เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวโหลดรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> ดาวน์โหลดสำหรับสมาชิก -> ดาวโหลดรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-04-03 09:05

ดาวโหลดรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 5 ชุดพร้อมเฉลย

http://www.mk-job.com/bbs/attachment.php?aid=MTAyNHxkZTEzMWJiZXwxMzAxMzcxODE0fGU5ZTY1ejZBc3hBckpuSWlwZWJqcTQ1bmFuRkZBblZFUjB6SHYySnV5VFBXS0Jz" target="_blank">ชุดที่ 1
http://www.mk-job.com/bbs/attachment.php?aid=MTAyNXwwYjZhMTQzNXwxMzAxMzcxODE0fGU5ZTY1ejZBc3hBckpuSWlwZWJqcTQ1bmFuRkZBblZFUjB6SHYySnV5VFBXS0Jz" target="_blank">ชุดที่ 2
http://www.mk-job.com/bbs/attachment.php?aid=MTAyNnxiY2Q0NDYyMXwxMzAxMzcxODE0fGU5ZTY1ejZBc3hBckpuSWlwZWJqcTQ1bmFuRkZBblZFUjB6SHYySnV5VFBXS0Jz" target="_blank">ชุดที่ 3
http://www.mk-job.com/bbs/attachment.php?aid=MTAyN3w1Nzk2OTVmOHwxMzAxMzcxODE0fGU5ZTY1ejZBc3hBckpuSWlwZWJqcTQ1bmFuRkZBblZFUjB6SHYySnV5VFBXS0Jz" target="_blank">ชุดที่ 4
http://www.mk-job.com/bbs/attachment.php?aid=MTAyOHxhNTA2NGVmNHwxMzAxMzcxODE0fGU5ZTY1ejZBc3hBckpuSWlwZWJqcTQ1bmFuRkZBblZFUjB6SHYySnV5VFBXS0Jz" target="_blank">ชุดที่ 5

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลย

ประกอบด้วย

- คำนำ
- ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล
- การสรุปเงื่อนไขภาษา
- การสรุปความสัญลักษณ์
- ความสามารถทางด้านตัวเลข
- โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
- การอ่านข้อมูลจากตารางและกราฟ
- การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
- ความสามารถทางด้านภาษา

http://www.mk-job.com/bbs/attachment.php?aid=MTIwNHwxOWM5ZWNjNnwxMzAxMzcxNjM1fDQ4MjNSdU53Vk55cDR4MDUyQ0pxNnRha2RtQWhNZ0dJN0RwQ1l6U3RRbmMrSTVz" target="_blank">ดาวน์โหลด

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดอนุกรม

อนุกรม ชุดที่ 1
http://www.mk-job.com/bbs/attachment.php?aid=ODY4fDBlMTkxNDZhfDEzMDEzNzEzMzJ8NjM3ZmJUSm5JYmpJSkVuNnZSYXhyQUU5MDBsZzJiVVRiNnloS2J3NVJjMk9XWEE%3D" target="_blank">1.วิชา ความสามารถทั่วไป(อนุกรม).pdf (203.62 KB)

อนุกรม ชุดที่ 2
http://www.mk-job.com/bbs/attachment.php?aid=ODY5fDg5Y2E0ODMyfDEzMDEzNzEzMzJ8NjM3ZmJUSm5JYmpJSkVuNnZSYXhyQUU5MDBsZzJiVVRiNnloS2J3NVJjMk9XWEE%3D" target="_blank">2.อนุกรม.pdf (252.61 KB)
อนุกรม ชุดที่ 3
http://www.mk-job.com/bbs/attachment.php?aid=ODcwfDg1YzhhM2I2fDEzMDEzNzEzMzJ8NjM3ZmJUSm5JYmpJSkVuNnZSYXhyQUU5MDBsZzJiVVRiNnloS2J3NVJjMk9XWEE%3D" target="_blank">3.อนุกรม.pdf (188.43 KB)
อนุกรม ชุดที่ 4
http://www.mk-job.com/bbs/attachment.php?aid=ODcxfDQ4YTBkOTcwfDEzMDEzNzEzMzJ8NjM3ZmJUSm5JYmpJSkVuNnZSYXhyQUU5MDBsZzJiVVRiNnloS2J3NVJjMk9XWEE%3D" target="_blank">4.อนุกรม.pdf (395.72 KB)

เเนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

ตัวอย่าง

1. เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้ไกลที่สุด
ก. เครือข่าย MAN
ข. เครือข่าย WAN
ค. เครือข่าย LAN
ง. ทุก ๆ เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลได้ไกลเหมือน ๆ กัน ซึ่งอยู่ที่สายสัญญาณ

2. ข้อใดกล่าวถึงการทำงานแบบ Multiuser
ก. สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลาย ๆ  เครื่อง
ข. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีละหลาย ๆ หลาย ๆ โปรแกรม
ค. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลาย ๆ งาน
ง. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อม ๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลาย ๆ โปรแกรม

http://www.mk-job.com/attachments/exam/com3/com3_1.doc" target="_blank">ดาวน์โหลด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้

แนวข้อสอบประกอบด้วย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรอบรู้ ชุดที่ 1) สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรอบรู้ ชุดที่ 2) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรอบรู้ ชุดที่ 3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ความรอบรู้ ชุดที่ 4) วัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น
เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ ชุดที่ 1 – 4

http://www.mediafire.com/?yfqfm94qc6pvm6m" target="_blank">ดาวโหลด

ข้อสอบเอกศิลปะ

มีทั้งหมด 4 ชุดดังนี้

http://www.mediafire.com/?tey9y4fuk1su4qu" target="_blank">ชุดที่ 1
http://www.mediafire.com/?phaa9t7mpryk9o1" target="_blank">ชุดที่ 2
http://www.mediafire.com/?x2h4xmuejj8moi1" target="_blank">ชุดที่ 3
http://www.mediafire.com/?gpo29kxneg9bpn3" target="_blank">ชุดที่ 4

ข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์

http://www.mediafire.com/?9ms37st291ix0if" target="_blank">ดาวน์โหลด

ถามตอบสอบครู สอบบรรจุครูผู้ช่วย

สรุปข่าวความเคลื่อนไหวธันวาคม
ถามตอบข่าวการศึกษามีนาคม
ถามตอบข่าวการศึกษามกราคม
ถามตอบข่าวการศึกษากุมภาพันธ์
ถามตอบข่าวการศึกษาธันวาคม
ถามตอบข่าวการศึกษาพฤศจิกายน
ถามตอบความเคลื่อนไหวกุมภาพันธ์
ถามตอบความเคลื่อนไหวธันวาคม
ถามตอบความเคลื่อนไหวพฤศจิกายน
ถามตอบความเคลื่อนไหวมีนาคม
สรุปข่าวการศึกษากุมภาพันธ์
สรุปข่าวการศึกษาธันวาคม
สรุปข่าวการศึกษามกราคม
สรุปข่าวการศึกษาพฤศจิกายน
สรุปข่าวการศึกษามีนาคม

รามกฎหมายที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย

http://www.mediafire.com/?85guv5fk8w8mc8s">Download

http://www.mediafire.com/?85guv5fk8w8mc8s">
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


krooyai 2011-04-04 12:01
thank you

liinsza 2011-04-05 20:30
thanks krabb

phanlop 2011-04-08 22:14
อยากได้วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ครับขอบคุณล่วงหน้าครับ

orawan44 2011-04-10 17:01
ขอบคุณค่ะ

patphira 2011-04-10 23:45
โหลดยังไง ไม่เห็นมีที่ให้ฏดอะไรเลย ใครทราบ บอกหน่อย ขอบคุณ

warapon 2011-04-16 11:57
ขอบคุณ

lada 2011-04-17 18:34
อยากได้วิชาเอกภาษาไทยบ้างคะ
ขอบพระคุณล่วงหน้า

lovelyja 2011-04-19 11:47
ขอบคุณค่ะ

sine 2011-05-20 22:10
ขอบคุณค่ะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวโหลดรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.059469 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us