เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ สัญญาบัตร 2556 --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แนวข้อสอบตำรวจ 2558 -> แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ สัญญาบัตร 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-03-25 10:56

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ สัญญาบัตร 2556

วิธีการดาวโหลด inkbucks

ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
http://5d665e0d.linkbucks.com
http://6c3fae34.linkbucks.com
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
http://6d779210.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
http://a8833b8f.linkbucks.com
http://3291edad.linkbucks.com
http://d28e7525.linkbucks.com
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
http://10a8ff06.linkbucks.com
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
http://92e29417.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)
http://c6d6c93d.linkbucks.com
http://5cfa3cc9.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)
http://fe628dd0.linkbucks.com
http://7e61f3a6.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)
http://5c96f9d3.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)
http://9172a531.linkbucks.com
http://956fd2b0.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)
http://b90c5b86.linkbucks.com
ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)
http://bee7b0ae.linkbucks.com
ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)
http://740874b1.linkbucks.com

ลิงค์สำรอง

วิธีการดาวโหลดไฟล์จาก  inkbucks


จำหน่ายเอกสารข้อสอบ
นายตำรวจสัญญาบัตร 
กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_อก_ 2555 _11 มี.ค. 55_

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
        - แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
        - แนวข้อสอบตำรวจสายอำนายการ ที่ออกบ่อยๆ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

- แนวข้อสอบภาษาไทย
       - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

 

จำหน่ายเอกสารข้อสอบนายตำรวจสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ ป.วิอาญา.M

แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_ปป_ 2555 _11 มี.ค. 55_

แนวข้อสอบเก่าสายปราบปราม ที่เคยออก

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบวิชาประมวลกำหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comultratadu 2011-04-30 20:44

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนายการ  ที่ออกบอยๆ 

1. กราบเรียน
ตอบ 
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2. 
สำนักคณะกรรมการพัฒนาการฯ+สำนักงบประมาณประเมินค่า
3. 
การแจ้งข้อสอบถามให้ประชาชนทราบ จะต้องดำเนินการภายในกี่วัน
ตอบ
 15 วัน

4. สั่งด้วยวาจา แต่ให้ผู้รับคำสั่งบันทึกคำสั่งวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อปฏิบัติเสร็จ
5. 
ศูนย์บริการร่วม
6. 
การสำเนาและการแปล จัดทำได้อย่างไร
ตอบ
   โดยการใช้รหัสลับ
7. 
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ-ศูนย์รักษาความปลอดภัย
8. 
แสดงชั้นความลับต้นและปลายฟิล์ม
9. 
ถ้าสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลข่าวสารจะต้องไปแจ้งให้ใครเป็นผู้สอบสวน
ตอบ   ให้คณะกรมการสอบสวน

10. 
ต้นฉบับสูญหายในการใช้พยานหลักฐานให้นำสำเนา
ตอบ
  พยานบุคคลอื่นมาสิบก็ได้
11. 
ปกเอกสารลับมีสีอะไร
ตอบ.....สีเหลือง

12. 
หนังสือรับรองการทำลายเอกสารลับต้องเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปี
ตอบ......เก็บไว้ไม่น้อยกว่า
1ปี
13. 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ....... ประธานกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล......(ไม่แน่ใจ
14. 
เลขที่....ของหนังสือรับรอง ตอบ ที่ 1/2553 (ไม่แน่ใจ)
15. 
การส่งข้อมูลข่าวสารลับ ถ้านายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับไม่อยู่ให้ดำเนินการอย่างไร
ตอบ
......ส่งผู้รับตามจ่าหน้า
16. 
ไก่ขันเวลาใกล้รุ่งทุกวัน
17. 
ทรงลงพระปรมาภิไธย
18. 
สะเทินน้ำ สะเทินบก
19. 
กว่าจะคม ต้องถื่อ อะไรนี้แหละ อุปมาโวหาร/สาทกโวหาร/เทศนาโวหาร/บรรยายโวหารหรือป่าว ไม่แน่ใจ..
20. 
พ่อ แม่ ลูก เก็บของใส่กล่อง (คำตอบคืออะไรอ่ะ)
21. 
หยุดแข่งเรือแข่งวาสนา หักไม้แจวตีหัวกันดีกว่า....

