ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบเจ้าพนักงานธุรการ  กรมราชทัณฑ์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบเจ้าพนักงานธุรการ  กรมราชทัณฑ์

แชร์กระทู้นี้

กรมราชทัณฑ์ ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี รวม 7 อัตรา (6-20 ธ.ค.55)

 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี
อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : 
- ปวช.
- สาขาพาณิชยการ หรือทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางการเลขานุการ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ หรือทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางการเลขานุการ
 
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 232.63 KB )


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ  กรมราชทัณฑ์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ประวัติการราชทัณฑ์

แนวข้อสอบ เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551

- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. กรมราชทัณฑ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458                                                  ค. 15 ตุลาคม พ.ศ. 2458
ข. 14 ตุลาคม พ.ศ. 2458                                                  ง. 16 ตุลาคม พ.ศ. 2458
2. เรือนจำกรุงเทพฯมีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท                                                                     ค. 4  ประเภท
ข. 3 ประเภท                                                                     ง.  5 ประเภท
3. คุก    คือ
ก. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
ข. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ค. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ง. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำกว่า 6 เดือนหรือนักโทษที่มิใช่ผู้ร้าย
4. ตะราง  คือ
ก. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
ข. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ค. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำกว่า 3 เดือนหรือนักโทษที่มิใช่ผู้ร้าย
ง. ที่คุมขังผู้ต้องขังที่มีโทษต่ำกว่า 6 เดือนหรือนักโทษที่มิใช่ผู้ร้าย
5. ในสมัยรัชกาลใดที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อ คุก และตะราง
ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้สร้างคุกใหม่  เรียกว่าอะไร
ก. กองลหุโทษ                                                                  ค. ตะราง
ข. กองมหันตโทษ                                                            ง. ถูกทั้ง  ข  และ  ค
7. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้สร้างตะรางใหม่  เรียกว่าอะไร
ก. กองลหุโทษ                                                                  ค. คุก
ข. กองมหันตโทษ                                                            ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ค
8. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตรา”พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำ” เมื่อปี พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2443                                                                       ค. พ.ศ.2445
ข. พ.ศ.2444                                                                       ง. พ.ศ.2446
9. อธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรกคือใคร
ก. พระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา                                ค. ถูกทั้ง  ก  และ  ข
ข. ขำ ณ ป้อมเพชร                                                           ง.  พันตำรวจเอก สุชาติ   วงศ์อนันต์ชัย
10. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมราชทัณฑ์
ก. http://www.dsdw.co.th                                 ค. http://www.correct.co.th
ข. http://www.dsdw.go.th                                 ง. http://www.correct.go.th
11. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมราชทัณฑ์
ก. Department of  Correcttions
ข. Department of  Labour  Protection and Welfare
ค. Department of  Development Social and Welfare
ง. Department of  Social  Development and Welfare

12. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมราชทัณฑ์
ก. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุมผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี  สู่สังคม
ข. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุมผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม
ค. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี        สู่สังคม
ง. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม
13. ข้อใดคือพันธกิจของกรมราชทัณฑ์
ก. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
ข. บำบัดฟื้นฟูและแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
ค. ป้องกันและคุ้มครอง ผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทั้ง  ก  และ  ข
14. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์
ก. ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมาย โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข. กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยาและหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ติองขังและข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์กรการสหประชาชาติ
ค. ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง
ง. ถูกทุกข้อ
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ก. กระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ต่อเนื่องนับจากที่ได้รับตัวผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำไปจนถึงปล่อยตัวผู้ต้องขัง
ข. การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังครอบคลุมถึงภารกิจในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในด้านการจัดบริการอบรมแก้ไขและการดูแลควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัยเท่านั้น
ค. การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังครอบคลุมถึงภารกิจในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทั้งในด้านการจัดบริการอบรมแก้ไขและการดูแลควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัยและไม่หลบหนี
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้