ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 28 พฤษภาคม 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 28 พฤษภาคม 2556

แชร์กระทู้นี้

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 28 พฤษภาคม 2556

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 28 พฤษภาคม 2556

1. วิชาเอกที่รับสมัคร

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                     จำนวน     9    อัตรา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน     5    อัตรา
 • สาขาวิชาภาษาไทย                        จำนวน   10   อัตรา
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา                        จำนวน    3    อัตรา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                      จำนวน    2    อัตรา
 • สาขาวิชานาฎศิลป์                          จำนวน       อัตรา
 • สาขาวิชาดนตรีไทย                         จำนวน       อัตรา
 • สาขาวิชาดนตรีสากล                       จำนวน     5    อัตรา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา         จำนวน    2    อัตรา
 • สาขาวิชาประถมศึกษา                      จำนวน    1    อัตรา
 • สาขาวิชาคหกรรม                           จำนวน    2    อัตรา
 • สาขาวิชาเคมี                               จำนวน    1    อัตรา
 • สาขาวิชาภาษาจีน                          จำนวน    1    อัตรา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน       อัตรา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน    6   อัตรา

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 • ใ้ห้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 120 บาท ตั้งแต่วันที่เริ่มสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 - 28 พฤษภาคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนคนภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 • สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 0 7621 5725 ต่อ 512

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน เอกสารที่ใช้สมัครสอบ การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขัน


 • คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เทศบาลนครภูเก็ต
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น พศ.2542

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา

แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

- แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป + VCD ภาษาไทย  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้