ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดสอบ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดสอบ

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 4 จำนวน 30 ตำแหน่ง 30 อัตรา (บัดนี้-22 ก.ค.55)

 

 

logo

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 55 ครั้งที่ 4

         ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 จำนวน 30 ตำแหน่ง 30 อัตรา

(ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. ถึง 22 ก.ค. 55) 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ได้ดังนี้

        1. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ4 (STA4) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        2. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3 (STA3) ด้านยุทโธปกรณ์ภาคพื้น จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

         3. นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3 (STA3) ด้านยานไร้คนขับ จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

       4. เจ้าหน้าที่วารสารและเผยแพร่ข้อมูล 3 (TIP3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

         5. เจ้าหน้าที่วารสารและเผยแพร่ข้อมูล 2 (TIP2) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        6. เจ้าหน้าที่ความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 (SIC3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

      7. นักวิจัย 3 (Programmer) ORD 3 จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

       8. ผู้ตรวจสอบภายใน 2 (IAO2) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

       9. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพพัสดุ 2 (ASC2) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

       10. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ3 (APC3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

       11. ผู้อำนวยการส่วนตรวจรับและจัดเก็บพัสดุ (ARC4) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

       12. เจ้าหน้าที่ตรวจรับและจัดเก็บพัสดุ 2 (ARC2) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        13. ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือ (SKA4) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        14. เจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือ2 (SKA2) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        15. เจ้าหน้าที่กิจการพิเศษ 3 (SCC3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        16. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพองค์รวม 3 (TQM3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        17. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (AHD4) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        18. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล 3 (AHM3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        19. เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุและซ่อมบำรุง 3 (AIM3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        20. นักวิจัย 3 (ORD 3) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        21. นักวิจัย 2 (ORD2) หน่วยวิศวกรรมเคมีและวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        22. นักวิจัย 2 (ORD2) ด้านวิศวกรรมการผลิต จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        23. นักวิจัย 2 (ORD2) ด้าน Programmer จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        24. เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ 2 (TKM2) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        25. นักบริหารโครงการ 1 (OPM1) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        26. เจ้าหน้าที่บัญชี 2 (AAC 2) ด้านบริหารงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        27. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 (AAC1) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        28. เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 (LSO1) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

        29. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 (AFI1) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก

       30. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 (ASO1) จำนวน 1 อัตรา คลิ๊ก 

               วิธีการสมัคร ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกรายละเอียด พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบทุกฉบับ” ให้ครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี คือ

          1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ เวล08.30 – 16.30 น.

          2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงานโดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

          3. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ มาที่ recruitment@dti.or.th  โดยจะถือวันที่ผู้สมัครส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ถึงผู้รับเป็นสำคัญ

              กำหนดการสอบคัดเลือก  (คลิ๊กรายละเอียด)

หมายเหตุ :

  1. กรณีที่ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ ขอให้นำใบสมัครฉบับจริง พร้อมหลักฐานประกอบที่รับรอง “สำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ” ครบถ้วนอีกครั้งในวันสอบข้อเขียน
  2. เอกสารประกอบการสมัคร คลิ๊ก

          ** สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และยื่นเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น**

 หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 02-980-6688 ต่อ 109,741

email :   recruitment@dti.or.th

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้