ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 2556
kasemsook ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 2556

แชร์กระทู้นี้

กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบแล้ว รับเฉพาะผู้ที่ผ่านภาค ก. กพ.
 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 56 - 23 เมษายน 56 รายละเอียดดูได้ตามเอกสารนี้
รายละเอียดที่คลิกนี่

เตรียมตัวได้เลย ส่วนลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ (จากข้อมูลปีที่แล้ว น่าจะประมาณนี้นะคะ)
 1. การตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร แหล่งกำเนิดสินค้า
 2. ปฏิบัติหน้าที่ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสัญญาณภาพจากการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์
 3. การตรวจสอบใบขนสินค้าและเอกสารพิธีการเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก
 4. การตรวจปล่อยสินค้าที่นำเข้าและส่งออก
 5. การกำหนดราคาศุลกากร
 6. การประเมินอากร
 7. การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 8. การจัดเก็บเงินภาษีอากรและเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 9. การจัดเก็บอากรปากระวาง
 10. การคืนภาษีอากร
 11. การตรวจคัดและตรวจปล่อยของที่นำเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์
 12. การควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า
 13. การตรวจของติดตัวผู้โดยสาร
 14. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานบัญชีเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก
 15. การสืบสวนป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม กฎหมายศุลกากร เป็นต้น
 16. และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เมื่อปี 51 เขากำหนดมาตรฐานตำแหน่งนี้ไว้ที่  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา  สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบแล้ว รับเฉพาะผู้ที่ผ่านภาค ก. กพ.
 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 56 - 23 เมษายน 56 รายละเอียดดูได้ตามเอกสารนี้

ข้อมูลแนวข้อสอบเมื่อปี 51

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร 3 ทดสอบความรู้ความสามารถ
ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน
(1) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน   แกรมม่า ออกเยอะ Reading ยาว
(Structure , Vocabulary , Reading Comprehension และศัพท์เทคนิคการค้าระหว่างประเทศ(เศรษฐศาสตร์) 30 ข้อ)
(2) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร (กฏหมาย 40 ข้อ ออกตามพรบ )
2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
2.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ 30 ข้อ ออกลึกหน่อย)
วิเคราะห์ต่อได้ว่า เน้นอังกฤษตั้ง 50 % ของคะแนนภาค ข ใครจะเตรียมตัวสอบผมว่าอ่านอังกฤษก่อนเลยครับ

และอื่น ๆ ลองหาอ่านเตรียมตัวกัน
 
ข้อสอบ -พรบ.กรมศุล ปรับปรุงแก้ไขมากี่ครั้งแล้ว
คณะกรรมการวินิจฉัยอากรศุลการกรมีใครเป็นประธาน 
ก.รมต.คลัง ข. ปลัดกระทรวงการคลัง ค. อธิบดีกรมศุล ง.ผอ.เศรษฐ 
คณะกรรมการอุทธรณ์มีใครบ้าง (ที่ช้อยเหมือนกันหมด แต่แตกต่างที่ผู้ทรงคุณวุฒิ )
ใครมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ วันหยุดฯลฯของ เจ้าหน้าที่ศุลการกร
สินค้าขาออกคิดตาม ... FOB 
Dumpping คือวิธีการใด (อยู่ช่วงเศรษฐศาสตร์)
GATT มีกี่แบบ...ข้อนี้ทุกคนคงตอบได้ 
เรียงลำดับหน่วยความจำที่มีความเร็วมากที่สุด - น้อยที่สุด (คอมพิวเตอร์) . 
พื้นที่พัฒนาร่วม ระหว่างประเทศไทย กับ มาเลเซีย
ความหมายของ Logistics(ภาษาอังกฤษ),
FTA ไทย-จีน Form

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร 

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร จากสนามจริง

แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศสนามจริง

- ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศุลกากร

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Grammar 

- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading

แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- สรุปเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน

- ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 1.    การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ  ผ่านเขตแดนของชาติ  คือความหมายของข้อใด  
ก.   การนำเข้าสินค้า                ข.   การส่งออกสินค้า
ค.   การแลกเปลี่ยนสินค้า            ง.   การค้าระหว่างประเทศ
2.    อินโคเทอม  ได้เน้นในเรื่องใดเป็นสำคัญ
ก.   การส่งมอบของ                ข.   ภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่ง
ค.   จัดการหาซื้อของให้            ง.    ถูกข้อ  ก.  และ  ข.
3.    หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่จัดทำขอสัญญามาตรฐานอินโดเทอม
ก.   หอการค้านานาชาติ            ข.   องค์การค้าโลก
ค.   โอเปก                    ง.   เอเปก
มาตรฐานอินโคเทอมขึ้น
4.    ข้อสัญญามาตรฐาน  อินโคเทอม  จัดตั้งขึ้นครั้งแรก  เมื่อปี  ค.ศ.  ใด
ก.   ค.ศ.  1933          ข.   ค.ศ.  1934     ค.  ค.ศ.  1935        ง.   ค.ศ.  1936
5.    Incoterm  กลุ่ม  F  ซึ่งประกอบด้วย  3  เทอม  คือ  FAC,  FAS  FOB  ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไร
ก.   มีหน้าที่หลักในการจัดของสินค้าให้  ณ  โรงงานเท่านั้น            
ค.   ผู้ขายจะต้องเกี่ยวข้องจนถึงขั้นที่สินค้าไปถึงจุดหมายปลายทาง
ข.   เป็นกลุ่มที่ผู้ขายมีหน้าที่หลักแค่การส่งของโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงภัย        
ง.   เป็นกลุ่มที่ผู้ขายจะต้องเกี่ยวข้องจนถึงที่จุดหมายปลายทาง
6.    Incoterm  กลุ่มใดที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการขนส่งด้วย
ก.   กลุ่ม  F       ข.   กลุ่ม  C                   ค.   กลุ่ม  D        ง.   กลุ่ม  E
7.    เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในเทอม  EXW  มีอะไรบ้าง  
ก.   ใบกำกับสินค้า  (COMMERCIAL  INVOICE)        
ข.   ใบรับสินค้า  (BUYER’S  RECEIPT)
ค.   ตอบ  ข้อ  ก.  และ  ข.            
ง.   ไม่มีข้อใดถูก
8.    DDU  (DELIVERED  DUTY  UNPAID)  และ  DDP  (DELIVERED  DUTY  PAID)  มีเงื่อนไขในการชำระเงินต่างกันอย่างไร
ก.  DDU  ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าภาษีนำเข้าเอง        
ข.   DDP  ผู้ขายต้องจ่ายค่าภาษีให้ให้แก่ผู้ซื้อด้วย
ค.   DDP  ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าภาษีเอง            
ง.   ถูกข้อ  ก   และ   ข
9.    ในขนส่งสินค้าทางอากาศ  จะมีอยู่  กี่ชนิด
ก.   1   ชนิด        ข.   2   ชนิด        ค.   2   ชนิด        ง.   4   ชนิด    
10.    นางสาวฟ้าใส  ใจสบาย  เป็นผู้ขาย  และ  MR.  EDDY  เป็นผู้ซื้อ  ทั้งสิงได้ตกลงซื้อขายกัน  โดยนาย  MR.  EDDY  จะต้องทำการเปิดบัญชี  การชำระเงินโดยวิธีการเปิดบัญชีมีลักษณะอย่างไร
ก.   นางสาวฟ้าใสจะส่งสินค้าให้  MR. EDDY     ก่อน
ข.   MR. EDDY  จะส่งบัญชีค่าสินค้าในบัญชีเงินเชื่อไว้
ค.   MR. EDDY  จะชำระเงินให้นางสาวฟ้าใสตามเวลาที่ตกลง                
ง.   ถูกทุกข้อ
11.    นางสิริวรรณ  ผิวงาม  จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับประเทศไทย                      นางสิริวรรณ  ผิวงามคนนี้สามารถนำเงินไทยติดตัวไปได้ครั้งละเท่าไร  โดยที่ไม่ต้องได้รับอนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ก.   50,000   บาท        
