เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ พนักงานราชการ กรม ทบวง กระทรวงต่างๆปี 2555 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> จำหน่ายเอกสารติวสอบงานราชการ -> แนวข้อสอบ พนักงานราชการ กรม ทบวง กระทรวงต่างๆปี 2555 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-05-21 09:40

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ กรม ทบวง กระทรวงต่างๆปี 2555

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ กรม ทบวง กระทรวงต่างๆปี 2555

1.
เจ้าหน้าที่ธุรการ กรม ทบวง กระทรวงต่างๆ
     
สรุป-เฉลย เก็งวิเคราะห์ข้อสอบแนวใหม่
 
ขอบเขตความรู้
 -
ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ และการรักษาความลับของราชการ
 -
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (ด้านการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)

 - ความสามารถในการใช้ภาษา
 -
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2.
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   
สรุป-เฉลย เก็งวิเคราะห์ข้อสอบแนวใหม่
    
ขอบเขตความรู้
 -
ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงาน WORD, EXCEL, และ POWER POINT
  -
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (ด้านการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)
 -
ความสามารถในการใช้ภาษา

3.
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
   
สรุป-เฉลย เก็งวิเคราะห์ข้อสอบแนวใหม่

ขอบเขตความรู้
 -
ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
 -
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (ด้านการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)


  - ความสามารถในการใช้ภาษา
  -
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์


4.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรม ทบวง กระทรวงต่างๆ
     
สรุป-เฉลย เก็งวิเคราะห์ข้อสอบแนวใหม่
ขอบเขตความรู้
 -
ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมสำเร็จรูป และการพัฒนาระบบงาน
และการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น SQL
-
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (ด้านการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)
  -
ความสามารถในการใช้ภาษา

5.
นักวิชาการเงินและบัญชี กรม ทบวง กระทรวงต่างๆ
   
สรุป-เฉลย เก็งวิเคราะห์ข้อสอบแนวใหม่
ขอบเขตความรู้
  -
ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี และการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  -
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (ด้านการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)
 -
ความสามารถในการใช้ภาษา
 -
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

6.
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรม ทบวง กระทรวงต่างๆ
   
สรุป-เฉลย เก็งวิเคราะห์ข้อสอบแนวใหม่
 
ขอบเขตความรู้
-
ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี และพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 -
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (ด้านการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)
 -
ความสามารถในการใช้ภาษา
  -
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

7.
บุคคลากร กรม ทบวง กระทรวงต่างๆ
   
สรุป-เฉลย เก็งวิเคราะห์ข้อสอบแนวใหม่
 
ขอบเขตความรู้
  -
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  -
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (ด้านการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)
  -
ความสามารถในการใช้ภาษา
 -
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

   8.
นักบัญชี กรม ทบวง กระทรวงต่างๆ

สรุป-เฉลย เก็งวิเคราะห์ข้อสอบแนวใหม่
ขอบเขตความรู้
-
ความรู้ด้านบัญชี มาตรฐานการบัญชี และการวิเคราะห์งบการเงิน
-
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (ด้านการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)
 -
ความสามารถในการใช้ภาษา
 -
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานราชการ กรม ทบวง กระทรวงต่างๆปี  2554-2555

สอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
วิชาที่สอบ
1. วามรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน (ด้านการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม)

3. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เช่า บัญชี คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ธุรการ พัสดุ

 สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

บิ๊กซีขอนแก่น decho pragay  ออมทรัพย์

แจ้งที่เมล์  decho.by@hotmail.com

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724

 


mo1984 2011-08-26 16:07
thank you na ja.............


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ พนักงานราชการ กรม ทบวง กระทรวงต่างๆปี 2555 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.011197 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us