(ตอบว่าอะไรค่ะ)

22. เรียงประโยคของ การพูด.......
23. 
ทำลายหนังสือ ทำเครื่องหมาย  x ในช่องพิจารณา
24. 
กรรมาธิการ อ่านว่า
ตอบ   กัม-มา-ทิ-กาน

25. 
กล้วยเปลือกบาง คือ
ตอบ
......กล้วยไข่
26. 
มงกุฏ สำหรับ พระเจ้าแผ่นดิน .....องค์
27. 
ซ่อมซ่อ 

อ่านว่าอย่างไร

ตอบ.....ซอม-มะ-ซ่อ
28. 
พลังแสงอาทิตย์
29. 
หลวงพ่อท่านกำลังจำวัด
30. 
คำตอบ ระหว่าง ข้อโยนหินถามทาง กับ ข้อ

เบี้ยบ้ายรายทาง

31. ผมกำลัง..........เชิญ………ก่อนแล้วค่อยไป………
ตอบ    สอบสวน       ตรวจสอบ         สืบสวน

32. 
การปลุก........คน..........สังคม
ตอบ     ของ
   ต่อ      
33. 
ผบก.จังหวัดนครราชสีมา ถึง ผวจ.โคราช... สามารถใช้น.หนังสือภายนอก หรือ น.ภายในได้ อันนี้ตอบความหมายนะ ไม่ตอบถึงการปฏิบัติ
34. 
บัวแก้วคือสัญลักษณ์ของกระทรวงใด
ตอบ   ....กระทรวงการต่างประเทศ

35. 
เลขหนังสือส่ง นท 0011/1

(จำเลขหนังสือไม่ได้ แต่ประมาณนี้นะ)

36. หนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ 0011/1 ลง 19 กันยายน 2553 เรื่อง...
37. 
การรับรองการประชุมครั้งต่อไป ปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ตอบ   ประธานหรือเลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

38. 
การลงชื่อผู้มาประชุมในบันทึกการประชุมทำอย่างไร
ตอบ  ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม
ซึ่งมาประชุม
39. 
ไม่ใช่ส่วนราชการ ในระเบียบสารบรรณ
ตอบ   ปปช.

40. 
หน่วยงานที่ใช้หนังสือประทับตราไม่ได้ คือหน่วยงานใด

ตอบ   กองการเงิน (เพราะไม่ใช่ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป)
41. 
เรื่องสำเนาคำถามๆว่าข้อไหนไม่ถูก...ข้อที่ผิดคือสำเนาคูฉบับต้องให้ผู้ร่าง

ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจลงลายมือชื่อย่อ(แต่ว่าลืมลงคำว่าให้ผู้ลงชื่อลงชื่อย่อด้วยจึงไม่สมบูรณ์)

42. ใครคือผู้เก็บเอกสารไว้เพื่อการตรวจสอบ  
ตอบ......ให้เจ้าของเรื่องเก็บไว้เป็นเอกเท

43. 
ทะเบียนหนังสือรับไม่ต้องมีรายละเอียดใด
ตอบ......รหัสแฟ้ม

44. 
บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปีไม่ต้องมีรายละเอียดใด
ตอบ ......ลงชื่อ ผู้สั่ง.....ประมาณนี้หรือเปล่า...

45. 
คำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ตอบ   ชายหญิงเหมือนลิ้นกับฟัน

46. 
ข้อที่ธรรมชาติ กบในกะลา ฝนตกไม่ทั่วฟ้า เดินจนปวดน่อง

และอีกตัวเลือกจำไม่ได้ คำตอบน่าจะเป็น เดินจนปวดน่อง(ธรรมชาติจริงๆ) เพราะอันอื่นเป็นการเปรียบเทียบทั้งหมด
ถ้าใครไม่รู้เห็นฝนตกไม่ทั่วฟ้า นึกว่าฝนตกเป็นธรรมชาติ เจอหลอก

47. ไม่ใช่โทษทางวินัย
ตอบ ...ให้ออก

48. 
ข้อใดคือความผิดที่ไม่ร้ายแรง
ตอบ ..สร้างความแตกสามัคคี

49. 
หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดวันหยุดนอกเหนือจาก ที่ครม.กำหนด
ตอบ  ก.ต.ช.