ข.   100,000   บาท
ค.   200,000   บาท                
ง.   500,000   บาท
12.    จากข้อ  11  นางสาว  ฟ้าใน  กับ  มิสเตอร  เอ็ดดี้  ได้ทำการซื้อขายกัน  โดย  น.ส.  ฟ้าใส  เป็นฝ่ายขาย  และ  มิสเตอร์เอ็ดดี้เป็นผู้ซื้อ  ในกรณีนี้ใครเป็นผู้มีหน้าที่ออกเลตเตอรออฟ  เครดิต  (LETTER  OF  CREDIT)
ก.   มิสเตอร์เอ็ดดี้        
ข.   นางสาวฟ้าใส  
ค.   ธนาคารของมิสเตอร์เอ็ดดี้            
ง.   ธนาคารของนางสาวฟ้าใส
13.    วิธีการที่  นางสาวฟ้าใส  ซึ่งเป็นผู้ส่งออก  และมิสเตอร์เอ็ดดี้  เป็นผู้นำเข้า  นิยมใช้  เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงในเรืองอัตราแลกเปลี่ยน  เรียกว่าอะไร
ก.  FORWARD        ข.  SWOP     ค.  SWAP      ง.   FLOATING
14.    FREIGHT  PREPAID  คืออะไร  
ก.   ผู้ขายเป็นผู้ชำระค่าระวางเรือ
ค.   ผู้ขายและผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าระวางเรือคนละครึ่ง
ข.   ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าระวางเรือ        
ง.   ผู้ขายและผู้ซื้อร่วมกันชำระค่าระวางเรือ
15.    เมื่อมีการค้าระหว่างประเทศ  ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์ใด  ข้อใดมากที่สุด
ก.   การพัฒนาคุณภาพของสินค้า        
ข.   ดุลการค้าและดุลการชำระเงินเกินดุล
ค.   ได้รับสิทธิ์พิเศษในภาษีศุลกากรจากสินค้าที่ส่งออก            
ง.   ลดต้นทุนและภาระการผลิตสินค้าที่ไม่ถนัด
16.    ในปัจจุบัน  สหภาพยุโรป  (EU)  มีความสำคัญต่อเศษฐกิจของไทยในด้านใดมากที่สุด
ก.   รายได้จากนักท่องเที่ยว            ข.  แหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีของไทย
ค.   ตลาดส่งออกของสินค้าไทย           ง.  ตลาดแรงงานของคนไทย
17.    ในกรณีของนางสาวฟ้าใส  และนายเฮ็ดดี้ได้ทำการซื้อขายสินค้ากันมานานหลายปีทั้งสองนิยมใช้      การชำระค่าสินค้าแบบใด
ก.   CASH  OR  ADVANCE  PAYMENT        
ข.   BILLS  FOR  COLLECTION
ค.   OPEN  ACCOUNT            
ง.   DOCUMENTARY  LETTER  OF  CREDIT
18.    นางสาวฟ้าใส  (ผู้ขาย)  ได้ขายสินค้าให้กับ  มิสเตอร์เอ็ดดี้  (ผู้ซื้อ)  โดยตกลงว่า จะส่งมอบสินค้าแบบ  F.O.B  นางสาวฟ้าใสซึ่งเป็นผู้ขาย  จะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อใด
ก.   เมื่อนางสาวฟ้าใสได้ส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับขนส่งที่ระบุโดยมิสเตอร์เอ็ดดี้  ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งที่เมืองท่าทางต้นทาง    
ข.   เมื่อนางสาวฟ้าใสได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า  ณ  ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้  
ค.   เมื่อนางสาวฟ้าใสได้จัดให้สินค้าพร้อมสำหรับการส่งมอบ  ณ  สถานที่ของมิสเตอร์เอ็ดดี้เอง    
ง.   เมื่อนางสาวฟ้าในนำสินค้าไปยังกาบเรือ  ณ  ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้
19.    ประเทศไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบใด
ก.   FLOATING  EXCHANGE  RATE        
ข.   FIXED  EXCHANE  RATE  SYSTEM
ค.   GOLD  EXCHANE  STANDARD            
ง.   OFFICIAL  EXCHANE  RATE
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้