ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบครูผู้ช่วย  อบจ.ขอนแก่น 14   กันยายน   2556
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบครูผู้ช่วย  อบจ.ขอนแก่น 14   กันยายน   2556

แชร์กระทู้นี้

ข้อสอบครูผู้ช่วย  อบจ.ขอนแก่น

14   กันยายน   2556

************************

 

1. ให้เนื้อเรื่องมายาวมากเกือบหนึ่งหน้ากระดาษ  (จำได้ประมาณนี้)

 

การป้องกันไข้หวัดได้ดีคือการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

บริษัทกรองทอง  จะให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยให้พนักงานมารับวัคซีนตามความสมัครใจ  พยาบาลจะมาทำการฉีดวัคซีนในเวลาครึ่งวันของการทำงาน

ใครที่สนใจให้ติดต่อสอบถามที่  คุณ..................

**************************************************************

คำถามมีประมาณ  3  ข้อ  (จำไม่ค่อยได้มันยาว)

 

2. จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 

ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน บริสุทธิ์กล้าหาญ จะบานในใจ
สีขาวหนุ่มสาวจะใฝ่ แน่วแน่แก้ไขจุดไฟศรัทธา
เรียนรู้ ต่อสู้มายา ก้าวไปข้างหน้าเข้าหามวลชน 
ชีวิตอุทิศยอมตน ฝ่าความสับสนเพื่อผลประชา
     ดอกไม้ บานให้คุณค่า จงบานช้าๆ แต่ว่ายั่งยืน
ที่นี่ และที่อื่นๆ ดอกไม้สดชื่น ยื่นให้มวลชน...

******ข้อ 1 ถามว่า ดอกไม้ หมายถึงอะไร
ตัวเลือก 1.ดอกมะลิ 2. 3.ความดีงาม 4.
******ข้อ 2 ถามว่า สีขาว คืออะไร
ตัวเลือก 1. 2. 3.สะอาด งาม 4.คุณธรรมจริยธรรม

 

 

 

 

 

3. จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม 

จากแดนอีสาน  บ้านเกิดเมืองนอน มาเล่นละคร บทชีวิตหนัก
จากพ่อแม่มา พบพาคนไม่รู้จัก จากคนที่รัก จำลามาหางานทำ
อาบเหงื่อต่างน้ำ คร่ำอยู่กับงาน ขยันทุกวัน ด้วยความรู้ต่ำ
เหนื่อยยากเท่าใด ใช้แรง แลกเงินเช้าค่ำ แต่มันต้องช้ำ ทำมาหาได้ไม่พอ

หมดแรงอ่อนล้า นี่แหละหนาคนจน สู้และดิ้นรน บางครั้งก็โดน ผู้คนลวงล่อ
ตกงานบ่อยครั้ง เงินซื้อ ข้าวยังไม่พอ มันท้อ มันตรมเพียงใด ช้ำใจ ปวดร้าว
     กลับแดนอีสาน บ้านเกิดเมืองนอน  ลาแล้วละคร บทชีวิตเศร้า ทุ่มเทเท่าไร
ได้มา แค่ความว่างเปล่า กลับมาบ้านเรา  ยังมีพ่อแม่เฝ้ารอ 

****ข้อ 1 ถามว่า "ทุ่มเทเท่าไรได้มา แค่ความว่างเปล่า" หมายความว่าอย่างไร

*****ข้อ 2 ถามว่า ทำไมเขาถึงอยากกลับบ้าน

 

4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับรัฐประหารในอียิปต์
1.นายโมฮาเหม็ด มอร์ซี
2.อับดุล ฟัตตาห์ อัล-ซิซี 
3.......ชื่อ....................
4.ฮอสนี มูบารัก

ตอบ    3.

5. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.การปิดถนนทั้ง 4 ภาค
2.การชุมนุมแก้ไขรัฐธรรมนูญ
3.การให้รัฐบาลประกันราคายางพาราและน้ำมันปาล์ม
4...............................

ตอบ   2.

 

 

 

 

 

6. ข้อใดมีวรรณยุกต์ไม่ครบห้าเสียง (ตัวเลือกทั้ง 4 ข้อเป็นประโยคยาว)

1.  ไม่มีเสียงจัตวา

2.  ครบ

3.  ครบมีเสียงจัตวาคำเดียว

4.  ครบ

ตอบ   1.