50. 
 แก้ว...มีค่า

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

powerpat_95 2011-05-10 19:08
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจสายธุรการ
1. "สำเนาคู่ฉบับ" มีลักษณะสำคัญอย่างไร
1. 
เป็นสำเนาจัดทำพร้อมต้นฉบับโดยมีผู้ลงลายมือชื่อในต้นฉบับลงลาย มื่อชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้และมีผู้ร่างผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือ
2. 
เป็นสำเนาที่จัดทำเหมือนต้นฉบับโดยมีผู้ฉบับลงลายมือชื่อหรือลา ยมือชื่อย่อไว้และมีผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือ
3. 
เป็นสำเนาที่จัดทำพร้อมกับต้นฉบับหรือทำเหมือนต้นฉบับโดยมีผู้ล งลายมือชื่อในต้นฉบับลงลาย
มือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้และมีผู้ร้าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือ
4. 
เป็นสำเนาที่จัดทำพร้อมกับต้นฉบับและทำเหมือนต้นฉบับโดยมีผู้ลง ลายมือชื่อในต้นฉบับลงลาย
มือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้และมีผู้ร้าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือ
2. 
อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่เกี่ยวกับการทำลายหนังสือ เป็นไปตามข้อใด
1. 
อนุมัติทำลายหนังสือ
2. 
ตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
3. 
ตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ส่งหนังสือไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติและอนุมัติทำลายหนังสือ
4. 
ตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ ขยายเวลาเก็บหนังสือจนถึงเวลาการทำลายงวดต่อไปและอนุมัติทำลายห นังสือ
3. 
ในการรายงานเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ไปดำเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
จะต้องใช้หนังสือตามข้อใด
1. 
บันทึกรายงาน
2. 
บันทึกรายงานและบันทึกความคิดเห็น
3. 
บันทึกรายงานบันทึกความคิดเห็นและบันทึกสั่งการ
4. 
บันทึกย่อเรื่องบันทึกรายงานและบันทึกความคิดเห็น
4. 
สิ่งสำคัญและต้องคำนึงในการร่างหนังสือคือข้อใด
1. 
ชนิดและรูปแบบของหนังสือที่ต้องใช้
2. 
คำขึ้นต้น/ สรรพนามและคำลงท้าย อักขรวิธี ตัวสะกดการันต์
3. 
การใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาต้องเป็นภาษาหนังสือ
4. 
ระลึกถึงผู้รับและเข้าใจถูกต้องตามถ้อยคำและความประสงค์ที่มีหน ังสือไป
5. 
สิ่งสำคัญเบื้องต้นที่จะต้องคำนึงถึงในการร่างหนังสือสั่งการคื อข้อใด
1. 
รูปแบบหนังสือที่ใช้
2. 
บทกฎหมายที่ให้อำนาจสั่งการ
3. 
ข้อความที่สั่งต้องตรงประเด็นและรัดกุม
4. 
ข้อความที่สั่งไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
6. 
การลำดับข้อความเนื้อเรื่องในการร่างหนังสือนั้น ระเบียบฯ กำหนดไว้อย่างไร
1. 
เริ่มต้นด้วยเรื่องเดิม ข้อความและคำลงท้าย
2. 
เริ่มต้นด้วยใจความที่เป็นเหตุ ตามด้วยข้อความและคำลงท้าย
3. 
เริ่มต้นด้วยใจความที่เป็นเหตุ ตามด้วยข้อความที่เป็นความประสงค์ และข้อตกลง
4. 
เริ่มต้นด้วยเรื่องเดิมตามด้วยกฎหมาย คำสั่ง ความประสงค์ ข้อตกลง และคำลงท้าย
7. 
การนำเสนอร่างหนังสือเพื่อผู้บังคับบัญชาตรวจและสั่งพิมพ์จะต้อ งปฎิบัติอย่างไร
1. 
เสนอเฉพาะตัวร่างให้ผู้บังคับบัญชาตรวจ
2. 
เสนอตัวร่างพร้อมด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ผู้บังคั บบัญชาตรวจ
3. 
เสนอตัวร่างและเรื่องเดิมให้ผู้บังคับบัญชาตรวจ
4. 
เสนอตัวร่าง,เรื่องเดิมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญช าตรวจ
8. 
ระเบียบฯ กำหนดวิธีการเสนอหนังสือที่เป็นเรื่องทั่วๆไป ว่าอย่างไร
1. 
จัดใส่แฟ้มเรียงลำดับเรื่องที่ต้องสั่งการ พิจารณาหรือเพื่อทราบ
2. 
ไม่ต้องใส่แฟ้มแต่ต้องเรียงลำดับเรื่องที่สั่งการ พิจารณาหรือเพื่อทราบ
3. 
ใส่แฟ้มเรียงลำดับตามลำดับเรื่องที่รับเข้ามาก่อนหลัง
4. 
เรียงลำดับเรื่องที่เข้ามาก่อนหลังแล้วจัดใส่แฟ้มนำเสนอเรียงลำ ดับเรื่องที่ต้องการสั่งการ พิจารณาหรือเพื่อทราบ
