น ด้วยจากผู้อื่น

  ENFP - The Inspirer "
  ผู้มีแรงบันดาล ใจ "
  -
  มีความคิดสร้าง สรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น
  -
  ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อ กับรายละเอียด
  -
  มีมนุษยสัมพันธ์ ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ ด้วย
  -
  เป็นคนร่าเริง และ ชอบเป็นอิสระ


  ENFJ - The Giver "
  ผู้ให้ "
  -
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
  -
  ไม่ชอบอยู่คน เดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอด เวลา
  -
  มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบ หลาย ๆ อย่าง
  -
  มีความมั่นใจในตัว เอง , เจ้าระเบียบ

  ENTP - The Visionary "
  ผู้มีวิสัยทัศน์"
  -
  มีความคิดสร้าง สรรค์ , ฉลาด , แก้ปัญหา เก่ง
  -
  ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไร ซ้ำ ๆ
  -
  ชอบคุย , คุย เก่ง , หัวไว
  -
  ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะ ให้งานสำเร็จ
  -
  บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบ ข้าง


  ENTJ - The Executive "
  ผู้บริหาร "
  -
  เป็นผู้นำตั้งแต่ เกิด , พูดต่อหน้าคน เก่ง , ฉลาด , มีความรู้ 
  -
  เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความ สามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่ เก่ง
  -
  แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจ ปัญหาซับซ้อน
  -
  เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอด ทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขาม


 1. จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย

      1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


supaporn7420 2011-07-11 19:07
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 29 อัตรา <รับออนไลน์> (เดือน พ.ค.57)

    


mr.eakkung77 2011-07-16 09:23
คือสนใจจะซื้อข้อสอบธนาคารกรุงไทยนะครับ จะมีวิธีการโอนเงินยังไงหรอคับ
หาไม่เจอ

tiddee 2011-12-17 19:28


tiddee 2011-12-17 20:02
---]

teeradech 2012-02-29 22:46
จะซื้อต้องส่งเมล์ไปว่าอย่างไรคับหรือแค่ส่งไปว่าสั่งซื้อเท่านั้นคับ

admin 2012-09-10 14:11
rff

admin 2013-07-01 10:09
11111111111

decho 2013-09-20 16:33
11111111111

decho 2014-05-09 16:17
11111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย  ใหม่ล่าสุด --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.019814 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us