ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบสอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบสอบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

แชร์กระทู้นี้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (BOI)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (ถาม - ตอบ)
3 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
4 แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน (อัตนัย)
6 แนวข้อสอบภาวะเศรษฐกิจการลงทุน การสงเสริมการลงทุน (อัตนัย)
7 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน _AEC_ ด้านเศรษฐกิจ
8 ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
9 รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

11 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นหนังสือ +MP3 คำศั
พท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
บิ๊กซีขอนแก่น 
decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 

1. คำขอรับการส่งเสริมมีกี่ประเภท และประเภทใดบ้าง

ตอบ คำขอรับการส่งเสริมมี 3 ประเภท ดังนี้

1. คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการทั่วไป (F PA PP 01)

2. คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการบริการ (F PA PP 03)

3. คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการประเภท 5.8 กิจการซอฟต์แวร์ และ 5.9 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (F PA PP 04)

นอกจากนั้นยังมีคำขอรับการส่งเสริมสำหรับการโยกย้ายสถานประกอบการ (F PA PP 02) สำหรับโครงการโยกย้ายสถานประกอบการ

2. การโอน ควบ หรือรวมกิจการ ใช้คำขอรับการส่งเสริมประเภทใด

ตอบ ไม่มีคำขอเฉพาะสำหรับกรณีการโอน ควบ หรือรวมกิจการ ผู้ขอสามารถใช้คำขอรับการส่งเสริมตามข้อ 1. ตามประเภทของกิจการที่โอน ควบ หรือรวม

3. ผู้ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนสามารถขอรับคำขอรับการส่งเสริมได้จากที่ใดบ้าง

ตอบ สามารถขอรับคำขอรับการส่งเสริมได้จากศูนย์บริการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1-7 และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ หรือจะ download คำขอจากเว็บไซต์[url]www.boi.go.th[/url] (หัวข้อบริการออนไลน์ >ดาวน์โหลด > แบบฟอร์ม) หรือกรอกคำขอผ่านระบบคำขอออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกัน (หัวข้อบริการออนไลน์ > บริการออนไลน์ > คำขอรับการส่งเสริมฯออนไลน์)

4. การยื่นคำขอรับการส่งเสริม สามารถยื่นได้ที่ใดบ้าง

ตอบ สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักบริหารการลงทุน 1-4 ตามประเภทกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สำนักบริหารการลงทุน 1 ดูแลกิจการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร และอุตสาหกรรมเบา  สำนักบริหารการลงทุน 2 ดูแลกิจการเหมืองแร่ เซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และยานพาหนะ 

สำนักบริหารการลงทุน 3 ดูแลกิจการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำนักบริหารการลงทุน 4 ดูแลกิจการ เคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก กิจการบริการและสาธารณูปโภคนอกจากนั้นยังสามารถยื่นคำขอได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7 สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ และยื่นคำขอออนไลน์ได้อีกด้วย

5. การขอรับการส่งเสริมจำเป็นจะต้องจัดตั้งบริษัทขึ้นก่อนหรือไม่

ตอบ ไม่จำเป็น การขอรับการส่งเสริมกระทำได้ในนามของบุคคล หรือในนามบริษัท สหกรณ์ หรือมูลนิธิ การขอรับการส่งเสริมในนามบุคคลนั้น บุคคลที่ขอจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือต่างชาติก็ได้ แต่ต้องบรรลุนิติภาวะและสามารถทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย และเมื่อได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมแล้ว ผู้ขอจะต้องไปจัดตั้งบริษัทให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะยื่นขอออกบัตรส่งเสริมได้ ไม่สามารถใช้บริษัทที่มีอยู่แล้วมาขอรับบัตรส่งเสริมแทน

6. ผู้ขอรับการส่งเสริม (ในแบบคำขอข้อ 1.1) และตัวแทนสำหรับติดต่อเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริม(ในแบบคำขอข้อ 1.2) แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการในนามบริษัทนั้นๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนตัวแทนสำหรับติดต่อเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมหมายถึงตัวแทนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย มีที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวก ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อขอรับการส่งเสริมสำหรับโครงการนี้ สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการได้ ผู้ขอรับการส่งเสริมและตัวแทนสำหรับติดต่อขอรับการส่งเสริมอาจจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้

7. หากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทไม่ได้เป็นผู้ขอรับการส่งเสริมเอง แต่จะใช้วิธีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน สามารถกระทำได้หรือไม่

ตอบ สามารถทำได้ โดยจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้