9. 
ข้อแตกต่างระหว่างผู้มาประชุมกับผู้เข้าร่วมประชุมคือข้อใด
1. 
ผู้มาประชุมคือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม คือ เลขานุการและผู้จดบันทึกการประชุม
2. 
ผู้มาประชุมคือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม คือ ใครก็ได้ที่อยู่ในการประชุมครั้งนั้น
3. 
ผู้มาประชุมคือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม คือ เจ้าหน้าที่ผู้เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับการประชุม
4. 
ข้อ และ ถูก
10. 
การรับรองรายงานการประชุมกรณีเร่งด้วนระเบียบฯ กำหนดให้ปฎิบัติอย่างไร
1. 
ประธานหรือเลขานุการของที่ประชุมอ่านสรุปมติให้ที่ประชุมรับรอง ในการประชุมครั้งนี้เลย
2. 
เลขานุการเวียนรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรับรอง
3. 
ประธานหรือเลขานุการนำรายงานการประชุมไปพบองค์คณะที่ประชุมเพื่ อขอให้รับรองด้วยตนเองเพื่อความรวดเร็ว 
4. 
ขอมติที่ประชุมให้ประธานและเลขานุการสามารถรับรองรายงานการประช ุมได้แล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบภายหลัง
11. 
สมมติว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของกองบังคับการอำนวยการตำรวจนครบา ลได้รับสั่งให้ไปติดตามเรื่องที่ ส่งไปยังกรมตำรวจ ในกรณีนี้ที่ท่านจะสามารถค้นหาเรื่องนั้นได้จากที่ใดบ้างจึงจะร ู้ว่าหนังสือฉบับนั้น
กรมตำรวจได้มอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ
1. 
ทะเบียนรับหนังสือและสมุดส่งหนังสือของกรมตำรวจ
2. 
ทะเบียนรับหนังสือและสมุดส่งหนังสือของกรมตำรวจ
3. 
ทะเบียนรับหนังสือ,สมุดส่งหนังสือ และบัตรตรวจค้นหนังสือของกรมตำรวจ
4. 
ทะเบียนรับหนังสือ สมุดส่งหนังสือ ใบรับรองหนังสือและบัตรตรวจค้นหนังสือของกรมตำรวจ
12. 
ระเบียบฯ กำหนดการใช้ในรับหนังสือไว้อย่างไร
1. 
กำหนดให้ใช้เฉพาะการรับหนังสือทุกกรณี
2. 
กำหนดให้ใช้เฉพาะการส่งรับหนังสือที่มีไปถึงส่วนราชการนอกกรมหร ือบุคคลภายนอกเท่านั้น
3. 
กำหนดให้ใช้เฉพาะการส่งหนังสือขอไปยังส่วนราชการอื่นหรือบุคคลภ ายนอก
4. 
กำหนดให้ใช้เฉพาะกรณีการส่งหนังสือราชการที่ไม่ได้มีการบรรจุซอ งซึ่งจะต้องใช้วิธีพับปิดด้วยใบรับหนังสือ 
13. 
เจ้าของเรื่องจะเก็บหนังสือประเภทใดได้บ้าง
1. 
เก็บหนังสือที่เป็นต้นฉบับทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินการและที่ดำ เนินการเสร็จแล้ว
2. 
เก็บหนังสือทั้งที่เป็นต้นฉบับและสำเนาซึ่งเป็นหนังสือที่อยู่ร ะหว่างปฎิบัติ
3. 
เก็บหนังสือทั้งที่เป็นต้นฉบับและสำเนาซึ่งเป็นหนังสือที่อยู่ร ะหว่างปฎิบัติและหนังสือที่ปฎิบัติการเสร็จแล้วแต่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
4. 
เก็บหนังสือเฉพาะที่เป็นต้นฉบับและสำเนาซึ่งเป็นหนังสือที่อยู่ ระหว่างปฎิบัติและหนังสือที่ปฎิบัติการเสร็จแล้วแต่ต้องเก็บไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
14. 
การอ้างถึงหนังสือที่มีทั้งชั้นความเร็วและชั้นความลับนั้น ข้อใดถูกต้อง
1. 
อ้างชั้นความเร็วตามด้วยชั้นความลับ
2. 
อ้างชั้นความลับก่อนตามด้วยความเร็ว
3. 
อ้างเฉพาะชั้นความเร็ซเท่านั้นไม่ต้องอ้างชั้นความลับเนื่องจาก เป็นเอกสารลับ
4. 
อ้างเฉพาะชั้นความลับเท่านั้นทั้งนี้เพราะลักษณะของเรื่องจะต้อ งปฎิบัติโดยเร่งด่วนอยู่แล้ว
15. 
ตามกำหนดว่าภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทินนั้น ระเบียบกำหนดให้ใครทำอะไร
1. 
ให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการทำลายเอกสารให้เสร็จสิ้น
2. 
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกแ ละทำลายหนังสือให้เสร็จ
3. 
ให้คณะกรรมการทำลายหนังสือดำเนินการพิจารณาทำลายนำเสนอขออนุมัต ิหนังสือให้เสร็จ
4. 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่มีอาย ุครบการเก็บในปีนั้นและทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนรา ชการระดับกรม