7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้คำราชาศัพท์

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเสด็จไปยัง............

2. .......ชื่อ...................ทอดพระเนตร..............

3. .......ชื่อ...................เสด็จ.........................

4. .......ชื่อ................พระราชทานถุงยังชีพแก่พสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อน

ตอบ   1.  (ไม่แน่ใจ)

8. ข้อใดไม่เข้าพวก  (ตัวเลือกแต่ละข้อมี  4  คำ  )

1. …………      ……….      ………..    ……….

2. วาตภัย   อัคคีภัย   อุทกภัย   …….

3. ม้วยมรณ์   มรณภาพ   ……….   …………

4. …………   ………..   …………   ……….

ตอบ    2.

9. 2  7  7  13   12  19   17   25   …?…   …?…. ตัวเลขที่หายไปคืออะไร

1. 30 , 34                                                                   3. 24 , 32 

2. 22 , 31                                                                   4. 33 , 40

ตอบ   2.

decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11.    ขั้นตอนสุดท้ายของการทำหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด
1.                              3.
2.                               4.วิจัยประเมินผล
ตอบ    4.
12.    ข้อใดหมายถึงขอบข่ายการเเนะแนว
1.                             3.
2.    การศึกษา  อาชีพ  ส่วนตัว            4.
ตอบ   2.  การศึกษา อาชีพ ส่วนตัว
13.    ขั้นตอนแรกของการพัฒนากิจกรรมนักเรียน
1.     กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน             3.
2.                             4.
ตอบ   1.


14.    ข้อใดเป็นหลักการสอนโดยใช้จิตวิทยา
1.     ครูสอนเร้าความสนใจของนักเรียน
2.    
3.    
4.    
ตอบ    1.
15.    เอกสารการเงินของส่วนราชการ ที่ไม่ใช่เอกสารสอบสวนสิทธ์ เก็บรักษาไว้กี่ปีถึงจะทำลายได้
1.    10  ปี                        ค. 1   ปี
2.    ไม่ต่ำกว่า  10  ปี                    ง. ไม่ต่ำกว่า  1   ปี
ตอบ    1.
16.    ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1.    อายุไม่ต่ำกว่า  35  ปีบริบูรณ์
2.    
3.    
4.    
ตอบ
17.    ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของการลา
1.    ลากิจธุระ                      3. ลาติดตามคู่สมรสภายในประเทศ
2.    ลาตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล          4. ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
ตอบ   3. ลาติดตามคู่สมรสภายในประเทศ
18.    ตำแหน่งใดได้มาจากการเลือกตั้ง
1.    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.    รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4.    
ตอบ    3.
19.    ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุรุสภา
1.    สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาคือคุรุสภา
2.    คุรุสภามีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของสภาการศึกษา
3.    คุรุสภามีหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
4.    คุรุสภามีหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
ตอบ    2.
20.    ข้อใดไม่ใช่ความหมายของหนังสือราชการ
1.    หนังสือที่ติดต่อไปยังบุคคลภายนอก
2.    เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
3.    หนังสือที่ติดต่อไปยังหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
4.    หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
ตอบ   3.
21.    ขั้นตอนแรกในการรับหนังสือคือข้อใด
1.    ประทับตราหนังสือ
2.    จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน
3.    แยกประเภทของหนังสือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.    ลงทะเบียนหนังสือรับ
ตอบ   2.
22.    ใครมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ
1.    นายกรัฐมนตรี                    3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2.    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตอบ   2.
23.    ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานวิชาชีพ
1.    มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ      3.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.    มาตรฐานการปฏิบัติตน                 4. มาตรฐานด้านการเรียนการสอน
ตอบ    4.
24.    ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ  เป็นจรรยาบรรณข้อใด
1.    จรรยาบรรณต่อตนเอง                3. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2.    จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ        4. จรรยาบรรณต่อสังคม
ตอบ    3.
25.    การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นความผิดแบบใด
1.    ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง                3. ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
2.    ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง                4. ความผิดที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง
ตอบ   2.
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้