เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ในหลายจังหวัด จำนวน 423 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต --]

งานราชการ แนวข้อสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ในหลายจังหวัด จำนวน 423 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

decho 2017-07-31 10:52

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ในหลายจังหวัด จำนวน 423 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ในหลายจังหวัด จำนวนหลายอัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2560 


การรับสมัครสอบ
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2560 โดยผู้สนใจสมัคร สามารถดูวัน เวลาและสถานที่รับสมัครในแต่ละจังหวัดได้ที่ "รายละเอียดเพิ่มเติม" หัวข้อ การรับสมัคร


1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดศรีสะเกษ)
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 22 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพิจิตร)
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จำนวน 11 ตำแหน่ง
- รายละเอียดเพิ่มเติม3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดมหาสารคาม)
วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 14 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุพรรณบุรี)
วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 4 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดจันทบุรี)
วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดจันทบุรี)
วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 2 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดจันทบุรี)
หน่วยงาน : กรมการปกครอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 10 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเชียงใหม่)
วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 2 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่)
วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 27 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชลบุรี)
วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 11 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม11. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอ่างทอง)
วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 7 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม12. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดศรีสะเกษ)
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 3 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม13. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุรินทร์)
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 17 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม14. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดลำปาง)
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 12 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม15. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดตรัง)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม16. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดตรัง)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 10 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม17. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพัทลุง)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 11 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม18. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดร้อยเอ็ด)
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม19. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดร้อยเอ็ด)
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 21 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม20. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม21. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 18 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม22. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชุมพร)
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 6 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม23. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอำนาจเจริญ)
หน่วยงาน : กรมการปกครอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 7 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม24. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดกระบี่) แก้ไขวันสมัคร
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 8 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม25. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดกาฬสินธุ์)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 2 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม26. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 11 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม27. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดนครนายก) 
หน่วยงาน : กรมการปกครอง
วันที่เริ่ม : วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 4 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม28. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเพชรบุรี)
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม29. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเพชรบุรี)
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 3 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม30. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดลพบุรี)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 11 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม31. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดกระบี่)
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 8 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม32. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดลำพูน)
วันที่เริ่ม : วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 10 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม33. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 7 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม34. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดสกลนคร)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 18 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม35. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดหนองบัวลำภู)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม36. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดหนองบัวลำภู)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 5 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม37. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเพชรบุรี) แก้ไขวันรับสมัคร
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม38. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเพชรบุรี) แก้ไขวันรับสมัคร
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 3 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม39. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสมุทรสาคร)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 3 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม40. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดขอนแก่น)
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม41. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดขอนแก่น)
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 25 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม42. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดอำนาจเจริญ)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม43. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชัยภูมิ)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 17 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม44. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดอุตรดิตถ์)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม45. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอุตรดิตถ์)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จำนวน 9 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม46. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสุพรรณบุรี) แก้ไขวันรับสมัคร
วันที่เริ่ม : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 4 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม47. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดพะเยา)
วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม48. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพะเยา)
วันที่เริ่ม : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 8 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม49. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดพิษณุโลก)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม50. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดพิษณุโลก)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จำนวน 9 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม51. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดสิงห์บุรี)
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 1 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม52. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสิงห์บุรี)
วันที่เริ่ม : วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 6 ตำแหน่ง
- รายละเอียดเพิ่มเติม53. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดสมุทรสงคราม)
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 3 ตำแหน่ง 
- รายละเอียดเพิ่มเติม54. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง,เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดอุบลราชธานี)
วันที่เริ่ม : วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จำนวน 22 ตำแหน่ง
- รายละเอียดเพิ่มเติม


จำหน่ายแนวข้อสอบ  กรมการปกครอง
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื่อที่ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ภาษาอังกฤษ  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho ออมทรัพย์


รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ [url]https://www.facebook.com/testthai1/
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com
เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ในหลายจังหวัด จำนวน 423 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.096901 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us