16. 
หนังสือที่ใช้ติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการกับบ ุคคลภายนอกคือหนังสือข้อใด
1. 
หนังสือภายนอก หนังสือประทับตรา
2. 
หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา
3. 
หนังสือภายนอก หนังสือภายในและหนังสือประทับตรา
4. 
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน ,หนังสือประทับตราและบันทึก
17. 
การใช้คำขึ้นต้นในหนังสือราชการของตำรวจภาค 1-9ที่มีถึงกองวิชาการกรมตำรวจเพื่อหารือข้อปฎิบัติ
ตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี จะต้องใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
1. 
ไม่ต้องระบุคำขึ้นต้น เพราะหัวหน้าตำรวจภาค 1-9 มีระดับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ
2. 
ใช้คำว่าเรียนเนื่องจากเป็นการติดต่อประสานราชการระหว่างส่วนรา ชการกับส่วนราชการ
3. 
ใช้คำว่าเรียนหรือไม่กล่าวคำขึ้นต้นก็ได้เนื่องจากเป็นการติดต่ อประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับสูงไปยังหน่วยงานระดับต่ำกว่า 
4. 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงค วามสัมพันธ์ระหว่างผู้รับและผู้ส่ง 
18. 
สมมติท่านเป็นผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้กำกับการ ในการปฏิบัติงานเรื่องหนึ่งสารวัตร ได้ทำบันทึก
รายงานผู้กำกับการซึ่งจะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านท่านในกรณีน ี้หากท่านไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติม 
ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร
1. 
ไม่ต้องปฏิบัติอย่างไร ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่นำเสนอต่อไปได้
2. 
ระบุคำขึ้นต้นพร้อมลงชื่อและตำแหน่งต่อท้ายบันทึกฉบับนั้น
3. 
ระบุคำขึ้นต้น ลงชื่อและตำแหน่ง และวันเดือนปีต่อท้ายบันทึกฉบับนั้น
4. 
ลงชื่อและวันเดือนปีกำกับเท่านั้น
19. 
เจ้าหน้าที่นำสารได้นำหนังสือราชการจ่าหน้าซองระบุชื่อและตำแหน ่งถึงตัวท่าน โดยในด้านจ่าซองมี
การระบุคำว่า "ด่วนภายใจวันเดือนปีและกำหนดเวลา" ท่านจะปฏิบัติอย่างไร
1. 
ลงชื่อหนังสือนั้นไว้และปฏิบัติตามความในหนังสือที่ผู้ส่งหนังส ือถึงตัวท่านในทันทีที่ได้รับหนังสือเท่านั้น 
2. 
ลงชื่อหนังสือนั้นไว้และปฏิบัติตามความในหนังสือที่ผู้ส่งหนังส ือถึงท่านโดยเร็ว
3. 
ลงชื่อหนังสือนั้นไว้และปฏิบัติตามความในหนังสือที่ผู้ส่งจ่าหน ้าซองถึงท่านให้เร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ 
4. 
ลงชื่อรับหนังสือนั้นไว้และปฏิบัติตามความในหนังสือที่มีผู้ส่ง ถึงท่าน
20. 
ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณกำหนดวิธีการเก็บสำเนาคู่ฉบับไว้อย่างไร
1. 
ให้เก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย
2. 
ให้เก็บไว้กับตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยแยกเก็บไว้ต่างหากเ พื่อสะดวกในการใช้งาน
3. 
ให้เก็บไว้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยเก็บต้นฉบับเพื่อสะดวก ในการใช้งาน
4. 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการว่าจะเก็บไว้ที่เจ้าหน้ าที่หรือเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง 
21. 
ความต่อไปนี้ข้อใดคือหลักการของการแสดงชั้นความลับของสิ่งที่เป ็นความลับ
1. 
ประทับตัวอักษรตามชั้นความลับทุกหน้าเอกสารที่มีชั้นความลับโดย มีขนาดตัวอักษรโตกว่าอักษรธรรมดาและใช้สีแดง 
2. 
ประทับหรือเขียนตัวอักษรตามชั้นความลับทุกหน้าเอกสารที่มีชั้นค วามลับ โดยมีขนาดตัวอักษร โตกว่าอักษรธรรมดา และใช้สีแดงหรือสีอื่น
3. 
ประทับหรือเขียนตัวอักษรที่กึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้า นล่างของทุกหน้าเอกสารที่มีชั้นความลับนั้น โดยมีขนาดตัวอักษรโตกว่าอักษรธรรมดาและใช้สีแดงหรือสีอื่น
4. 
ประทับหรือเขียนตัวอักษรตามชั้นความลับที่กึ่งกลางหน้ากระดาษทั ้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารที่มีชั้นความลับนั้น โดยมีขนาดตัวอักษรโตกว่าอักษรธรรมดาและใช้สีแดงหรือสีอื่นที่เห ็นเด่นชัด
22. 
การตรวจสอบเอกสารลับจะต้องกระทำเมื่อเกิดข้อเท็จจริงอย่างไรเกิ ดขึ้น
1. 
ทุกหกเดือนและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนเอกสารลับหร ือผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับ
2. 
ทุกหกเดือนและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ควบคุมการร ักษาความปลอดภัย
3. 
ทุกหกเดือนและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนเอกสารลับ
4. 
ถูกทุกข้อ
23. 
เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดทำสำเนาเอกสารชั้น "ลับที่สุด" หรือ "ลับมาก" เพิ่มเติมจากที่ได้รับไว้แล้วจะ
ต้องดำเนินการอย่างไร
1. 
จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของเรื่องเดิมก่อนทุกครั้ง ยกเว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหัวหน้าส่วนราชการนั้น อาจสั่งให้จะทำสำเนาเพิ่มเติมก็ได้ แต่ต้องแจ้งเหตุผลและจำนวนสำเนาที่ได้ทำเพิ่มเติมขึ้นให้เจ้าขอ งเรื่องเดิมทราบโดยเร็วที่สุด
2. 
จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของเรื่องเดิมก่อนทุกครั้ง ยกเว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในราชการที่สำคัญหัวหน้าส ่วนราชการนั้น อาจสั่งให้จะทำสำเนาเพิ่มเติมก็ได้ แต่ต้องแจ้งเหตุผลและจำนวนสำเนาที่ได้ทำเพิ่มเติมขึ้นให้เจ้าขอ งเรื่องเดิมทราบโดยเร็วที่สุด
3. 
จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของเรื่องเดิมก่อนทุกครั้ง ยกเว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหัวหน้าส่วนราชการนั้น อาจสั่งให้จะทำสำเนาที่ได้ทำเพิ่มเติมขึ้นให้เจ้าของเรื่องเดิม ทราบโดยเร็วที่สุด
4. 
จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของเรื่องเดิมก่อนทุกครั้ง ยกเว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในราชการที่สำคัญ หัวหน้าส่วนราชการนั้น อาจสั่งให้จะทำสำเนาเพิ่มเติมขึ้น พร้อมทั้งสำเนาที่ได้ทำเพิ่มเติมขึ้นให้เจ้าของเรื่องเดิมทราบโ ดยเร็วที่สุด
24. 
การบรรจุเพื่อส่งออกนอกส่วนราชการของเอกสารลับชั้น "ลับที่สุด" หรือ "ลับมาก" จะต้องดำเนินการ
อย่างไร
1. 
จะต้องบรรจุซอง หรือห่อสองชั้นอย่างมั่นคงพร้อมด้วยใบรับเอกสารลับ(รปภ.6)
2. 
จะต้องบรรจุซอง หรือห่อทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคงพร้อมด้วยใบรับเอกสารลับ(รปภ.6 )
3. 
จะต้องบรรจุซอง หรือห่อทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคงพร้อมด้วยใบรับเอกสารลับ(รปภ.6 ) ต้องบรรจุอยู่ในซองหรือห่อชั้นใน
4. 
จะต้องบรรจุซอง หรือห่อทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคงพร้อมด้วยใบรับเอกสารลับ(รปภ.6 )
25. 
การส่งเอกสารชั้น "ลับที่สุด" หรือ "ลับมาก" มีหลักการส่งอย่างไร
1. 
ส่งตรงต่อนายทะเบียนเอกสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับเพ ื่อลงทะเบียนเอกสารลับ (รปภ.19) เสียก่อนโดยไม่มีข้อยกเว้น
2. 
ส่งตรงต่อนายทะเบียนเอกสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับเพ ื่อลงทะเบียนเอกสารลับ (รปภ.19) เสียก่อนไม่ว่าจะเป็นกรณีจ่าหน้าซองหรือห่อระบุชื่อ หรือตำแหน่งก็ตาม
3. 
ส่งตรงต่อนายทะเบียนเอกสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับเพ ื่อลงทะเบียนเอกสารลับ (รปภ.19) เสียก่อนเว้นแต่มีเหตุผลจะส่งตรงต่อผู้รับตามจ่าหน้าซองให้เป็น ผู้รับก็ได้
4. 
ส่งตรงต่อนายทะเบียนเอกสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับเพ ื่อลงทะเบียนเอกสารลับ (รปภ.19) เสียก่อนเว้นแต่มีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษจะส่งตรงต่อผู้รับตามจ่าห น้าซอง หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับ ตามจ่าหน้าซองให้เป็นผู้รับก็ได้ 
26. 
การทำลายเอกสารลับชั้น "ลับที่สุด" หรือ "ลับมาก" จะต้องคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบประกอบด้วย
1. 
นายทะเบียนเอกสารลับเป็นผู้ควบคุมการทำลาย ผู้ช่วยควบคุมเอกสารลับเป็นผู้ทำลาย และพยานอย่างน้อยหนึ่งคน
2. 
นายทะเบียนเอกสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับเป็นผู้ควบค ุมการทำลายหนึ่งคน ผู้ทำลายจำนวน คน และพยานอย่างน้อยหนึ่งคน
3. 
นายทะเบียนเอกสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนเอกสารลับเป็นผู้ควบค ุมการทำลายหนึ่งคน ผู้ทำลายจำนวน คน และพยานหนึ่งคน
