ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพลสารวัตร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพลสารวัตร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๖ประชาธิปก ป.. 

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดก. 19  สิงหาคม  2476                                                                    ค.  19  กันยายน  2476ข. 20  สิงหาคม
 2476
                                                                   ง.  20  กันยายน
 2476ตอบ   ข. 20  สิงหาคม  2476                            2. วินัยทหาร คือก. การที่ทหารควรประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหารข. การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหารค. การที่ทหารควรประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหารง. การที่ทหารต้องประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหารตอบ  ข.การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร3. วินัยเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ผู้ใดฝ่าฝืนท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิด 
อยู่ในมาตราใดของพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ก. มาตรา 
3
                                                                                       ค. มาตรา  5ข. มาตรา 
4                                                                                       ง.มาตรา  6ตอบ   ค.
มาตรา  54. ข้อใดคือการกระทำผิดวินัยทหารก. กล่าวคำเท็จข. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการค. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตนง. ถูกทุกข้อตอบ   ง. ถูกทุกข้อ ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหารมีดังต่อไปนี้() ดื้อ ขัดขืน
หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน() ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย() ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร() ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร() เกียจคร้าน
ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ() กล่าวคำเท็จ() ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร
หรือประพฤติไม่สมควร() ไม่ตักเตือนสั่งสอน
หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ() เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา 5. หมวด ๓ ในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช
๒๔๗๖ คือเรื่องใดก. บทเบ็ดเสร็จทั่วไป                                                                       ค.
วิธีร้องทุกข์ข. ว่าด้วยวินัย                                                                                    ง. อำนาจลงทัณฑตอบ  ง. อำนาจลงทัณฑหมวด  1  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป           หมวด  2  ว่าด้วยวินัยหมวด  3  อำนาจลงทัณฑหมวด  4  วิธีร้องทุกข์6. ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารมีกี่สถานก. 5  
สถาน
                                                                                       ค.  3  สถานข. 
สถาน
                                                                                        ง.  6  สถานตอบ  ก. 
5   สถานมาตรา ๘ ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารมี   ๕ สถาน
คือ     ()
ภาคทัณฑ์()
ทัณฑกรรม()
กัก()
ขัง()
จำขัง7. ข้อใด ไม่ใช่
โทษทางวินัยทหารก. ภาคทัณฑ์ . จำขังข. จำคุก                                                                                              ง. ทัณฑกรรมตอบ   ง.
ทัณฑกรรม


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพลสารวัตร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

กฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร
ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
ถาม - ตอบ ความรู้เบื้องต้นในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่
- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญาทหาร (อัตนัย)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พศ.2476
- พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไข เพิ่มเติม

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้