ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : บริการรับออกข้อสอบให้ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน โรงเรียน และอื่นๆ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

บริการรับออกข้อสอบให้ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน โรงเรียน และอื่นๆ

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-06-24)

เรามีบริการจัดทำออกข้อสอบเพื่อรับบุคคลากรเข้าทำงานตามหน่วยงานต่างๆ หรือเข้าศึกษาต่อ

- หน่วยงานราชการ เช่น อบต.สถาบันการศึกษา สหกรณ์ต่างๆ การไฟฟ้า การประปา ธกส. ธนาคารต่างๆ

รัฐวิสาหกิจต่างๆ บริษัทเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ 

- สถาบันการศึกษา ออกข้อสอบคัดเลือกนักเรียน สอบระหว่างภาคเรียน สอบเรียนต่อ

ให้เลือกจำนวนข้อที่จะออก และกำหนดเรื่องที่จะออกมาให้เรา

บริการออกทั้งข้อสอบ อัตรานัย ปรนัย (โดยอาจารย์ผู้เชียวชาญในการออกข้อสอบ)

- ทางเราออกข้อสอบส่งให้ทางลูกค้าคัดเลือกข้อสอบเองคิดเรื่องละ 500  บาท

- ออกข้อสอบและจัดเรียงให้ ทางลูกค้านำไปปริ้นให้ผู้เข้าสอบได้เลย ชุดละ 10,000 บาท (ไม่เกิน 300 ข้อ)

สนใจสอบถามมาที่  085-0127724

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หางานราชการ หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ

งานราชการ กรมธนารักษ์
งานราชการ ราชมงคลล้านนา
งานราชการ สำนักงานตำรวจ
งานราชการ กรุงเทพมหานคร
งานราชการ สำนักงานอาชีวศึกษา
งานราชการ กระทรวงสาธณสุข
งานราชการ ศาลยุติธรรม
งานราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
งานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
งานราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
งานราชการ กรมส่งเสริมการส่งออก
งานราชการ ราชการ
งานราชการ ศูนย์ปฎิบัติการงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส.
งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
งานราชการ กรมการแพทย์
งานราชการ กรมการแพทย์ จริง
งานราชการ ไปรษณีย์
งานราชการ กรมการขนส่ง
งานราชการ กระทรวงแรงงาน
งานราชการ กรมราชทัณฑ์
งานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานราชการ ศาลปกครอง
งานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
งานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
งานราชการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
งานราชการ กรมวิชาการเกษตร
งานราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
งานราชการ กรมการค้าต่างประเทศ
งานราชการ การไฟฟ้านครหลวง
งานราชการ กรมสรรพสามิต
งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
งานราชการ กรมวิชาการเกษตร
งานราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล
งานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
งานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
งานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
งานราชการ กรมควบคุมโรค
งานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งานราชการ cat telecom
งานราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
melodyhelen ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Deserve to reflect pure grade details feels
Pure white pearl yarn studded countless transparent glass, in the sun reflects the glittering and translucent dewdrop brilliance. Skirt place the inclined cut cascade falbala, line Cheapest Clothing is agile, and the bride's bang hairstyle where it belongs. To the pure white hue and integral echo, deserve to choose the cold light texture pearl bracelets and silver. Multi-level pearl bracelets and marriage gauze on droplets crystal temperament anastomosis.
melodyhelen ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
attend the night parties or some evening activities
Fall always means bleak sense, so I am apt to choose some bright to cheer myself up. And moreover, when attend the night parties or some evening activities, shining bags are more outstanding. So I'm so willing to allow this chic to make me look more sexy and stylish. If you think Trendy Clothing this midnight blue is too over, you can refer to the other two as follows.
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้