4. 
ไม่มีข้อถูกต้อง
27. 
คุณสมบัติของผู้เป็นพยานในคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำลา ยเอกสารชั้น "ลับ" หรือ "ปกปิด"
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างไร
1. 
จะต้องเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจไม่ต่ำกว่าชั้นเอกสารที่จะทำลา ยและจะต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าชั้นจัตวา 
2. 
จะต้องเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจไม่ต่ำกว่าชั้นเอกสารที่จะทำลา ยและต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าชั้นตรี 
3. 
จะต้องเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจไม่ต่ำกว่าชั้นเอกสารที่จะทำลา ยและต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าชั้นตรี ขึ้นไป
4. 
จะต้องเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจไม่ต่ำกว่าชั้นเอกสารที่จะทำลา ยและต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าชั้นตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
28. 
เรื่องใดที่ราชการจำเป็นต้องสงวนเป็นความลับชั่วระยะเวลาหนึ่ง
1. 
พ.ร.บ. การเวนคืนที่ดิน 2. คำสั่งแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่ง 3. ข้อสอบ 4. ถูกทุกข้อ
29. 
การมีผลบังคับใช้ของระเบียบว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
1. 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2518 2. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2518 4. ถูกทั้งข้อ และ ข้อ 2.
30. 
หากส่วนราชการใดมีการจำเป็นที่จะต้องมีระเบียบเป็นการเฉพาะซึ่ง ขัดหรือระเบียบว่าด้วยการรักษา
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 จะต้องดำเนินการอย่างไร
1. 
จะต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
2. 
จะต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
3. 
จะต้องเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนต รี
4. 
จะต้องเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อนำเสนอขออนุญาติคณะรัฐมนตรี 
31. 
ในการรักษาความปลอดภัยจะต้องกำหนดมาตราการอย่างไรบ้าง
1. 
มาตราการป้องกัน
2. 
มาตราการจำกัดให้ทราบเท่าที่จำเป็น
3. 
มาตราการป้องกันและมาตราอื่นๆควบคู่กันไป
4. 
ถูกทุกข้อ
32. 
ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยจะต้ องดำเนินการอย่างไร
1. 
จะต้องขอคำแนะนำ ความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2. 
จะต้องขอคำแนะนำ และความช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3. 
จะต้องติดตามขอคำแนะนำ ความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากองค์กรรักษาความปลอดภัย
4. 
จะต้องติดต่อขอคำแนะนำ ความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากองค์การรักษาความปลอดภัย
33. 
ความต่อไปนี้ข้อใดคือสิ่งที่เป็นความลับ ชั้นลับมาก
1. 
การประมาณการข่าวกรองเกี่ยวกับขีดความสามารถของข้าศึก 2. แผนการยุทธ์
3. 
การตรากฎหมายเกี่ยวกับการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ ในทางราชการ 4. ถูกทุกข้อ
34. 
ความต่อไปนี้ข้อใดคือความมุ่งหมายของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยว กับเอกสาร
1. 
เพื่อกำหนดนโยบายและวิธีการในการรักษาความลับของทางราชการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติต่อเอกสารลับทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน
2. 
เพื่อกำหนดนโยบายในการพิทักษ์รักษาความลับของทางราชการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติต่อเอกสารลับทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน
3. 
เพื่อกำหนดนโยบายและวิธีการในการพิทักษ์รักษาความลับของทางราชก ารทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. 
เพื่อกำหนดนโยบายและวิธีการในการพิทักษ์รักษาความลับของทางราชก าร ซึ่งจะต้องปฏิบัติต่อเอกสารลับชั้นต่างๆ ทุกขั้นตอนของการดำเนินกรรมวิธี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

