ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

แชร์กระทู้นี้

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. 11 มกราคม พ.ศ. 2555 ค. 25 มกราคม พ.ศ. 2555

ข. 22 มกราคม พ.ศ. 2555 ง. 24 มกราคม พ.ศ. 2555

2. ข้อใดคือผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. รองนายกรัฐมนตรี

ง. เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี

3. ข้อใดไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง

ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข. ปลัดทบวง

ค. เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี

ง. รองปลัดกระทรวงผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ

4. ข้อใดคือหัวหน้าสวนราชการ

ก. อธิบดี 

ข. เลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรี

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ง. ถูกทุกข้อ

5. ในกรณีที่จะลาติดตามคู่สมรสไปยังต่างประเทศได้นั้น คู่สมรสต้องไปทำงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลากี่ปีขึ้นไป

ก. 1 ปี ค. 3 ปี

ข. 2 ปี ง. 4 ปี

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลาทุกประเภทที่มีการกำหนดการลาไว้เป็นพิเศษ

ก. ผู้ลาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย

ข. ผู้อนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย

ค. ผู้ลาและผู้อนุญาตปฏิบัติตามข้อกำหนดในการลาตามปกติ

ง. ถูกทั้ง ก และ 

7. การลาต้องเสนอใบลาต่อส่วนใด

ก. ผู้บังคับบัญชา

ข. ผู้บังคับบัญชาสูงสุด

ค. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต

ง. หัวหน้าฝ่าย

8. ข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นต้องการลาคลอดบุตร ต้องขออนุญาตที่หน่วยงานใด

ก. หน่วยงานต้นสังกัด

ข. หน่วยงานที่ไปช่วยราชการ

ค. สำนักงาน ก.พ.

ง. ถูกทั้ง ก และ ข

9. หน่วยงานต้องส่งรายงานการลาของข้าราชการที่มาช่วยราชการต่อหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง

ก. 3 ครั้ง ค. 1 ครั้ง

ข. 2 ครั้ง ง. ไม่ต้องรายงาน

10. การลาตามข้อใดผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้

ก. ลาพักร้อน 

ข. ลาเพื่อช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตร

ค. ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด

ง. ถูกทั้ง ก และ ข

11. ข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทยได้ครั้งหนึ่งไม่เกินกี่วันวัน

ก. 30 วัน ค. 15 วัน

ข. 20 วัน ง. 7 วัน

12. การลาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. 15 ประเภท ค. 10 ประเภท

ข. 11 ประเภท ง. 5  ประเภท

13. การลาป่วยกี่วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์

ก. 30 วัน ค. 7 วัน

ข. 15 วัน ง. 3 วัน

14. การลาคลอดต้องไม่เกินกี่วัน

ก. 90 วัน ค. 30 วัน

ข. 60 วัน ง. 15 วัน

 สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้