35. 
การมอบอำนาจ การกำหนดชั้นความลับชั้น "ลับที่สุด" จะต้องดำเนินการอย่างไร
1. 
ต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และมีบันทึกลายมือชื่อในทำเนียบลับทีสุดหรือลับมาก (รปภ .5) ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐานและจะต้องมีจำนวนไว้เป็น หลักฐานและจะต้องมีจำนวนจำกัดที่สุด 
2. 
ต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและทะเบียนความไว้วางใจ (รปภ. 4) พร้อมทั้งมีบันทึกลายมือชื่อในทะเบียนลับที่สุด หรือลับมาก (รปภ. 5) ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน
3. 
ต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และทะเบียนความไว้วางใจ (รปภ.4) พร้อมทั้งบันทึก 
4. 
ต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และทะเบียนความไว้วางใจ (รปภ.4) พร้อมทั้งบันทึกลายมือชื่อในทะเบียนลับที่สุด หรือลับมาก (รปภ.5) ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐานและจะต้องมีจำนวนจำกัดที ่สุดเท่าที่จำเป็น
36. 
ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด การปฏิบัติบนหน้าซองของหนังสือให้ระบุ
คำว่า…………….
1. 
ด่วนมาก แล้วมอบให้กับเจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับ
2. 
ด่วน แล้วลงเวลาที่ต้องการให้หนังสือไปถึงผู้รับ
3. 
ด่วนภายใน แล้วลงวันเดือนปีและกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือไปถึงผู้รับก ับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับ
4. 
กรุณาส่งด่วนแล้วลงวันเดือนปีที่ต้องการ ให้หนังสือไปถึงผู้รับ
37. 
การจัดส่งหนังสือราชการที่มีการประทับตราด่วนมาก จะต้องปฏิบัติต่อหนังสือนั้นอย่างไร
1. 
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ 2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. 
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 4. ถูกทุกข้อ
38. 
การท้าวความ หรืออ้าวถึงบันทึกข้อความในหนังสือราชการภายในของกรมตำรวจให้ใช ้ข้อความดังนี้
1. 
ตามหนังสือ…………….. 2. ตามบันทึก……………..
3. 
ตามอ้างถึง…………….. 4. ถูกทุกข้อ
39. 
หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาอย่างไร
1. 
อย่างน้อย ฉบับ มีสำเนาถูกต้อง ฉบับ 2. อย่างน้อย 2ฉบับ มีสำเนาคู่ฉบับ ฉบับ
3. 
อย่างน้อย ฉบับ มีสำรองสำเนา ฉบับ 4. อย่างน้อย ฉบับ มีสำเนา ฉบับ
40. 
การรายงานข้าราชการกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการไปยังอธิบ ดีกรมตำรวจให้ดำเนินการส่งที่
1. 
สำนักงานอธิบดีกรมตำรวจ 2. กองคดี กรมตำรวจ
3. 
กองวินัยสำนักงานกำลังพล กรมตำรวจ 4. สำนักงานเลขานุการ กรมตำรวจ
41. 
กรณีศาลมีหมายเรียกให้กรมตำรวจส่งเอกสารใดๆ ไปยังศาล เพื่อเป็นพยานหลักฐานประกอบคดี ผู้ใด
เป็นผู้ส่งเอกสารไปยังศาล
1. 
อธิบดีกรมตำรวจ 2. เลขานุการกรมตำรวจ
3. 
หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบเอกสารนั้น 4. กองคดี กรมตำรวจ
42. 
การจ่าหน้าไปรษณีย์ภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งจากสนามชายแดน ข้อใดถูกต้องที่สุด
1. 
จาก ตร. สนามชายแดน
ส่ง
พ.ต.ท. พนม คงเจริญ
ตราโล่เขน 573 ถนนอาทิตย์
ลงลายมือชื่อ เขตยานนาวา
(
ตร.2) กรุงเทพมหานคร 10120
2. 
จาก ตร. สนามชายแดน
ส่ง
พ.ต.ท. พนม คงเจริญ
ตราโล่เขน 573 ถนนอาทิตย์
ลงลายมือชื่อ เขตยานนาวา
(
ตร.2) กรุงเทพมหานคร 10120
3. 
จาก ตร. สนามชายแดน
ส่ง
พ.ต.ท. พนม คงเจริญ
ตราโล่เขน 573 ถนนอาทิตย์
ลงลายมือชื่อ เขตยานนาวา
(
ตร.2) กรุงเทพมหานคร 10120
4. 
ส่ง
พ.ต.ท. พนม คงเจริญ
573 
ถนนอาทิตย์
จาก ตร. สนามชายแดน เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
ตราโล่เขน
ลงลายมือชื่อ
(
ตร.2)
43. 
หนังสือราชการภายในหรือเอกสารที่ใช้หรือถึงกันภายในหน่วยงานของ กรมตำรวจที่ไม่พึงเปิดเผยจะ
ต้องปฏิบัติอย่างไร
1. 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
2. 
ระเบียบการสารบรรณตรวจ
3. 
ระเบียบการว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 4. ถูกทุกข้อ - See more at: http://www.testthai1.com/read.php?tid=7826&page=e&#a
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


powerpat_95 2011-05-10 19:12
<iframe width=350 height=170 marginwidth=0 marginheight=0 hspace=0 frameborder=0 scrolling=no src="http://www.tempf.com/API.php" name="I1" ALLOWTRANSPARENCY="true"></iframe>

เดเเ 2011-05-18 15:53
ความสามารถทั่วไปอ่ะค่ะ

admin 2011-05-19 17:03
fgfgr

tanjai 2011-05-20 12:07
ดีมากเลยค่ะ

admin 2013-03-01 10:27
11111111111


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ สัญญาบัตร 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.044107 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us